Református Pulmonológiai Centrumként működik tovább a Törökbálinti Tüdőgyógyintézet

Egy tavaly decemberi kormányhatározat értelmében 2024. március elsejétől a Magyarországi Református Egyház veszi át a háromszázhúsz ággyal rendelkező Törökbálinti Tüdőgyógyintézet működtetését. A februári állománygyűlésen részt vett Balog Zoltán püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, aki elmondta, hogy a kórház munkáját a Bethesda Gyermekkórház segíti majd. Az állománygyűlésen Gálffy Gabriella, az intézmény főigazgató főorvosa mellett Velkey György, a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának főigazgatója, valamint Czibere Károly, a Református Szeretetszolgálat főigazgatója ismertette a működtetéssel kapcsolatos gondolatait.

Református Pulmonológiai Centrum 2 2024

Fotó: Magyaródi Milán

„Tekints rám, hallgass meg, Uram, Istenem! Tartsd meg szemem ragyogását, ne jöjjön rám halálos álom!” A 13. zsoltár 4. versét idézte Balog Zoltán püspök igei köszöntőjében. Magyarázata szerint válsághelyzetben, a kiégés következtében elveszik az ember szeméből az a ragyogás, amivel születik. – A világ logikája, hogy kioltsa szemünkből ezt a ragyogást, de Isten világában másképp van. A veszteségben ott van az új élet reménye, életünk válsághelyzeteinek célja van: megtapasztaljuk, hogyan lehet megújulni. Ahol az ember bűnt, veszteséget, erőszakot, leépülést lát, ott a hívő ember meglátja a szabadítás, az újrakezdés és a megbocsátás lehetőségét is – hívta fel a figyelmet a püspök.

Balog Zoltán Református Pulmonológiai Centrum 2024. február

Fotó: Magyaródi Milán

– A jövőben Református Pulmonológiai Centrum néven működő intézménnyel jogilag egy új kórház kezdi meg működését, de a célok nem változnak – hangsúlyozta Balog Zoltán. – Jól tudunk kórházat működtetni. Ezt bizonyítja az az emberséges és szakmailag kimagasló munka is, amelyet a Magyarországi Református Egyház harminckét éve működő Bethesda Gyermekkórháza képvisel. Ebben az intézményben mindenki megtapasztalhatja azt, amit a kereszténység világa lelki alapon tud nyújtani. A Bethesda Gyermekkórház ezért egyfajta testvérintézményként segíti majd a törökbálinti centrum mindennapjait – hangsúlyozta a Zsinat lelkészi elnöke.

Református Pulmonológiai Központ állománygyűlés 2024. február

Fotó: Magyaródi Milán

Az ország második legnagyobb tüdőgyógyászati intézményének fenntartója jelenleg az Országos Kórházi Főigazgatóság, szakmai tevékenységét az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet felügyeli. Gálffy Gabriella, az intézmény főigazgató főorvosa elmondta, hogy a fenntartóváltástól hatékonyabb működést, nagyobb gazdálkodási autonómiát, valamint további fejlesztéseket remélnek.

A törökbálinti kórház országos szakmai elismertséget szerzett mások mellett a légúti betegségben szenvedő csecsemők és gyermekek gyógyászati ellátásában. Jelenleg is szinte egyedüliként kezelnek tuberkulózisban szenvedő gyermekeket. Gyermekosztályukon a szülők is a kicsik mellett lehetnek. Gálffy Gabriella elmondta, hogy évente százezer ember tüdőszűrését végzik el és háromezer tüdőrákos beteget kezelnek, eközben csaknem hétszáz új esetet diagnosztizálnak. Komplex rendszerük a fekvő-, járó- és krónikusbeteg- mellett a rehabilitációs ellátást is lehetővé teszi. Emellett hatágyas intenzív terápiás osztályt alakítottak ki, amely nagyban hozzájárul a betegellátás biztonságához, magas szakmai színvonalához. Az épületegyüttesben a pulmonológiai szakrendelések és a tüdőgondozói rendelés mellett szemészet, gégészet, neurológia, reumatológia, kardiológiai ultrahang és CT-járóbetegszakrendelés is helyet kapott, és az elmúlt időszakban létrehozták az ország egyik legkorszerűbb alváslaboratóriumát is.

Balog Zoltán Dr Laki István

Balog Zoltán püspök és Laki István osztályvezető főorvos

Fotó: Magyaródi Milán

Velkey György, a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának főigazgatója visszaemlékezett, hogy huszonegy éve vezeti a református gyermekkórházat, ahol olyan protestáns értékeket tapasztalhatott meg, amelyek alapja a szolgálat és a célszerűség. – A pulmonológiai centrum és a Bethesda-kórház együttműködésének közös pontja az a szakmai minőség, ami mindkét intézmény esetében megkérdőjelezhetetlen. A technológia és a tudás mellett az emberszeretetet gyógyító erővé tudjuk tenni – hangsúlyozta Velkey György. A főigazgató kiemelte az ápolók életpályának nehézségét és fontosságát, akiknek még nagyobb megbecsülésre lenne szükségük. Véleménye szerint a szakdolgozói elvándorlásra megoldást nyújthat a Károli Gáspár Református Egyetemen elindított diplomásápoló-képzés, reményeik szerint az ezt elvégzők közül sokan náluk fognak elhelyezkedni. Úgy gondolja, hogy ez a hallgatói bázis a törökbálinti intézmény számára is segítség lehet.

A kórházat irányító fenntartói testület tagja Velkey György mellett Pásztor Dániel, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke, Czibere Károly, a Református Szeretetszolgálat főigazgatója, Trombitás Zoltán, a kistarcsai Flór Ferenc Kórház főigazgatója, Nyilas Zoltán, az Északpesti Református Egyházmegye esperese és Gere Gábor református lelkipásztor.

Czibere Károly, a mintegy tizenegyezer ember szociális ellátását biztosító Református Szeretetszolgálat főigazgatója reményét fejezte ki, hogy az átalakulás a dolgozók számára is pozitív változást hoz mind szakmai tekintetben, mind a juttatásokban. Mint mondta, örömmel látja, hogy az intézmény vezetősége elkötelezett, tudja, mit akar, és a legfontosabb célja a szakmai és a gazdasági önállóság.

Református Pulmonológiai Centrum 3 2024

Fotó: Magyaródi Milán

A résztvevők az állománygyűlést követően bejárták a kórház részlegeit, osztályait. Ennek során Gálffy Gabriella elmondta, hogy számos nemzetközi tudományos klinikai kutatás folyik az intézményben.