Nem találták bűnösnek a finn parlamenti képviselőt a Bibliát idéző tweetje miatt

A Helsinki Fellebbviteli Bíróság a Päivi Räsänen parlamenti képviselő és Juhana Pohjola, a Finn Evangélikus Missziós Egyházmegye püspöke ellen felhozott minden vádat elutasított. A 2019-ben indított előzetes vizsgálatot perek máig tartó sorozata követte. A mostani ítélettel egy évek óta tartó bírósági eljárás végére tettek pontot.

Räsänen ellen, aki 2011-től 2015-ig volt Finnország belügyminisztere, 2021 áprilisában a legfőbb ügyész három büntetőjogi vádpontot fogalmazott meg: az egyiket egy 2019-ben közzétett Twitter-üzenete kapcsán, amelyben a Római levél 1,24–27 verseit idézte és kétségbe vonta a Finnországi Evangélikus Egyház (ELCF) és a Pride rendezvény hivatalos partnerségének létjogosultságát. A másikat egy kisebb írása miatt, amelyet 2003-ban írt Férfinak és nőnek teremtette őket címmel, a harmadikat pedig a 2019-ben adásba került Mit gondol Jézus a homoszexuálisokról? című rádiós beszélgetés apropóján. Pohjola püspökkel szemben Räsänen 2004-es röpiratának közzététele miatt emeltek vádat. Az ügyet világszerte óriási médiafigyelem kísérte, mivel az emberi jogi szakértők aggodalmukat fejezték ki a véleménynyilvánítás szabadságának megkérdőjelezése miatt. Nyilvánvaló volt, hogy ha ez megtörténhet Finnországban, amely a harmadik helyen áll a véleménynyilvánítás szabadságának nemzetközi rangsorában, miért ne történhetne meg bármely más országban is.

Päivi Räsänen ítélete 2023 november (f.ADF)

Fotó: ADF International

– Mélységesen megkönnyebbültem. A bíróság teljes mértékben jóváhagyta és helybenhagyta a kerületi bíróság döntését, amely elismerte a szólásszabadsághoz való jogot – nyilatkozta Päivi Räsänen a győzelme után.

– Nem bűncselekmény egy bibliai verset tweetelni vagy keresztyén meggyőződéssel nyilvános párbeszédbe bocsátkozni. A hitem megvallásáért ellenem indított büntetőeljárás miatt leírhatatlanul nehéz négy év van mögöttem. De remélem, hogy az ügyem kulcsfontosságú precedens lesz majd minden soron következő perben, amely a szólásszabadsághoz való emberi jogot érinti. Őszintén bízom benne, hogy persorozatom megkímél majd más ártatlan embereket, akik hangot szeretnének adni meggyőződésüknek, azoktól a megpróbáltatásoktól, amelyeket átéltem – tette hozzá az 1995 óta parlamenti képviselő tisztet betöltő Räsänen, tizenegy unoka boldog nagyanyja.

Päivi Räsänen

Fotó: Todoroff Lázár

A bíróság egyhangú ítéletében megerősítette a kerületi bíróság 2022 márciusában meghozott felmentő ítéletét, elutasítva az államügyész érveit. A bíróság kötelezte az ügyészséget az ügyvédi költségek fedezésére mindkét vádlott esetében. A vád még egy utolsó alkalommal fellebbezhet a legfelsőbb bírósághoz, amelynek határideje 2024. január 15.

A nagy nemzetközi visszhangot kiváltó per során az ügyész támadta a keresztyén tanításokat és egy sor kérdést tett fel Räsänennek, valamint Juhana Pohjola püspöknek keresztyén teológiájukkal kapcsolatban. Az augusztus 31-i fellebbviteli tárgyalás nyitóbeszédében Anu Mantila finn államügyész azt állította, hogy lehet hivatkozni a Bibliára, de Räsänen értelmezése és véleménye a bibliaversekkel kapcsolatban kimeríti a bűncselekmény fogalmát.

– A keresztkérdések során Räsänent az ügyész többször is megkérdezte, hogy a Férfinak és nőnek teremtette őket című írásában vallott nézeteit a házasságról és a szexualitásról aktualizálná-e vagy eltávolítaná-e. Az ügyész Räsänen kihallgatása során mindvégig arra összpontosított, hogy a képviselőnő megtagadja-e a hitét és visszavonja-e az állításait. A válasz a korábbi belügyminiszter részéről az egyértelmű nem volt: nem tagadja meg hitének tanításait. A keresztkérdések a középkori inkvizícióhoz hasonlítottak és azt sugallták, hogy Räsänen káromolta korunk uralkodó nézeteit – mondta újságírói kérdésekre válaszolva Paul Coleman nemzetközi emberi jogokra, valamint az európai jogra szakosodott ügyvéd, az ADF International ügyvezető igazgatója. Räsänennek tudnia kellett volna – érvelt az államügyész az augusztusi tárgyaláson –, hogy szavai sértőek lehetnek bizonyos emberek, embercsoportok számára, ezért tartózkodnia kellett volna hitének megvallásától. Az ügyész szerint nem az a lényeg, hogy nézetei igazak-e vagy sem, hanem hogy azok sértők-e.

Paivi Rasanen és Paul Coleman 2023 novembere (f.ADF International)

Päivi Räsänen és Paul Coleman

Fotó: ADF International

Paul Coleman rávilágított arra, hogy a szólásszabadság a nemzetközi jogban erős védelmet élvez és a finn demokráciának is szerves része. A védelem azt állította a bíróságon, hogy a bűn szó, amelyet Paivi Räsänen a tweetjében használt és az ügyészség sértőnek, ezért jogellenesnek minősített, közvetlenül a Bibliából származó idézet. Tehát bármilyen ítélet, amely elmarasztalná a szó használatát, közvetlenül magát a Bibliát ítélné el. A fellebbviteli bíróság tudomásul vette: nincs okuk megváltoztatni a kerületi bíróság ítéletének végeredményét, amely elismerte, hogy bár egyesek kifogásolhatják Räsänen kijelentéseit, a véleménynyilvánítás szabadságának korlátozásához nyomós társadalmi oknak kell fennállnia. A kerületi bíróság arra a következtetésre jutott, hogy ilyen indok nem merült fel, és nem a kerületi bíróság feladata a bibliai fogalmak értelmezése.

– Miközben ünnepeljük ezt a monumentális győzelmet, a Helsinki Fellebbviteli Bíróság döntését, azt sem szabad elfelejtenünk, hogy négyévnyi rendőrségi nyomozás, büntetőeljárás, vádemelés és bírósági tárgyalás után történt meg mindez. Egy szabad és demokratikus társadalomban mindenkinek lehetővé kell tenni, hogy a cenzúrától való félelem nélkül megoszthassa a hitét. A beszéd kriminalizálása, a gyűlöletbeszédre vonatkozó törvények révén kizárják a fontos nyilvános viták lehetőségét, és ez komoly veszélyt jelent a demokráciáinkra – zárta gondolatait Paul Coleman.