Ülésezett a Nőszövetség Intéző Bizottsága

November 14-én, a Schweitzer Otthon tanácskozó termében  tartotta ez évi utolsó ülését az Országos Református Nőszövetség Intéző Bizottsága. A vezetőségi testület azért gyűlt össze, hogy a változó állami törvényekhez igazítsa Szervezeti és Működési Szabályzatát és aktuális kérdésekben hozzon határozatokat.
Az Intéző Bizottság tagjait a négy kerületi nőszövetség elnöksége, s egy-egy , erre a ciklusra választott tagja alkotja. Az országos elnök, Dr. Pásztor Jánosné hívta össze, s ő nyitotta meg áhitatával az ülést. A Tiszáninneni kerület kivételével valamennyi kerület képviselői megjelentek, s Dr.Voglné Dr.Szathmáry Ilona jogtanácsos asszony előterjesztését hallgatták meg a szükséges változtatásokra vonatkozóan, majd élénk hozzászólások következtek.

Soron következő tennivalóink között a Hírlevél készülő, karácsonyra megjelenő számának tartalmáról esett szó, jövő évi konferenciáink időpontjait egyeztettük.

Legfontosabbnak érezzük, hogy a nőszövetségek tájékoztatást kapjanak  a jövő esztendőtől induló hit és erkölcstan oktatásról, hogy a gyülekezeti nőszövetségek tagjaikon keresztül a szülők figyelmét felhívják e tantárgy fontosságára, nemzetünk és reformátusságunk erkölcsi nevelésének ügyére. Mivel alapszabályában a Nőszövetség önmeghatározása szerint „híd a keresztyén és nem keresztyén nők között”, így küldetésünknek érezzük-  ki-ki a saját településén - e figyelemfelhívást. Szeretnénk ezzel is lelkipásztoraink és presbitériumaink szolgálatát segíteni és gyülekezeteink jövőjének építésében részt venni. Ezt elősegítendő Fogarasiné Frits Ildikó gazdasági felelős arra tett javaslatot, hogy a mostani Hírlevélben legyen erről felhívás.

Kiemelt figyelmet kell fordítanunk a Kárpát-medencei imanapi füzetnek a gyülekezeti nőszövetségekhez való eljuttatására és annak helyben történő megszervezésére december első vasárnapján. Az idei imanap liturgiáját és a kerületüket bemutató anyagot  a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetsége készítette el, a felkészítő konferenciára a Magyar Református Egyház Kárpát-medencében élő 10 kerületének nőszövetségi vezetői kaptak meghívást, s vettek részt szeptemberben Szatmárnémetiben.

Az Intéző Bizottság tagjai köszönetet mondtak jogtanácsos asszonynak alapos előkészítő munkájáért, valamint Dr.Pásztor Jánosné elnöknek és Gilicze Andrásné titkárnak egész éves áldozatos szolgálatáért. Ülésünk a Titkár áldásmondásával ért véget.

 P. Tóthné Szakács Zita