Aleppói árvák küldtek ajándékot a magyar reformátusoknak

Az aleppói háborús árvák ajándékát és a szíriai reformátusok köszönetét hozták el a magyar reformátusságnak Berekfürdőre a háború sújtotta országból érkező egyházi vezetők, köztük Najla Kassab, a Református Egyházak Világközösségének elnöke.

Molnár János, Balog Zoltán, Harout Selimian, Szíriai Örmény Református Egyházak Közösségének elnöke, Najla Kassab  a Református Egyházak Világközösségének elnöke, Joseph Kassab, Libanoni és Szíriai Protestáns Egyh. Legfelsőbb Tanácsának eln. - 2021.11. 24

Molnár János, a Zsinat presbiteri és Balog Zoltán, a testület lelkészi elnöke Harout Selimiannal, Najla Kassabbal, Joseph Kassabbal és az aleppói háborús árvák ajándékával

Fotó: Zelenka Attila

A Magyarországi Református Egyház Zsinata Elnökségi Tanácsának vendége volt Najla Kassab, a Református Egyházak Világközösségének elnöke, Joseph Kassab, a Libanoni és Szíriai Protestáns Egyházak Legfelsőbb Tanácsának elnöke és Harout Selimian, a Szíriai Örmény Református Egyházak Közösségének elnöke Berekfürdőn, november 24-én. A találkozón Najla Kassab hirdette Isten igéjét a Megbékélés Házában; a szíriai és magyar egyházi vezetők közösen úrvacsoráztak.

A szíriai küldöttség átadta az aleppói háborús árvák ajándékát. Ezzel a magyar reformátusságnak köszönték meg azt a segítséget, amelyet az elmúlt években nyújtottak számukra. A képet a háborúban megsérült gyerekek saját maguk készítették, azt kérve, helyezzék azt el a református egyház zsinati hivatalában.

Najla Kassab megköszönte, hogy a magyar reformátusok, valamint a magyar kormány is segítő kezet nyújtott a háború sújtotta Szíriának. Örömét fejezte ki, hogy egyháza a sajátjához hasonló értékrendű Magyarországi Református Egyházzal jó kapcsolatot épített ki az elmúlt években.

Najla Kassab arról is beszélt: fontosnak tartja, hogy a Református Egyházak Világközössége tagegyházai meghallgassák egymást, és ha különbözik is véleményük bizonyos kérdésekben, egyik álláspont sem uralkodhat a másik fölött, ami azt jelenti, hogy nem erőltethetik egymásra véleményüket az egyházak.

Beszámolt arról, hogy a Református Egyházak Világközössége mintegy százmillió főt számlál, és tagjainak csaknem fele Afrikában él.

Harout Silimian arról beszélt, hogy az örmény református közösség számára is hatalmas próbatétel a háború, az elmúlt éveik az élet és a halál világában teltek. Megerősítette, hogy a nehézségek ellenére sem kívánják elhagyni Szíriát. – Maradnunk kell, hogy demonstráljuk és megéljük a szolgáló egyház fogalmát. Amikor a templomainkat és az iskoláinkat lebombázták, sokat jelentett a magyar reformátusok segítsége: személyesen jelentek meg adományaikkal az országban. Elmondta, hogy rengeteg árva gyerek van most Szíriában, szörnyű dolgokat éltek ők át: saját szüleiket temették el az utcákon. S számos olyan szülő van, akik elveszítették gyermekeiket. Hangsúlyozta, a legjobban működő egyházi szolgálat a vasárnapi iskola, amelyben sok gyerek tanul. – Ha valaha is helyre áll a rend, azt egyedül Jézus Krisztusnak köszönhetjük, és közösen teremthetünk új világot – fogalmazott. Annak a vélekedésének adott hangot, hogy nyugati világnak is meg kell értenie: nyugati áldozathozatal nélkül nem állhat talpra a Kelet. – Felelősséggel tartozunk egymásért, hiába élünk távol – jelentette ki a szíriai örmény egyházi vezető.