Jézus Krisztus kinyújtott keze

Első alkalommal tartott Kárpát-medencei református cigánymissziós konferenciát és szakmai napot a Református Szeretetszolgálat égisze alatt működő Országos Református Cigánymisszió. A november 15-i rendezvényre olyan lelkipásztorok, szakemberek, kollégák és munkatársak érkeztek, akik Kárpát-medence-szerte végzik szolgálatukat a cigánypasztorációban.

Az alkalom kezdetén Sztojka Szabina, a cigánymisszió vezető lelkipásztora szólt a jelenlévőkhöz. Úgy fogalmazott: a napot az a vízió hívta életre, hogy legyen összefogás a Kárpát-medencében élő magyar ajkú közösségek között – akiknek fontos és szolgálatuk része a cigánymisszió.

A nyitóáhítatot Balogh Róbert váchartyáni lelkipásztor tartotta az 1Fil 3–7 alapján. – Pál apostol nem panaszkodik. Ilyen helyzetben sem a panasz hangja szólal meg, nem a kétség, a félelem uralkodik el benne, hanem egy reménykedő ember szólal meg. A Jézus Krisztustól kapott reményt sohasem vesztette el, feltör belőle a hála érzete. Hát nem így van ez most is? – tette fel a kérdést Balogh Róbert. – A Jézushoz való kötődésünket soha senki nem szakíthatja el – szögezte le. – Nem az a kérdés, hogy most kik vagyunk, hogy honnan jöttünk, hanem az, hogy kivé leszünk Isten kezei között: ő az, aki formálja az életünket és jellemünket. Jézus Krisztus kinyújtott keze mindig ott lesz mellettünk – zárta szavait.

Cigánymissziós szakmai nap 2023, Balogh Róbert (f.Váradi Levente)

Fotó: Váradi Levente

A résztvevőket Balog Zoltán, a Zsinat lelkészi elnöke videóüzenetben köszöntötte. – Vannak csodás példáink arra a Kárpát-medencében, hogy hogyan lehet a cigánypasztorációban embereket megszólítani és egyszersmind a testi-lelki jólétükről gondoskodni. Fontos, hogy ezekből a gyakorlatokból úgy készítsünk együtt, közösen egy stratégiát, hogy annak a közepében ott legyen a Szentléleknek a munkája, az a reménység, hogy ő képes bennünket abban segíteni, hogy határokat léphetünk át, hogy megszólíthatjuk egymást és Istennek a dicséretében egyesülhetünk. Ebből olyan lelki erő lesz, ami aztán szakmailag, emberileg és a stratégiában is jót hoz azoknak, akik ma hátrányos helyzetben vannak – mondta a püspök.

Cigánymissziós szakmai nap 2023, konferencia (f.Váradi Levente)

Fotó: Váradi Levente

Ezt követően Czibere Károly, a Református Szeretetszolgálat főigazgatója szólt a jelenlévőkhöz, a felzárkózás református útjáról. – A Református Szeretetszolgálatnak magától értetődő felelőssége az, hogy mindazokat, akik az egyházban szolgálnak és az Úr hívta el nehéz sorsú testvéreink segítésére – legyen az a diakónia bármely területén –, azokat össze kell fogni. Nem szabad hagyni a szigetszerű széttagozódást, hiszen a Krisztus-test egységét kell felmutatni. Bárhol vannak is a szolgáló testvéreink a Kárpát-medencében, fel kell ragyogtatnunk azt a reménységet, hogy számon vannak tartva, nincsenek egyedül. Ez az alapvető kötelességünk. Meg kell élni a Krisztus-test egységét, tanulni egymástól: a szeretetszolgálatnak ennek a lehetőségét kell megteremtenie – mondta a főigazgató.

Czibere Károly a szegénységről, a kiszolgáltatottságról és annak újratermelődéséről is beszélt. Kitért arra, miképpen nyújthat segítő kezet a Református Szeretetszolgálat. – Az egyháznak fel kell szólalnia a nyomorúságban élők mellett. Nem lehetünk közömbösek a szenvedőkkel kapcsolatban. Az evangéliumnak gyógyító az ereje, és sok kezdeményezés van, amellyel az egyház potenciális hatókörét ki tudjuk terjeszteni – fejtette ki.

Cigánymissziós szakmai nap 2023, Czibere Károly (f.Váradi Levente)

Fotó: Váradi Levente

Az eseményen átadták a Varga János PRoma díjakat: a kitüntetéssel azon roma és nem roma testvérek munkáját ismerik el, akiknek református egyházi szolgálatának fő célja a roma és/vagy hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének a segítése. Az elismeréseket Czibere Károly, a Református Szeretetszolgálat főigazgatója és Eperjesi Tamás, a Református Szeretetszolgálat felzárkózási osztályának vezetője nyújtotta át.

  • Református roma pedagógus díj: Maszlag Fanni
  • Református roma pedagógus munkatárs díj: Gyirgyóné Sanyó Tímea és Glonczi Nándorné
  • Református pedagógus, illetve pedagógus munkatárs, aki kiemelten foglalkozik roma és/vagy hátrányos helyzetű gyerekekkel díj: Simon Edina és Porcsné Berecz Anita
  • Cigánymissziót, felzárkózási szolgálatot kiemelten végző lelkipásztor, helyi egyházi szervezeti/gyülekezeti közösségfejlesztő díj: Kormány László
  • Varga János Roma Nagydíj: Szabó Dániel
Cigánymissziós szakmai nap 2023, díjazottak (f.Váradi Levente)

Fotó: Váradi Levente

A délután személyes tanúságtétellel folytatódott: Kovács László, az Együtt-Egymásért képzés résztvevője ismertette kárpátaljai önkéntes szolgálatát. Majd Dani Eszter solymári lelkipásztor, az Országos Református Cigánymisszió korábbi vezetője bemutatta, hogyan formálódott a cigánymissziós stratégia az elmúlt tíz évben, hogyan vezetett az út a koncepcióhoz, majd a stratégia megalkotásához. Füsti-Molnár Szilveszter, a Sárospataki Református Teológia professzora pedig a most készülő cigánymissziós stratégiát tárta a jelenlévők elé.

Cigánymissziós szakmai nap 2023, konferencia 2. (f.Váradi Levente)

Fotó: Váradi Levente

Ezt követően a határon túli szolgálatok is bemutatkoztak: az erdélyi diakóniát és cigánymissziós szolgálatot Makkai Péter, az Erdélyi Református Cigánymisszió vezetője, a Diakónia Keresztyén Alapítvány igazgatója, a felvidéki cigánymissziót Icso Béla, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház vezetője ismertette a jelenlévőkkel.

A program panelbeszélgetéssel zárult, ahol Eperjesi Tamás, a Református Szeretetszolgálat felzárkózási osztályának vezetője kérdezte a szolgálatuk örömeiről, nehézségeiről, kihívásairól és szépségeiről Tóth Viktória abaújvári lelkipásztort, Turgyánné Kovács Katalint és Turgyán Sándort, a mátészalkai-kertvárosi gyülekezet diakónusait, Gyirgyó Dénest és Gyirgyóné Sanyó Tímeát, az esztári gyülekezet tagjait és munkatársait, valamint Magyarosi Rékát, az erdélyi Besztercén működő Bástya Egyesület képviselőjét.