Misszionáriusképző gimnáziumban és világkonferencián, Dél-Koreában

Világmissziós konferencián vett részt Dobos Ágoston a Magyarországi Református Egyház küldöttjeként, Dél-Koreában. A békésszentandrási református lelkipásztor kéthetes útja során egy misszionáriusképző gimnáziumba is ellátogatott, ahol egyháztörténelmet tanított a helyi diákoknak.

Megkínzott lelkészek és terjedő evangélium

Kétévente rendezik meg a misszionáriuskonferenciát az InterCP világmisszionárius szervezet dél-koreai központjában. A négynapos esemény idén május 3-6. között zajlott. A találkozón négyezer-ötszázan vettek részt, száztizenhat nemzetből, hetven országból, huszonhat nyelvre tolmácsolva Isten Igéjét. A megjelentek között körülbelül hétszáz lelkész volt a világ legkülönfélébb országaiból. Magyarországról Dobos Ágoston református lelkipásztoron kívül még két pünkösdi és egy baptista lelkipásztor, valamint három diákmisszionárius vett rész a konferencián, melynek elnevezése: Egyetemes összefogás a világ evangelizációjáért.

Az InterCP világmissziós szervezet egy minden földrészen működő, dél-koreai központú keresztyén közösség, amely Magyarországon is tart misszionáriusképzést a Vision School, azaz Látás Iskolája néven, amelynek már több református gyülekezet, köztük a Maradéki Református Egyházközség és a Budapest-Pesterzsébet-Klapka téri Református Egyházközség is otthont adott.

A rendezvény legfontosabb részei közé tartoztak a misszionáriusok bizonyságtételei, a dicsőítés és a teológiai előadások. Az eseményen huszonnégy, különböző nemzetből érkező misszionárius tett bizonyságot, és számolt be arról, hogyan áll náluk Krisztus ügye, a misszió és az ébredés. – Rendkívül megindító volt ezeket az embereket hallgatni, nagyon sokszor könnyekig hatódtam – mondta Dobos Ágoston, aki a Zsidókhoz írt levelet idézte: „mi is, akiket a bizonyságtevőknek ekkora fellege vesz körül […] állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát” (Zsid 12,1). Azt is elmondta: olyan lelkipásztorok történetét hallgathatták meg, akik a világ – keresztyének számára – legveszélyesebb országaiból érkeztek, és akiket korábban bebörtönöztek és a Terror Házából ismert vagy ahhoz hasonló megalázó, kínzó módszerekkel gyötörtek, halálra ítéltek, de az utolsó pillanatban csodás módon kiszabadultak. – Voltak ott olyan lelkészek, akiket zaklatnak, késsel támadnak meg, sokszor elfogatóparancs van érvényben ellenük, ellehetetlenítik az istentiszteleteiket, és ennek ellenére végzik a szolgálatukat, nem hátrálnak meg. Olyanokkal reggelizhettem együtt, akik ezeket mind átélték és túlélték – mondta a békésszentandrási lelkipásztor, aki megtiszteltetésként élte meg, hogy bár Európából csak két bizonyságtevőt hallgattak meg, az egyik ő lehetett, számot adva a magyarországi helyzetről. A bizonyságtételeket beszélgetőfórum követte, ahol kérdéseket is fel lehetett tenni az adott ország misszionáriusának.

Dobos Ágoston lelkipásztor bizonyságtevőként a Világmissziós Konferencián

Dobos Ágoston lelkipásztor bizonyságtevőként a világmissziós konferencián

Fotó: Dobos Ágoston

A konferencián elhangzott teológiai előadásokat külföldi igehirdetők tartották, köztük az InterCP vezetőmisszionáriusa, Paul Choi. Előadásaikban főként Jézus visszajövetelére helyezték a hangsúlyt, így a végidők jézusi szavait és A jelenések könyvét magyarázták, rámutatva arra, hogy mennyire fontos korunkban engedelmeskedni a missziói parancsnak. Az alkalmakon résztvevőknek volt lehetőségük beletekinteni abba, hogy az InterCP missziós szervezet égisze alatt működő külmissziós képzés, a Vision School milyen eredményesen és hány országban, köztük Magyarországon is működik. – A konferencia jelentősége abban rejlik, hogy segítséget nyújt a lelkipásztoroknak és gyülekezeteknek abban, hogy még engedelmesebbek lehessenek Krisztus kiküldő parancsának – jegyezte meg Dobos Ágoston, majd hozzátette: legközelebb két év múlva lesz ez a konferencia, melyet ajánl minden magyarországi lelkipásztornak, ha lelki és missziói gyakorlatában egyénileg és gyülekezetében megújulásra vágyik.

dicsőítés a világmissziós konferencián huszonhat nyelvre tolmácsolva

Dicsőítés huszonhat nyelvre tolmácsolva

Fotó: Dobos Ágoston

Misszionáriusképző gimnázium

A konferencia mellett a magyar református lelkipásztornak volt lehetősége vendégtanárként európai egyháztörténelmet és zenét tanítani a szervezet misszionáriusképző középiskolájában. A két tannyelvű egyházi gimnázium célja, hogy a középiskola elvégzése után kiküldje diákjait egy nem keresztyén országba, hogy ott végezzék el az egyetemet, és közben keresztyén életvitelükkel közel vigyék Krisztust az adott ország népéhez. Így ezek a diákok elvihetik az evangéliumot azokba az országokba is, ahova misszionárius hivatalosan nem, de külföldi hallgatóként beléphet. – Az evangélium terjesztéséhez emberi és szeretetteljes kapcsolatok kellenek, és erre a diákélet során van lehetőség, és Isten kapukat nyit a szívek megtisztulásához – mondta Dobos Ágoston. A gimnáziumból kikerülő diákok az idegen országokban egyetemi hallgatóként a helyi ország nyelvét és kultúráját is elsajátíthatják, így ők lehetnek a legfelkészültebb hosszú távú misszionáriusok az adott területen. Erre készíti őket fel ez a középiskola, ahova átadott életű családok mélyen hívő gyermekei jelentkeznek.

A bentlakásos gimnáziumban a diákok naponta részt vesznek a reggeli tornán és az egyórás lelki alkalmon, ahol bibliatanulmányozás, imaközösség és dicsőítés is van. A diákok segítenek az intézmény fenntartásában, ők takarítják az épületet, és rendben tartják a kertet is, így nagyon kevés hivatalos alkalmazottra van szükség. Az iskola jelmondatának egyik kifejezése – „Dániel lelkületével” – arra utal, hogy amiként Dániel nem fertőzte meg magát a pogány király ételével, úgy ezek a dél-koreai, misszionáriusnak készülő gyerekek sem szennyezik be magukat világi dolgokkal. Éppen ezért fogadalmat tesznek, hogy megtartóztatják magukat azoktól a dolgoktól, amik bűnre csábítanák őket. Nem használnak közösségi médiát, és az internetet is csak annyira veszik igénybe, amennyire az számukra építő lehet és a missziójukat elősegíti. Fogadalmukat minden tanóra előtt megújítják, és közösen elmondják: „Te vagy a Krisztus, az Élő Isten Fia, élek többé nem én, hanem annak élek, aki életét adta értem. Te vagy a Krisztus, az Élő Isten Fia, fölveszem keresztemet, és követlek téged mindvégig. Te vagy a Krisztus, az Élő Isten Fia, történelemformáló akarok lenni a népek között.”

Dobos Ágoston istentiszteletet tart a diákoknak a misszionáriusképző gimnáziumban, a diákok az istentiszteleten szokás szerint nemek szerint elkülönítve végig állnak

Dobos Ágoston istentiszteletet tart a diákoknak a misszionáriusképző gimnáziumban. A diákok végig álltak

Fotó: Dobos Ágoston

– Ezek között a testi-lelki önfegyelemben nevelkedő fiatalok között volt lehetőségem európai egyháztörténelmet tanítani, ahol beszélhettem arról, hogyan tette Isten Európát keresztyénné, majd miként újította meg a reformáció idején, és hogyan győzte le Isten a XX. század Isten elleni lázadását, a nácizmust és a kommunizmust – számolt be Dobos Ágoston, aki a végzős osztálynak a mai európai és magyarországi keresztyénség helyzetéről is tanított, és a hét egyik diák-istentiszteletén igei üzenettel szolgált. A középiskola megalkotóinak álma, hogy más országokban, köztük Magyarországon is legyenek ilyen misszionáriusképző gimnáziumok, ezért imádkoznak, és kérik, hogy mások is imádkozzanak az ő munkájukért. A békésszentandrási lelkipásztor hazaérkezve Magyarországra elmondta: hálás mindazoknak, akik anyagilag vagy imában támogatták útját, és másoknak is ajánlja nemcsak a dél-koreai konferenciát, de a kéthetes utakra felkészítő magyarországi Vision School külmissziós képzéseket is, amelyeket októberben újból indítanak Magyarországon.

A Vision School képzésről Dobos Ágostonnál lehet érdeklődni a dobos.agoston@gmail.com e-mail-címen.