Missziói nap Vácott

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Missziói és Evangélizációs Bizottsága (MEB) minden évben más helyszínen rendezi meg ezt az immár hagyománnyá vált alkalmat, melynek célja, hogy egy-egy település különböző felekezetű lelkészeinek és egyháztagjainak adjon bátorítást a misszióra, valamint annak megtapasztalására, hogy embertársaink megmentéséért hordozott felelősségünkben egyek vagyunk.
Ebben az évben Vác adott otthont a reformáció hónapjának rendezvénysorozatán belül a missziói napnak. 2012. október 14-én vasárnap délelőtt a város templomaiban vendég igehirdetők prédikáltak, mégpedig úgy, hogy minden templomban más vallású igehirdető szolgált. A Deákvári római katolikus templomban Szeverényi János, az evangélikus missziói lelkész, az Alsóvárosi református templomban Pintér Imre, a pünkösdi egyház alelnöke, a Felsővárosi református templomban Nemeshegyi Zoltán baptista lelkipásztor, az evangélikus templomban dr. Fischl Vilmos MEÖT főtitkár hirdette az igét.

Kora délután börtönlátogatás volt, Csuka Tamásné református börtönlelkész vezetésével. Itt először a börtönben működő gyülekezet néhány tagja tett bizonyságot megtéréséről, életváltozásáról, majd a vendégek szolgáltak, élükön az Ökumenikus tanács elnökével, Steinbach József püspökkel.

Öt órakor ökumenikus istentiszteletre gyűltünk az evangélikus templomba. A liturgiát dr. Fischl Vilmos Főtitkár vezette, de részt vett benne minden jelenlevő egyház képviselője. Az igét Steinbach József püspök hirdette, a záró áldást pedig dr. Beer Miklós római katolikus püspök mondta. A missziói nap befejezéseként szeretetvendégség volt, melyben kötetlenebb formában gyakorolhattuk az ökumenét.

Nemeshegyi Zoltán
MEÖT MEB elnöke