IKON – Fiatalok Konferenciája 2022

November 4–5. között várja a fiatalokat az IKON – Fiatalok Konferenciája, amelynek ismét a Károlyi–Csekonics Palota ad otthont. A református rendezvény célja egy olyan találkozási pont biztosítása, ahol felekezeti hovatartozástól függetlenül találkozhatnak a résztvevők Istennel és egymással. Az IKON idei témájáról az esemény főelőadójával, Thoma Lászlóval, a budapest-gazdagréti református gyülekezet lelkipásztorával beszélgettünk.

Az idei konferencia az Isten-képekkel foglalkozik. Nem éppen egyszerű téma. Miért erre esett a választás?

Valóban nem könnyű, de nagy hatással van ránk. Ezzel a témával a doktori kutatásom során is foglalkoztam, így igyekszem nagyon egyszerűen és kézzelfoghatóan megosztani az eredményt a résztvevőkkel. Fontos kiemelni, hogy az istenkép rendkívül meghatározza a mindennapi életünket, istenkapcsoltunkat, nem utolsósorban pedig szerves része a személyiségünknek, tehát komolyan kell foglalkoznunk vele.

Milyen a fiatalok istenképe?

Ahány fiatal, annyiféle nézőpont, így talán könnyebb meghatározni azt, hogy milyen azonosságok szerepelnek bennük, miközben nagyban meghatározza az is, hogy ki miben nőtt fel, vagy kit milyen hatások értek. A fiatalok istenképe alapvetően individuális, amiben könnyebben kapcsolódnak egy személyes Istenhez. A Mindenható szeretetét érzik, ugyanakkor alkalmanként nehezebben tudnak mit kezdeni azokkal a küldetésekkel, feltételekkel, törvényekkel, amelyeket az Úr eléjük tesz.

Thoma László

Az IKON idei főelőadója Thoma László

Fotó: IKON – Ifjúsági Konferencia (Facebook)

Mi a konferencia célja?

Szeretnénk, ha kicsit jobban tudatosulna a fiatalokban, hogy bár mindenkinek van valamilyen istenképe, ennek ellenére az övék legyen minél inkább hasonló a bibliai istenképhez. Közben azt is észre kell venniük, hogy ezt a képet egyedül nem tudják formálgatni, ez elég korlátozott lehetőség, amiben az élő Istennel történő kapcsolatteremtés tud segíteni. Ebbe szeretne bevezetést adni a konferencia néhány elméleti gyakorlattal, előadásokkal, kiscsoportos beszélgetésekkel és szemináriumokkal.

Nem nehéz küldetés ez napjainkban, amikor az internetnek köszönhetően számos olyan platform létezik, amely elterelheti a fiatalok figyelmét Istenről?

Azt kell mondjam, ezeken a helyeken mind ott vannak a keresztyén tartalmak, ezért nem harcolni kell velük, hanem eszközként használni. Az Isten iránti vágyódás olyan hiány, amit semmi más nem képes betölteni. Amikor erre egy fiatal rájön, az egyház feladata, hogy készen álljon, és ott legyen egy olyan közösséggel, amelyben másokkal együtt találkozhat Jézus élő Igéjével.

Az IKON ez évi alapigéje: „Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre; most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet.” (1Kor 13,12–13)

Az IKON ismertetőjében azt mondta, ön egy olyan ember, aki meg van győződve arról, hogy a cselekvésben és a csoportban erő van. Milyen erő van ebben az ifjúsági konferenciában?

Az első az, hogy nemcsak elméletekről fogunk beszélgetni, hanem az életük során eléjük kerülő döntésekről is. Mindezt úgy, hogy közben észre vegyék azt, ami cselekvésre hív, azt, hogy milyen kivívásokkal küzdenek, illetve milyen megoldásai lehetnek azoknak. A felvetődő kérdések megválaszolásában a kiscsoportos beszélgetések is továbbsegítenek, ahol nagyon felszabadító érzés azzal találkozni, hogy nem vagyunk egyedül egy adott problémában, mi több, szinte észrevétlenül kapjuk meg mások által a megoldást jelentő választ. Amiben viszont a legnagyobb erőt kell átadnunk fiataljaiknak, hogy akik még nem tették meg, azok is csatlakozzanak egy keresztyén közösséghez, legyenek benne aktívak és tudják azt megtartani.

IKON 2017

Egy korábbi IKON-eseményen készült fotó

Fotó: IKON – Ifjúsági Konferencia (Facebook)

A kérdésekre kapott válaszokat hallgatva egy igerész jutott az eszembe:Ne mond, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahová csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok. Képesek erre a fiatalok?

Abszolút képesek lehetnek, az a fontos, hogy a szívük és a benne lévő motiváció a helyükön legyenek. Ez nyilván akkor lehetséges, ha megismerik az evangéliumot, és az formálja őket. Egyszerűen csak legyenek készek arra a dialógusra, amely által Isten is kapcsolatba lépett velük, és így várják ők is azokat, akikben kérdések merülnek fel.

Az IKON – Ifjúsági Konferencián a részvétel regisztrációhoz kötött, ezt október 21-ig fogadják a szervezők. A regisztrációs oldal itt érhető el.

IKON borítókép