A 485. tanévet nyitották meg Debrecenben

A Nagytemplomban tartották szombaton a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanévnyitó közgyűlését. Az ünnepségen Baráth Béla Levente rektor tanévnyitó beszédét követően Dézsi Csaba ausztráliai magyar lelkipásztort avatták doktorrá. Az oktatási intézményben – amely az 1538 óta folyamatosan működő Debreceni Református Kollégium része – hitéleti szakon, valamint tanár és tanító pályára készülve 74 új hallgató kezdi meg a tanulmányait.

A tanévnyitó istentiszteleten Bodó Sára általános rektorhelyettes igehirdetésében az ünnepség jelmondatául választott zsoltárra reflektált: „Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja.”

Megnyitóbeszédében Baráth Béla Levente a sok évszázados hagyományt és folyamatosságot emelte ki. A négyszáznyolcvanöt éves intézmény működésének kulcsa az alapértékek stabilitása mellett mindig is az értékteremtés volt – hangsúlyozta a rektor. Véleménye szerint a korábbi nemzedékek eredményeire kell építeni, az általuk kijelölt utat kell folytatni. Azokét, akik az idők látszólagos alkalmatlansága ellenére is képesek voltak megtalálni a stabilitás és az innováció közös útjait – tette hozzá.

Baráth Béla Levente jó - (f.Zelenka Attila).jpg

Baráth Béla Levente: A korábbi nemzedékek eredményeire kell építeni

Fotó: Zelenka Attila

Természetes, hogy a megújulással járó változás extra nehézségekkel jár, ebben rejlik azonban a korábbinál magasabb minőség elérésének esélye – hívta fel a diákok figyelmét Baráth Béla Levente. A rektor szólt arról is, hogy a tanév során emlékeznek majd meg Méliusz Juhász Péterről, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspökéről, aki 450 éve, december 15-én hunyt el.

Vitéz Ferenc oktatási rektorhelyettes az emberi kapcsolódások és kölcsönhatások jelentőségről beszélt. Kifejtette, minden dolog jellege csak egy másik dologgal való kapcsolódásban mutatkozhat meg. Eszerint minden objektum csupán annyi, ahogyan valami másra hat. A diákok választott hivatásukban ezt a relációt fogják gyakorolni. A kérdés mindig az marad: milyen hatással vagyunk mások életére?

Vitáz Ferenc - (f.Zelenka Attila).jpg

Vitéz Ferenc oktatási rektorhelyettes

Fotó: Zelenka Attila

A beszédek után a lelkigondozói gyakorlatra készülők és az egyetem legújabb polgárai ünnepélyesen megfogadták, hogy hűek lesznek a református egyház hitelveihez, erkölcsi és szellemi értékeihez.

debreceni doktorrá avatás 2. (f. Zelenka Attila).jpg

Fogadalomtétel a debreceni Nagytemplomban

Fotó: Zelenka Attila

A közgyűlés végén doktorrá avatták Dézsi Csabát. Az erdélyi születésű, ma az Ausztráliai Magyar Református Egyház viktóriai egyházkerületét vezető lelkészt a teológia területén végzett – Jézus Krisztus feltámadásával kapcsolatos – kutatómunkájáért fogadta doktorrá az egyetem.

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem egyik meghatározó központja a teológiai tudományok művelésének és az egyháziértelmiség-képzésnek. Az intézmény két fő egysége a Teológiai Intézet és a Kölcsey Ferenc Tanítóképzési Intézet. Tizenhét tanszék közül kettő országosan csak itt elérhető: a romológia, valamint a misszió és felekezettudományi tanszék. Az egyetem osztatlan, alap, mester, doktori és felsőoktatási szakképzésein a református lelkészképzés mellett egyházi alkalmazottak, tanítók, valamint egyéb világi értelmiségiek képzését végzi. Idén két új szakirányú továbbképzési szakkal – családpasztoráció, valamint egyházi intézményvezető és szervezetfejlesztő – nyolcra bővül a hallgatók választási lehetősége. A 2022/23-as tanév őszi félévében – az energia-világválság okozta nehézségek ellenére – a tervek szerint jelenléti formában szervezik az oktatómunkát, az istentiszteleti és egyéb alkalmakat.