Bővült a Leuenbergi Közösség

Az Európai Protestáns Egyházak Közössége (GEKE) felvette tagjai közé az Izlandi Evangélikus Egyházat. Mindeközben a Közösség elnöke lemondásra kényszerült.

Izland kereszténnyé válásának idején, Kr.u. 1000 körül, két püspöke volt az országnak: Skáholt a sziget déli, Hólar az északi felén. A reformáció 1550-ben érte el Izlandot. Ekkor született meg az evangélikus egyház, amelyik nemzeti egyházként mai napig az ország lakósságának 70 százalékát, mintegy 231 000 embert tart számon tagjai között.

Az egyház és állam szétválasztásának folyamatát a parlament 1997. évi határozata alapozta meg, amit kiterjesztettek 2020-ig. Az észak-európai evangélikus közösségekhez hasonlóan az izlandi egyház jogállását is az ország alkotmánya rögzíti és nemzeti egyházként ma is kiemelt szerepet játszik az államban és a társadalomban egyaránt. Példa erre a rendes éves parlamenti ülésszak ünnepélyes megnyitásában, vagy az elnök beiktatásában vállalt hagyományos szerepe.

Az Izlandi Evangélikus Egyház sok éven át a Leuenbergi Közösség úgynevezett „résztvevő” egyházaként működött közre a teológiai párbeszédben, vagyis a svéd és finn egyházakhoz hasonlóan nem volt a Konkordia aláírói és a közösség alapító tagjai között – részint éppen azért, mert más protestáns felekezetek nem is léteztek a szigetországban abban az időben.

A társadalom pluralizálódásával, az egyház és állam szétválasztásának folyamatával, valamint a nemzetközi egyházi kapcsolatok megerősödésével olyannyira megváltozott az egyház helyzete, hogy 2017-ben megkezdődtek a GEKE tagsággal kapcsolatos egyeztetések. 2017-ben született meg a Leuenbergi Konkordia izlandi fordítása. Az illetékes bizottságok és a lelkészek támogató jóváhagyása alapján, az alapító teológiai dokumentum alapos tanulmányozása után 2019 novemberében döntött zsinatuk arról, hogy formálisan is kérvényezi teljes jogú tagságát az európai ökumenikus szervezetbe.

Az 1973-ban aláírt Leuenbergi Konkordia hívta életre a mai néven az Európai Protestáns Egyházak Közösségét, amit kezdetben Leuenbergi Egyház-közösségnek hívtak, új elnevezését 2003-ban kapta. A szervezet egyházi közösségként (communio) 94 evangélikus, metodista, református és uniált európai, valamint dél-amerikai egyházat tömörít és mintegy 50 millió protestánst képvisel. A szervezetet 3 fős elnökség, a 13 tagot számláló tanács vezeti. A vezetőtestület irányítja a szervezet munkáját a hétévente sorra kerülő nagygyűlések között: tanbeli párbeszédeket kezdeményez, felügyeli az egyes műhelymunkákat és azok eredményeit, illetve dönt arról, hogy mely közös dokumentumok, nyilatkozatok kerülhetnek a nagygyűlés tagjai elé elfogadásra. A szervezet elnöke, a korábban a Svájci Református Egyház elnökségéről is lemondani kényszerült Gottfried Locher, az egyházában ellene indult eljárás következtében a GEKE vezetéséből is távozott. A szervezet vezetésér David Bradbury alelnök vette át, aki éppen a szervezet bővülésében és a koronavírus-járvány alatti eszmecsere és szolidaritás nyilvánvaló jeleiben véli felfedezni a GEKE életrevalóságát az elnök távozása után is. Az elnökség hiányzó tagját a 2021. januári tanácsülésen választhatják meg.