Egyházi szervezetek békés megoldást sürgetnek Hegyi-Karabahban

Az Európai Egyházak Konferenciája (CEC) imádságra hív Örményország és Azerbajdzsán békéjéért, nyilatkozatában pedig tartós és békés megoldásra buzdítja a nemzetközi szervezeteket a konfliktus kapcsán. A keresztyén segélyszervezeteket tömörítő világszövetség ugyancsak elítéli a fegyveres összecsapást.

Az Európai Egyházak Konferenciája (CEC) 114 európai egyházat képviselő regionális ökumenikus szervezetként arra kérte az EBESZ Minszki Csoportját és az Európai Külügyi Szolgálatot, hogy növeljék erőfeszítéseiket a békés megegyezés érdekében a Hegyi-Karabahi régióban.

Az EBESZ Minszki Csoportja társelnökeinek és az Európai Külügyi Szolgálat főképviselőjének írt levelében a CEC főtitkára, Jørgen Skov Sørensen aggodalmának adott hangot az Örményország és Azerbajdzsán közötti konfliktus kiéleződése miatt.

„Nyomatékkal kérjük az Európai Külügyi Szolgálatot, hogy bocsásson rendelkezésre uniós közvetítői és diplomáciai képességeket a békés megoldás érdekében, a nemzetközi jog és normák alapelveivel összhangban, hogy a tartós békét biztosítsák és megakadályozzák a konfliktus kiterjedését a kaukázusi régióban.”

A CEC főtitkára hangsúlyozta a hatékony együttműködés fontosságát, és javasolta „a vallási vezetők bevonását a tárgyalásokba mindkét oldalról, hogy segítsék a megbékélés folyamatát a két szomszédos ország között”.

A főtitkár továbbá arra kérte a nemzetközi szervezeteket, hogy biztosítsák a rászorulók akadálymentes hozzáférését a humanitárius segélyekhez.

Válaszul a konfliktusra, az Európai Egyházak Konferenciája imádságra hívja az egyházakat a békéért:

Jóisten!
A bizonytalanság, a betegségtől és haláltól való, egész világot bejáró félelem közepette,
népek felfegyverkezve néznek farkaszemet egymással.
Gyűlölet, erőszak és halál fenyegeti a megbékélés útján járó térségeket és a békés együttélést.

Kegyelmes Istenünk!
A felrobbanó bombák vakító fényében
testvéreink békéért könyörgő kiáltását halljuk.
A fegyverek süketítő zajában, könnyes és szomorú szemeket látunk, amelyek igazság után sóvárognak.

Béke Istene!
Tehetetlennek és gyengének érezzük magunkat, és hozzád könyörgünk, hogy halld meg azok panaszát, akik ártatlanul rekedtek a háborús frontok közé.

Megbékélés Istene!
Formáld át azok szívét, aki fegyvert fogtak, hogy öljenek.

Szeretet Istene!
Tekints a gyermekeiket féltő anyák és apák könnyes szemeire, Urunk, könyörgünk, halld meg gyermekeik sírását.

Szerető Istenünk!
Különböző felekezetekben, kultúrákban és hagyományokban élő keresztyénekként Jézus Krisztusban kijelentett szereteted testvérekké kapcsol össze minket szerte a világban. Rád bízzuk hát a világot a maga törékenységében.

Keresztyénként tudjuk, hogy a feltámadás reménye hordoz minket, ami erősebb, mint a halál. Ez tesz minket eggyé.

Nem adjuk fel a hitet, hogy szavaink, cselekedeteink és imáink a békéhez és megbékéléshez viszik közelebb a világot. Lelked táplálja reménységünket és szereteted, ami Jézus Krisztusban öltött testet.

Hatalmas Isten!
Kérünk, hogy légy a testvéreinkkel, akik könnyeket hullatnak, adj gyógyulást a sebesülteknek és vigasztalást a gyászolóknak.

A gyűlölködőket vedd körbe megbékéltető szereteteddel. Áldd meg azokat, akik leteszik a fegyvert a szabadság, béke és igazság nevében. Add, hogy közös imánk vigasztalás és a remény jele lehessen számukra.

A mi Urunk, Jézus Krisztus nevében kérünk téged. Ámen

Az Egyházak Világtanácsa keresztyén segélyszervezeteket tömörítő szervezete, az ACT Alliance is döbbenetének adott hangot az egyre fokozódó hegyi-karabahi konfliktus kapcsán. Az újraéledő erőszak és a katonai erő bevonása hatalmas aggodalommal tölti el a szervezetet. A jelenlegi vérontás fokozza a régióban élő emberek hosszú időre visszanyúló fájdalmát és mindkét fél 30 éve tartó szenvedését. Abban a meggyőződésben, hogy a békét és a biztonságot nem lehet erőszakos eszközökkel kivívni, a szervezet felszólítja a szembenálló feleket, hogy haladéktalanul vessenek véget a katonai akcióknak és állapodjanak meg egy humanitárius tűzszünetben – összhangban az ENSZ főtitkárának tűzszünetre való globális felhívásával a Covid-19 világjárvány miatt –, annak érdekében, hogy a civilek menedéket találhassanak és hozzájuthassanak a szükséges segítséghez, valamint összegyűjthessék és meggyászolhassák halottaikat. A külföldi zsoldosok részvételéről, valamint a fegyverek folyamatos beáramlásáról szóló beszámolók alapján a szervezet megismételte korábbi követelését arra, hogy végre tartsák tiszteletben és hajtsák végre az EBESZ 1992. évi fegyverembargóra vonatkozó határozatát.