Lelkészek házassága: kényes kérdések

Június 18-án izgalmas interjú jelent meg Szabó István püspökkel a Parókia portálon. A beszélgetésre azonnal többen is reflektáltak: újabb írások jelentek meg a kényes kérdéseket taglaló interjú kapcsán.
Miért kerül egy református lelkész állásába, ha más vallásúval köt házasságot? Az egyházi bíróságok döntéshozatali folyamata, a lelkészi képesítés hatályban tartása mellett ez a téma bizonyult az interjú magvának.

Az ominózus kérdésre adott válaszában a leginkább a figyelem fókuszába került állítás Szabó István püspök gondolatvezetésében a következő volt: „Nem tartom lehetségesnek, hogy vasárnapra kelvén a lelkész református istentiszteletre megy, házastársa pedig misére. A lelkipásztor élete nem annyi, hogy egy adott időpontban egy adott helyen, adott körülmények és feltételek között elvégez egy szolgálatot, és aztán jön a magánélet. A lelkipásztor identitás-ember. Hogyan fog arról prédikálni, hogy családostól kell az Úr házába mennünk és az Urat dicsőítenünk, ha a fele családja másutt áll? Azután amikor gyermekek születnek, vajon megegyezhetnek, hogy a gyermekek nemük szerint követik a szülők vallását? Megengedheti-e magának egy református lelkipásztor, hogy gyermeke, aki az ő házában nevelkedik református lelkész gyermekeként, elmenjen mondjuk bérmálkozni vagy bemerítkezni?"

Ezt az idézetet ragadta ki például Szikszai Szabolcs pécsi egyetemi lelkész Kétlaki lelkészcsalád című írásában. „Református lelkésznek csak református, vagy evangelikus lehet a házastársa, a fenti érvek miatt. Mégis azt gondolom, hogy az a lelkész, aki nem gyülekezetben szolgál, anélkül is lehet hiteles a szolgálatában, hogy a házastársa más keresztyén felekezet elkötelezett tagja. Ha a római katolikusoknál, ahol a papokat köti a cölibátus, működik a diakonátus intézménye, akkor mi is tehetnénk valamilyen fajta különbségtételt" – írja az Egy.lelkész blog szerzőjeként.

„Ha rajtam múlna, bizony, alkalmaznék némi módosítást a törvényen. Elfogadom Szabó püspök érveit, hogy a lelkész identitás-ember, hogy valóban az az igazi példa, hogyha a lelkész családjával együtt szívvel-lélekkel a gyülekezetben Isten ügyét szolgálja, együtt van az általa pásztorolt gyülekezettel vasárnaponként. A parókus- lelkészek esetében talán meg is hagynám a törvénynek ezt a szigorát. De református egyházunkban nem csak klasszikus parókus-gyülekezeti lelkészek szolgálnak, erről mintha elfeledkeznénk." – veti fel Pálfy Zsuzsanna református lelkész a Házastárs vagy palást című írásában a Reposzt blogon, szintén Szabó püspök véleményére reagálva.

reformatus.hu