Láttatni a láthatatlant

Húsz éve adták át először a Dizseri Tamás Szeretetszolgálati Díjat, amelyet idén Gál Judit kórházlelkész, a Református Kórházlelkészi Szolgálat vezetője vehetett át március 23-án a Budapest-Hold utcai gyülekezetben. Az ifjúsági díjazottak Vendégh Lejla gyermekneurológus szakorvosjelölt és Abai Orsolya mester-gyógypedagógus, logopédus, szomatopedagógus lettek. Az eseményről a Parókia portál tudósított.

A Dunamelléki Református Egyházkerület, a Budapest-Németajkú Református Egyházközség Protestáns Fóruma, a Magyarországi Református Egyház Zsinata és a Bethesda Kórház Alapítvány által alapított díj célja, hogy olyan személyeket részesítsen elismerésben, akik a Bethesda-kórház volt főigazgatójának lelkületével, példamutatóan szolgálják a beteg, elesett emberek ügyét, egyszerre gyógyítva szeretettel azok testét és lelkét.

Dizseri Tamás Szeretetszolgálati Díj 2024 - f.: Vargosz

Balog Zoltán dunamelléki püspök, Pásztor Dániel tiszáninneni püspök, a Zsinat lelkészi alelnöke, Gál Judit kórházlelkész, a Dizseri Tamás Szeretetszolgálati Díj idei kitüntetettje, Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója és Molnár János tiszántúli főgondnok, a Zsinat presbiteri elnöke

Fotó: Vargosz

A díjátadót Pásztor Dániel, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke, a Zsinat lelkészi alelnöke nyitotta meg arra hívva a jelenlévőket, hogy ahelyett, hogy hatalmas dolgokat kívánnának tenni Isten országának építése ügyében, tegyék meg bátran a legegyszerűbbet, amire Jézus hívta a követőit. – „Éheztem és ennem adtatok, szomjas voltam és innom adtatok, fogoly voltam és meglátogattatok […] valahányszor megtettétek ezeket akár csak eggyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg.” (Mt 25,35–36 és 40) A cselekvő szeretet gyakorlása elegendő. Ez az a fajta szeretet, amellyel Jézus szeret bennünket, és amit rajtunk keresztül szeretne beleélni a világba. Cselekvő szeretettel élni: ezt teheti az egyház. Kegyelmet és irgalmasságot gyakorolni a legtöbb, amit megtehetünk Isten országa építéséért – mondta a püspök.

Igei bevezetőjében Balog Zoltán, dunamelléki püspök Jézus főpapi imádságának a mai napra rendelt igeszakasza alapján (János evangéliuma 17. rész 20-23. versek) tolmácsolt három egyszerű üzenetet. Elsőként hangsúlyozva, hogy Jézus imájában mindannyian benne vagyunk, de Jézus azokat is az Atya elé viszi, akik küldöttei szavára hisznek. Az imádság másik üzenete: nincs privát hitélet. A mi szavunkra, akár akarjuk, akár nem, történik valami másokkal – mondta a püspök. Hozzáfűzte: ebben az imádságban tudatosítja Jézus, hogy azért adta a szánkba az Igét, hogy az hitet munkáljon mások életében. A szakasz harmadik üzenete az az egység, amit Jézus vár tőlünk. A Szentháromság egységében elénk élte azt a vágyát, aminek a tükröződését közösségeinkben látni szeretné. Jézus teljes önátadása a kereszt, egy kivégzés. Ez a mércéje annak, hogy mi hol láthatjuk Isten dicsőségét, egyben a lehetőségünk is, hogy másként és máshol vegyük azt észre, mint ahol a legtöbben keresnék – fejtette ki a püspök.

A díjazott Gál Judit kórházlelkész laudációját Molnár János, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának presbiteri elnöke mondta el, aki személyes benyomásainak is hangot adott, amelyek még hitelesebbé tették a díjazott személyét az egybegyűltek előtt. – Gál Judit lelkészcsaládból származik, és bár többször jelentkezett az orvosi egyetemre, de származása miatt rendre eltanácsolták, így szülei biztatására a teológiára felvételizett. Életútja gyermekkorától kezdve hordozta az egészségügy és a lelkipásztori szolgálat elemeit, úgy is mondhatnánk, az Istentől nyert út „szeretetstigmáit”, amelyek a kórházlelkészi szolgálatban fonódtak össze, a debreceni Kenézy Gyula-kórházban. Hűség, küzdeni tudás, a munkatársakért való kiállás – ezek voltak életútjának leghangsúlyosabb elemei – méltatta a Zsinat presbiteri elnöke a díjazottat.

Dizseri Tamás Szeretetszolgálati Díj 2024 - f.: Vargosz

Gál Judit kórházlelkész, valamint az Ifjúsági Dizseri-díjas Abai Orsolya gyógypedagógus és Vendégh Lejla gyermekneurológus

Fotó: Vargosz

A harmincöt év alattiak számára 2023-ban alapított Ifjúsági Dizseri-díj idei elismertjeit Dominiák Zsolt, a Bethesda Gyermekkórház kórházlelkésze jelentette be. Ezt a díjat évente egy orvos és egy segítő munkatárs kaphatja meg, idén Vendégh Lejla gyermekneurológus szakorvosjelölt és Abai Orsolya mester-gyógypedagógus, logopédus, szomatopedagógus részesült az elismerésben.

A teljes tudósítás a Parókia portálon olvasható.