275 éve töretlenül

A Debreceni Református Kollégiumi Kántus 275. jubileumi koncertje.

Mikor mindenki menekült a pestis-járvány elől, akkor Maróthi György professzor úgy döntött, hogy megalapítja a Debreceni Református Kollégium Kántusát, amely a megalakulás évében, 1739-ben négytagú temető-kvartettként szolgált. Később 30 tagú fiú-vegyeskarrá bővült, majd férfikar, végül vegyeskar lett, és alapítása óta megszakítás nélkül igényes és példás munkát végez- mondta a Kántus fennállásának 275. évfordulója kapcsán, a Nagytemplomban október 8-án este megrendezett jubileumi koncert elején Kovács Gergely a Kántus egykori tagja, jelenlegi felügyelő tanára. 

Kiemelte, hogy védjeggyé vált az évszázadok során a Kántus, amely sokat tett többek között a Csokonai-kultusz életben tartásáért, a Kárpát-medencei magyarság zenei lelkigondozásáért. A diákkórus vezetője immár csaknem ötven éve, a Liszt-díjas karnagy, Berkesi Sándor. Az ő irányítása mellett eltelt negyvenhét év alatt a kórus bejárta szinte az egész világot, összesen három kontinens huszonnyolc országába jutott el és vitte magával a Kollégium jó hírét. 1997-ben Magyar Örökség díjban részesült, és ma Magyarország egyik legrégebbi ifjúsági kórusa, amely kuriózumnak számít a hazai kórus kultúrában.

A jubileumi koncerten Fekete Károly, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora prédikált, aki igehirdetésében kiemelte, hogy az Úr azt várja el az emberektől, hogy egymás sikereinek is tudjanak örülni. Isten pedig nem munkásnak, hanem munkatársnak akar bennünket tekinteni és esélyegyenlőséget teremteni közöttünk. A kántustagság, pedig még ha rövid időre is, de meghatározó élmény és megtanítja az embert arra, hogy ne vetélytársként, hanem testvérként nézzen tagtársára. Fekete Károly hangsúlyozta azt is, hogy azok, akik esélyt kapnak az Úrtól, nem zárkózhatnak be, figyelniük kell azokra, akiknek ők adhatnak esélyt az Isten által, mert azt nem feledhetjük el, hogy az Úr több jót tesz velünk, mint amit megérdemelnénk.

Berkesi Sándor karnagy még a koncertet beharangozó sajtótájékoztatón kiemelte, hogy a 275. évforduló alkalmából megrendezett koncert műsora egyben a Kántus névjegye is. A műsorban így elhangoztak Esterházy Pál, J.P. Sweelinck, S. Rachmaninov, Gárdonyi Zoltán, G.F. Handel, Szokolay Sándor, Kodály Zoltán és Berkesi Sándor művei. Ablonczy Katalin, Arany János és Berkesi Sándor karnagy vezényelt, a koncerten pedig együtt énekeltek összkarként a Kántus jelenlegi és egykori tagjai, valamint szólót énekeltek a Kodály Kórus Debrecen szólistái. A Kántust a Kodály Zoltán Zenei Szakközépiskola és Zeneiskola kamarazenekara kísérte.
A jubileumi koncert végén a Debreceni Református Kollégium Igazgató Tanácsa átadta az erre az alkalomra készíttetett rézkarcokat azoknak, akik a Kántus munkáját hosszú idő óta segítik.

A Szilágyi Imre által készített plakettet Berkesi Sándor, karnagy, Kántus vezetője Kis József, a Kántus Alapítvány alapítója, Püski Lajos, a Kántus Kuratóriumának elnöke, Tóth József a Zeneiskola igazgatója, Kurgyis András gimnáziumi tanár, Sepsi Károly lelkipásztor (a Kántus egykori vezetője), Karasszon Dezső orgonaművész és a Kántus nevében Kovács Gergely felügyelő tanár vehette át, a zsúfolásig megtelt Nagytemplomban október 8-án este.

Buzás Borbála