Amerikai egyházak is békét sürgetnek Hegyi-Karbahban

Az Amerikai Egyházak Nemzeti (Ökumenikus) Tanácsa (NCC) nyilatkozatban ítélte el az azeri agressziót, sürgette a békét és új fegyverszüneti megállapodást Azerbajdzsán és Örményország között. Az egyházak egyben támogatásukról biztosították az örmény népet és saját kormányzatukat is a fegyveres konfliktus tárgyalásos lezárására tett diplomáciai erőfeszítéseiben. A nyilatkozatot széles ökumenikus összefogásban adták ki az aláíró egyházak; a reformátusok mellett az evangélikus, metodista, baptista, anglikán és ortodox közösségek, az amerikai szír ortodox egyház és az NCC tagjaként maga az Örmény Apostoli Egyház, valamint az örmény reformátusok helyi képviselete is csatlakozott a felhíváshoz.

_D4D9829.jpg

Amerikai egyházvezetők október 21-én ökumenikus istentiszteletre gyűltek össze a Szent Várdán katedrálisban, hogy közösen imádkozzanak a békéért Örményországban, Arcahban és szerte a világon.

Fotó: Albin Lohr-Jones / armenianchurch.us

Az Amerikai Egyházak Nemzeti Tanácsa ismételten súlyos aggodalmának ad hangot a Hegyi-Karabahban, örmény nevén Arcahban elhúzódó konfliktus és gyorsan romló helyzet kapcsán. Az NCC korábbi állásfoglalása és imakampánya óta eltelt három hétben a térség lakossága továbbra is az azeri agresszió és az Oroszország által az Amerikai Egyesült Államok támogatásával tető alá hozott korábbi tűzszüneti megállapodás megsértésének áldozata volt. Az NCC a konfliktus lezárása felé tett első lépésként támogatja az Egyesült Államok külügyminisztere, Mike Pompeo által Azerbajdzsán és Örményország között kialkudott új tűzszüneti megállapodást. Imádkozunk azért, hogy az békét hozzon Arcahban és sürgetjük a szemben álló feleket, hogy a megállapodást azonnali hatállyal tartsák tiszteletben addig is, amíg egy hathatósabb átfogó megoldás nem születik a konfliktusban.

Különös aggodalomra ad okot, hogy ez az összecsapás újfent leleplezte a regionális hatalmak közvetlen befolyását a fegyveres konfliktus elmélyítésében. Számos nemzet, köztük Törökország, Izrael és az Amerikai Egyesült Államok is biztosítottak hadi felszerelést (fegyvereket, drónokat és stratégiai támogatást) Azerbajdzsánnak (a korábbi szovjet tagköztársaságnak), ahogy az Örményországban (egy ugyancsak korábbi szovjet tagköztársaságban) katonai bázist fenntartó Oroszország pedig az ország biztonságában érdekelt. Az örmény nemzet vezetői arra kérték a regionális és globális hatalmakat, hogy befolyásukat a béketeremtés és humanitárius segítségnyújtás érdekében érvényesítsék. A térség militarizációja kizárólag az idegen hatalmak érdekeit szolgálja és nem a helyi lakosságét.

Egy dolgot világossá kell tennünk: nincs katonai megoldása a konfliktusnak. Sürgetjük az Egyesült Államokat, a nemzetközi közösséget és valamennyi érintett felet, hogy növeljék erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy azonnali hatállyal vessenek véget a krízisnek, a vitatott kérdéseket pedig igazságos módon oldják meg, hogy Örményország és Azerbajdzsán szomszédokként békében élhessenek. Nyomatékkal kérjük a külső hatalmakat, hogy vessenek véget katonai szerepvállalásuknak a térségben, csökkentsék a fegyverkereskedelmet, hogy ezzel is elejét vegyék egy jövőbeli katonai konfliktusnak.

Az amerikai kormányzat passzivitását kritizálta és a konfliktus tárgyalásos, diplomáciai megoldását sürgette még jelöltként az ország megválasztott második katolikus elnöke, Joe Biden is, összhangban az egyházak felhívásával. „Ahelyett, hogy a diplomáciai erőfeszítéseket Moszkvának engednénk át, a kormányzatnak legfelsőbb szinten kell kivenni részét, európai partnereivel együttműködve, a fegyveres konfliktus megoldásából és megtenni mindent, hogy a szembenálló felek visszatérjenek a tárgyalóasztalhoz”.

Végül pedig mély és komoly aggodalmunknak adunk hangot Arcah/Hegyi Karabah örökségénél fogva örmény lakossága, a folytatódó konfliktus nyilvánvaló áldozatai miatt, és határozottan kiállunk épségük, biztonságuk és védelmük mellett.

Egyházakként közeli és történelmi kapcsolatot ápolunk az Örmény Apostoli Egyházzal, amelyik tagja az Amerikai Egyházak Tanácsának is, és az örmény református egyházakkal is. Halljuk állhatatos segélykérésüket és felajánljuk kollektív támogatásunkat.

Kapcsolódó anyagunk: