Szír egyházi vezetők Magyarországon

Szíriai arab és örmény református egyházvezetők látogatnak hétfőn Magyarországra, hogy testvéregyházi kapcsolataink jövőjéről egyeztessenek egyházunk vezetőivel, valamint oktatási és szociális intézményeink képviselőivel. Ennek apropójából összeszedtük közel-keleti partnerkapcsolataink eddigi alakulását.

Bogárdi Szabó István püspök, a Magyarországi Református Egyház (MRE) Zsinatának lelkészi elnöke meghívására hazánkba érkezik Harout Selimian, az örmény reformátusok elnöke és Joseph Kassab, a Szíriai és Libanoni Nemzeti Református Zsinat (NESSL) főtitkára. Október 8. és 12. között találkoznak egyházunk képviselőivel Budapesten és Debrecenben, viszonozva ezzel egyházunk nyolctagú delegációjának tavaly decemberi szíriai szolidaritási látogatását.

A magyarországi látogatás célja a Református Egyházak Világközössége két tagegyházával két éve formálódó testvéregyházi kapcsolat elmélyítése és a magyar reformátusság szíriai szerepvállalásának további erősítése, a vasárnapi iskolai program és a szír református iskolákat segítő ösztöndíjprogram támogatásán túlmutató együttműködés kialakítása.

kép

Öt napos programjuk során Kassab és Selimian találkozik egyházunk vezetőivel, Bogárdi Szabó István és Fekete Károly püspökökkel, a magyar református egység jegyében pedig eszmecserét folytat Zán Fábián Sándor kárpátaljai püspökkel. Az ökumenikus együttműködésről is szó esik majd Vad Zsigmond esperessel, a Zsinat Külügyi és Ökumenikus Bizottságának elnökével debreceni találkozójukon. Ábrám Tibor főgondnokkal az oktatási együttműködés jövőjéről egyeztetnek, ugyanebből a célból látogatást tesznek a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán, illetve a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. A Bethesda Gyermekkórházban Velkey György főigazgató fogadja őket.

Szír testvéreink az egyházak és gyülekezetek bővülő együttműködésének jegyében egyeztetnek közös missziói, diakóniai, ifjúsági, menekültügyi és humanitárius programokról a Zsinati Hivatal munkaágvezetőivel és a Magyar Református Szeretetszolgálat képviselőivel. A látogatás zárásaként találkoznak Azbej Tristan államtitkárral és az üldözött keresztények megsegítéséért és a humanitárius segítségnyújtásért felelős államtitkárság munkatársaival is. Az államtitkárság sajtónyilvános fórumot szervez a Károli Gáspár Református Egyetemen csütörtök délutánra.

kép

A szíriai és libanoni református egyházvezetők nyilvános pódiumbeszélgetés keretében mesélnek a közel-keleti háborús helyzetről és az ottani keresztyének helyzetéről október 9-én, kedden a budapesti Skót Misszió templomában. A délután 5 órakor kezdődő, angol nyelvű program lehetőséget biztosít arra, hogy egyházunk tagjai és minden érdeklődő személyesen találkozhasson a két egyházvezetővel és adomány ellenében hozzájusson a szíriai reformátusok történetét és mindennapjait bemutató, napokban megjelent kiadványhoz.

Lássuk, milyen állomások előzték meg a mostani látogatást, hogyan alakultak testvéregyházi kapcsolataink ez elmúlt években a közel-keleti református egyházakkal:

2010-ben amerikai partneregyházunkkal, a Krisztus Egyesült Egyházával (UCC – United Church of Christ) egyeztettünk a UCC közel-keleti programjaiban való magyar református részvételről. 

2011-ben az MRE amerikai partneregyházaival (PCUSA, UCC) szóbeli megállapodás született az említett egyházak közel-keleti missziójához való csatlakozásról Szíriában és Irakban. 

2016-ban A Közel-Keleti Protestáns Egyházak Közössége (FMEEC) harmadik alkalommal hívta egybe nemzetközi konferenciáját, amelynek hangsúlya a nyugati és keleti protestánsok közötti hídverés és a kölcsönös előítélettel való őszinte szembenézés volt. A konferenciára meghívást kapott az MRE is, ahol Ódor Balázs külügyi irodavezető képviselte egyházunkat.

kép

2017 őszén a Szíriai és Libanoni Nemzeti Református Zsinat delegációjával egyeztettünk a Református Egyházak Világközösségének (REV) nagygyűlésén. Később Najla Kassabot, a NESSL másodikként felszentelt lelkésznőjét megválasztották a szervezet elnökévé, Erdélyi Diána külügyi referenst pedig a végrehajtó bizottság tagjává. 

2017 júliusában közel-keleti református egyházakkal épülő partnerkapcsolat kifejezéseseként négy szíriai keresztyén fiatal vett részt az idei Csillagponton, akik kameránk előtt megosztották tapasztalataikat hazájukról és a debreceni református ifjúsági találkozóról is. 

kép

2017 őszén csatlakozva a Svájci Református Egyházak Segélyszervezetének (HEKS) programjához, a szíriai reformátusok vasárnapi iskolai programjának támogatására adománygyűjtő kampányt indított a Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ). Hétszázezer forint gyűlt össze a programra a reformáció napján Debrecenben. A Közel-Keleten ötvenezer református él, sokuknak nem elsősorban az anyagi támogatás, hanem a közösségvállalás és a szolidaritás jelenti a legtöbbet.

2017 novemberében Harout Selimian, a Szíriai Örmény Református Közösség elnöke Budapestre látogatott a magyar kormány meghívására és külön egyeztetésen vett részt a Külügyi Iroda munkatársaival egy tervezett jövőbeni szíriai szolidaritási látogatás részleteiről. 

kép

2017 decemberében az MRE 8 fős küldöttsége szolidaritási látogatást tett Szíriában. A delegáció tagjai Ódor Balázs külügyi irodavezető és Erdélyi Diána külügyi referens, Juhász Márton, az MRSZ ügyvezető igazgatója, Dani Eszter missziói irodavezető, valamint az egyház menekültintegrációval foglalkozó szakemberei – Acsai Balázs, Kanizsai-Nagy Dóra és Székely Ágnes voltak. A látogatársól útinaplót is készítettünk.

2018 januárjában csatlakoztunk a HEKS szíriai ösztöndíjprogramjához. A Generális Konvent elnöksége – 2017. évi döntésének értelmében – 2018-ban 1,8 millió forint értékben támogatja a svájci református egyházak segélyszervezetének (HEKS) szíriai ösztöndíjprogramját. A vasárnapi iskolai program után ez a második olyan kezdeményezése a HEKS-nek, amelyhez a magyar református közösség is csatlakozik közel-keleti testvéreink megsegítésére.

kép

2018 februárjában a Gustav Adolf Werk (GAW) által az MRE számunkra biztosított évi támogatási keret terhére egyházunk évi 10 ezer eurót ajánlott fel a közel-keleti református egyházak projektjeinek támogatására. Így többek között – közvetett módon – a Magyarországi Református Egyház is hozzájárul ahhoz, hogy az aleppói Immánuel templom újjáépüljön.

2018 áprilisában  Najla Kassab Budapestre érkezett, hogy részt vegyen a REV Európai régiójának budapesti tanácsülésén és a Generális Konvent elnökségi ülésen, valamint egyeztessen az MRE-NESSL együttműködésről Bogárdi Szabó István püspökkel.

kép

2018 áprilisában öt éven belül harmadik alkalommal rendezett nemzetközi konzultációt a Szíriai és Libanoni Nemzeti Református Zsinat „Együtt a megbékélésért és újjáépítésért" mottóval. A legutóbbi nemzetközi partnertalálkozón az MRE is képviseltette magát. A Bejrút melletti tanácskozáson arról volt szó, milyen kihívásokkal néznek szembe a háború sújtotta ország lakosai, hogyan állnak helyt ebben a helyzetben a közel-keleti keresztyének és mi mit segíthetünk nekik.

Külügyi Iroda