Ámen dudaszóval

Az autós istentiszteletek a nyitás és a hagyományos istentisztelet előhírnökei Németországban

Az elmúlt hetekben egyre több gyülekezet kereste Németországban is az olyan alkalmakat, ahol a társadalmi távolságtartás szabályainak betartása mellett is közösségben lehettek a gyülekezeti tagok. Mindeközben a hagyományos istentiszteletek fokozatos újraindítását mérlegelik.

Ein Traktor als Kanzel _ evangelisch.de-page-001.jpg

Fotó: Björn Kietzmann/evangelisch.de

Alternatív istentiszteletek – valódi közösségélmény

A Rajna partján fekszik Wesel, a 60 ezer lelket számláló város, Alsó-Rajna vidékének egyik központi települése, amelyik az utóbbi hetekben az autósmoziban tartott istentiszteletről híresült el. Az alternatív istentiszteletre fiatal és idősebb családok érkeztek, katolikus és protestáns hívek egyaránt, hiszen ökumenikus alkalomról van szó, amit ráadásul maga a városvezetés kezdeményezett és az önkormányzat marketingrészlege szervezett meg.

A folyóparti mozi megtelt a fizikai közösségre vágyó hívekkel. A koronavírus-járvány miatti óvintézkedések, ahogy szerte a világon, a weseli gyülekezeteket is elérték, amelyek jobbára az online térbe költöztek és interneten közvetítik alkalmaikat. A helyi evangélikus lelkésztől békeidőben sem állt távol, hogy új utakat keressen. Uwe Krause látva, hogy a hagyományos nagypénteki passióolvasás nem igazán vonzza az embereket a templomba, fodrászatban, pékségben, vendéglőkben és kisebb gyárakban tartotta az alkalmakat.

Így most sem jelentett problémát számára, hogy egy traktor utánfutójáról hirdesse az igét, ami a rövidhullámú adón érte el az autójukban imádkozó gyülekezeti tagokat. A lelkész és a pap mellett egyházzenészek is szolgáltak az istentiszteleten, megtartva a biztonságos távolságot. A hívek liturgiás lapon követték az istentiszteletet és dudaszóval erősítették meg, hogy hallják a lelkészt. Ami egyben az „ámen” kimondásának eszköze is egyben.

„Ultrarövidhullámú közösség” – fogalmazott a katolikus pap. A Rajnai Egyház esperese, Thomas Brödenfeld pedig a távolság áthidalásával, a valódi együttlét élményével magyarázta az emberek érdeklődését. „A rendhagyó formák a jövőben is lehetőséget teremthetnek arra, hogy az egyház másként szervezze közösségi életét” – véli az esperes.

A Rajnai Egyház szóvivője maga sem tudta megmondani, hogy 668 gyülekezetükből hányban van hasonló kezdeményezés. Az autós istentisztelet mindenesetre Németországban sem tömeges jelenség, de jó pár presbitérium él ezzel a lehetőséggel is, hogy „fizikális jelenséggel zajló, mégis biztonságos istentiszteleti alkalomra hívja a közösséget” – fogalmazott Wolfgang Beiderwieden.

Ein Traktor als Kanzel ...-page-001.jpg

Fotó: Björn Kietzmann/evangelisch.de

Göttingenben, Padebornban és Dortmundban biztos lesz a hétvégén is autós istentisztelet és a német gyülekezetek annak ellenére fenntartják a koronavírus idején megszokott istentiszteleti rendet és rendhagyó alkalmakat, hogy fokozatosan visszatérhetnek a valós, fizikai részvétellel zajló istentiszteletekhez, aminek már neve is van: Präsenzgottesdienst.

Óvatos visszatérés a normál kerékvágáshoz

A hétvégén már sor kerül ugyan templomokban vagy szabad ég alatt tartott istentiszteletekre, a megszokott kerékvágásba csak lépésről-lépésre, szigorú óvintézkedések mellett térnek vissza a gyülekezetek, a presbitériumok döntésétől függően. Számos gyülekezet a templomi istentiszteleten részt vevő gyülekezeti tagok számának óhatatlan korlátozása miatt pünkösdig nem is tervezi újraindítani a templomi istentiszteleteket. Mások két-három istentiszteletet tartanak, előzetes regisztráció mellett, hogy a biztonsági intézkedéseket be tudják tartani. De minden közösség fenntartja a digitális „kínálatot”, már csak azért is, mert a legnagyobb kockázatnak kitett embereknek, így az idősebbeknek, egyelőre akkor sem ajánlott közösségbe menni, ha ezt a szabályozás megengedné.

A Német Protestáns Egyház (EKD) ki is adott egy kilenc pontból álló ajánlást az istentiszteletek felelős lebonyolításához, amit a tartományi egyházak részletszabályozásokkal pontosítanak majd. Az önként vállalt korlátozásokat nemcsak a járvány természete indokolja, hanem a másik ember életét, a felebarát védelmét szem előtt tartó, hitből fakadó etikai kötelességünk – emlékeztetnek az egyházi vezetők. A megfogalmazott szabályok akkurátus betartása pedig minden résztvevő személyes felelőssége.

autit.jpg

Fotó: epd-bild/Udo Gottschalk

A szigorú higiéniai előírások mellett az EKD útmutatása előírja, hogy minimálisan 1,5-2 méter távolságot kell tartaniuk a nem egy háztartásban élőknek, a helyeket előre ki kell jelölni, kötelező a maszk, vagy kendő viselése, de kerülendő a kézfogás is. A tumultus elkerülése érdekében a be- és kijáratnál fizikai akadályok telepítése ajánlott, ahogy az istentiszteletek számának növelése is. Gyermekistentiszteletekre a javaslat szerint csak az óvodák és játszóterek megnyitása függvényében kerülne sor. A gyülekezeti éneklés és a sokfelé szokásos fúvós zenekarok részvétele éppúgy „ellenjavalt”, mint az úrvacsorai közösség. Esküvőkre ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint az istentiszteletekre általában, nyitottnak kell lenni a vasárnapi istentiszteleten kívüli keresztelők megtartására. Az EKD sarokpontjainak része az az ajánlás is, hogy mindettől függetlenül a gyülekezetek tartsák fenn, sőt fejlesszék a minden érdeklődő részvételét továbbra is lehetővé tevő, digitálisan elérhető online közvetítéseiket és alkalmaikat.

A rendelkezések tartományról tartományra eltérőek, ahogy a járványügyi előírások is. A Rajnai Egyház a kazuáliák elhalasztását javasolja, és bátorítja a gyülekezeteket a szabadtéri istentiszteletekre, amelyeken a biztonságos távolságtartás és a szájmaszk viselése magától értetődő feltétel.

A rajnai ajánlások fényében az egyre szaporodó autós istentiszteletek előhírnökei lehetnek a visszatérésnek a „normál kerékvágásba”, ami még Németországban is hosszú időbe kerül majd és pünkösd előtt aligha várható jelentős elmozdulás e tekintetben.