Integrálódás a családba

Hatodik alkalommal rendezté meg a Szegedi Fegyház és Börtön fogvatartottjai és családjaik hitmélyítő csendesnapjait Integrálódás a családba címmel. 

Idén tíz család - 2011. augusztus 13-16. között - Makón, mint gyülekezet hallgathatta az előadásokat, evangelizációs alkalmakat és közösen élhették át az együttlét örömét Krisztussal, családjaikkal. Több korábban szabadult fogvatartott bizonyságtétele és a velük való beszélgetés, valamint Dr. Kiszely Pál bv. dandártábornok, főtanácsos, intézet parancsnok úr és L. Molnár István RMK börtönmisszió vezetőjének előadásai még tartalmasabbá tették evangelizációs szolgálatunkat.

képBízunk abban, hogy Isten Szentlelke által, a hallott ige valósággá lesz életünkben, ami a házasságtörő asszony történetén keresztül szólított meg bennünket: "Én sem ítéllek el téged, menj el és mostantól fogva többé ne vétkezzél!"

A Csongrádi Református Egyházmegye kezdettől fogva magáénak tekinti ez irányú szolgálatunkat, azt anyagilag  támogatja, a következő lelkipásztorok végeztek szolgálatot: Gera Csontos Hajnalka, Kotormán István, Gilicze András és Gilicze Andrásné lelkipásztorok. A református börtönmissziót képviselte Szénási Jonathán Sándor és a sorok írója szintén börtönlelkészek.

Szerző: Szücs M. Klára