„A teremtés minden része számít”

Fennállásának huszonötödik évfordulóját ünnepelte az Európai Keresztyén Környezetvédelmi Hálózat. A szervezet augusztus 31. és szeptember 3. között a dániai Roskildében tartotta nagygyűlését, amelyen mintegy huszonöt ország egyházai képviseltették magukat. Az eseményről Kodácsy Tamás református lelkipásztor, a teológiai munkacsoport vezetőjének beszámolóját olvashatják, akit a nagygyűlés a szervezet öttagú elnökségének tagjává választott.

Az eseményen bátorítást és kihívást jelentettek számunkra fehéroroszországi és ukrajnai kollégáink különleges beszámolói, akik a nehéz helyzetben is hűségesek elhívásukhoz, és szem előtt tartják a teremtésvédelem egyházon belüli és össztársadalmi jelentőségét egyaránt. Reményt adnak egy jobb élethez és hozzájárulnak a béketeremtéshez azáltal, hogy a fenntartható jövőre nevelést kínálják minden generáció számára az egyházon belül és kívül. Hallottunk remek helyi egyházi programokról Dániában, és láttuk annak jó gyümölcseit, valamint a programvezetők elkötelezettségét, akik megfogalmazták azt is, hogy mennyire fontos tanulni az Európai Keresztyén Környezetvédelmi Hálózaton (ECEN) belül egymástól.

ECEN 2023 Assembly nyitókép

Fotó: European Christian Environmental Network/ECEN

A fiatalok nagyban hozzájárultak a konferenciánkhoz. Biztatjuk egyházainkat, találjanak módot arra, hogy a fiatalok hallathassák hangjukat, és tegyék lehetővé, hogy befolyásolhassák a döntéseket, valamint törekedjenek arra, hogy a fiatalok is részesei legyenek a jövőbeli ECEN-küldöttségeknek. Teológusok, egyházvezetők, környezeti szakemberek és politikusok a hozzászólásaikkal segítették a nagygyűlés tanácskozásait és eredményeit. Nem kerülheti el a figyelmünket, hogy a tűzvész, az árvíz, az éhínség és a migráció problémái egyre sürgetőbbé válnak egész kontinensünkön, ezért mindenképpen olyan emberekre van szükségünk, akik teljesen elkötelezettek társadalmunk megváltoztatásában. Támogatunk és bátorítunk minden egyházat, amely fellép az igazságtalanság ellen és reményt ad közös jövőnk számára. A résztvevők örömmel fogadták az Egyházak Világtanácsa (2022), valamint az Európai Egyházak Konferenciája (2023) közelmúltban lezajlott nagygyűléseinek nyilatkozatait, melyekben mindkét szervezet tagegyházai hangsúlyosan elköteleződtek a teremtésvédelem és a klímaigazságosság mellett.

ECEN 2023 konferencia

Fotó: European Christian Environmental Network/ECEN

Látva ezeket az elköteleződéseket, az ECEN-nagygyűlés arra kéri az egyházakat, hogy támogassák ezeket a célokat. A tapasztalatok megosztása, a hálózat építése nélkülözhetetlen építőkövek egyházaink cselekvőképességének növeléséhez és fenntartásához. Az ECEN továbbra is az a tér marad, ahol helye van a jó ötletek és gyakorlatok megosztásának és támogatásának, inspirálva szakemberektől, teológusoktól, egyházvezetőktől és a gyakorlatban tevékenykedő emberektől. Kérjük az egyházakat, hogy támogassák az ökoteológia, valamint az egyházi ökomenedzsment gyakorlati lépéseinek további fejlesztését és ezek terjesztését. Kérjük, hogy ökumenikus közösségünk szerves részeként támogassák az ECEN-t.

ECEN Assembly jó 2023

Fotó: European Christian Environmental Network/ECEN

Az 1998-ban alapított ECEN különböző európai országok egyházainak és keresztyén hívőinek hálózataként a környezeti kérdésekkel kapcsolatos szolgálatot segíti. 2014-ben Balatonszárszón tartották tizedik nagygyűlését. A mostani nagygyűlésen többek között jelen volt Szűcs Kinga evangélikus teológus, aki a kommunikációért felelt, Kodácsy Tamás református lelkész pedig a teológiai munkacsoportot vezette. A nagygyűlés Kodácsy Tamást a következő ciklusra a szervezet öttagú elnökségének tagjává választotta, rajta kívül ennek tagjai lettek még Corinne Bitaud (Francia Protestáns Egyház), Kilian Dörr (Romániai Evangélikus Egyház), Henrik Grape (Svéd Egyház) és Stephen Taylor (Anglikán Egyház, Egyesült Királyság).