A felsőoktatásról született megállapodás az egyházak és a kormány között

Református és katolikus felsőoktatási intézményfenntartókkal kötött közfeladat-finanszírozási szerződéseket Magyarország Kormánya március 29-én, kedden. A megállapodásra az egyházi egyetemeken és főiskolákon tapasztalható hallgatólétszám-növekedés miatt is szükség volt.

A magyar felsőoktatás versenyképességének fenntarthatósága és a minőség javítása érdekében már a korábbi években több megállapodás született a kormány és a református, katolikus egyházi vezetőség között. Az elmúlt időszakban rohamosan emelkedett az egyházi felsőoktatásban részt vevők száma, a mennyiségi növekedés miatt szükség volt az egyezségek megújítására.

Az aláírt dokumentumokban leszögezték a református és katolikus egyetemek és főiskolák működésének kereteit, garanciáit, beleértve az egyházi fenntartók és az intézmények által vállalt minőségi mutatókat is, amelyek segítenek nyomon követni a fejlődést. „Az aláíró felek közös meggyőződése szerint ezzel a magyar felsőoktatás rendszerén belül az egyházi felsőoktatás is új, az eddigieket is felülmúló fejlődést lehetővé tevő pályára állhat” – írja a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkársága közleményében.

felsőoktatási megállapodás

Az egyház és a kormány képviselői aláírják a felsőoktatásról szóló megállapodást

Fotó: Miniszterelnökség

Az újonnan lefektetett keretek törvényi szintű szabályozása is szükségessé vált, ezért az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvényt felsőoktatási közfeladat-ellátásra vonatkozó rendelkezésekkel egészítették ki.