Fordítsd le te is a Bibliát!

Nem a teológiailag legkorrektebb változatra törekszenek, jóval inkább a közösségi összetartozást erősítik azok a bibliafordítási projektek, melyekbe bárki bekapcsolódhat.

Miközben Magyarországon vita robbant ki a legújabb magyar Károli Biblia-fordítás körül, és a református egyház nyilatkozatban fejezte ki, hogy „a Magyar Bibliatársulat által gondozott és kiadott bibliákat fogadja el istentiszteleti használatra és ajánlja az egyéni csendesség pillanataira", addig Nyugaton egy teljesen másfajta bibliafordítási megközelítés is megjelent. Több nemzetközi önkéntes projekt ugyanis azt tűzte ki célul, hogy bárki laikus – azaz nem is fordítók, Biblia-tudósok – lefordíthassák a Szentírást. Ezeknek a Wikipédiához hasonló kezdeményezések célja persze nem a teológiailag legkorrektebb változat megtalálása.

Internetkávézóban ültetik át a szent szövegeket

Ilyen a The Seed Company (A Mag Társaság), mely 1993-ban vált ki a Magyarországon is aktív Wycliffe Bibliafordítók Egyesületéből. Az amerikai szervezet célja természetesen teljesen más, mint mondjuk a magyar Szentírás-fordítóké.  Az alapítók ugyanis olyan nyelvekre keresnek vállalkozó szelleműeket, amilyeneken még nem született Biblia, és ezeket a népcsoportokat nehéz elérni, például azért, mert országukat többségében más vallásúak lakják. Tavaly így jött létre az első jávai nyelvű Biblia, mely a kilencven százalékban muszlimok lakta Jáva szigetén találhat olvasókra.

kép„Negyven évvel ezelőtt egy misszionárius teljesen egyedül fordított, és próbálta meg az Újtestamentum verseit egy másik nyelvre átültetni, ma viszont csoportmunkában, akár több ezer ember együtt fordíthat" – mondja Roy Peterson, a szervezet elnöke. A fordítók a világ bármely részéről hozzáférhetnek az angol nyelvű weboldalhoz, és egyszerre ugyanazon a szövegen dolgozhatnak és megoszthatják tudásukat. Kommentárokat is írhatnak, értékeléseket és helyesbítési javaslatot is tehetnek.

A szervezet felmérése szerint a közreműködők túlnyomórészt húsz-huszonöt év körüli fiatalok. Meglepő lehet, de általában egy internetkávézóban bonyolítják a szent szövegek átültetését. Az is jellemző, hogy nem egyedül, hanem leginkább családjukkal együtt veselkednek neki az önkéntes munkának. A Seed Company tehát nemcsak fordítási funkciókat lát el, hanem közösséget épít, összehozza a világ különböző tájain élő keresztyéneket.

Teológusok és laikusok együtt

Ugyanígy a közösségépítés, a keresztyén összetartozás erősítése az egyik legfontosabb célkitűzése az Offene Bibel (Nyitott Biblia) nevű projektnek. A német evangélikus teológushallgatók által létrehozott honlapon a teljes Bibliát szeretnék átültetni modern, közérthető németre. Bárki segíthet, csatlakozhat az oldal szerkesztéséhez, de a fő kritérium a tudományos igényesség, ezért a vállalkozó kedvűeknek a fordítás mellé az azt megalapozó tudományos dolgozatot is mellékelniük kell. Az olvasók blogokon, fórumokon kommentálhatnak, illetve oszthatják meg saját ötleteiket. A projekt része még egy lexikon és egy teológiai kommentár.

A Nyitott Biblián több százan dolgoznak, és noha teológushallgatók fogtak bele a Szentírás új, fiatalos német változatának, mára már laikusok is bekapcsolódtak. A folyamat egyébként igen lassú – derül ki a híradásokból – miután érthető módon egyszerre több forrásból dolgoznak. És miután a vállalkozás lényege, hogy közösségi: a variációkat egymás mellé téve alkotják meg a legjobb változatot, miközben folyamatosan kommentelik.

A nem éppen egyházi szolgálatra készített, hanem inkább a közösségi összetartozást  jelképező projektek száma a jövőben valószínűleg nőni fog: a világon beszélt 6837 nyelvből még 2040 (350 milliós népességgel) vár lelkes bibliafordítókra.

reformatus.hu

A képen mozambiki fordítók