A legszebb hozomány a boldog gyermekkor…

...jut eszembe a közmondás, amikor Sellyén a Biztos Kezdet Gyerekház ünnepi átadásán járunk. Minden egyes gyermek ígéretekkel jön a világra, felnőtt életét meghatározhatja, milyen volt a gyermekkora, milyen hatások érték, milyen életmintákkal találkozott és milyen viselkedési normákat örökített át az őt ért pozitív és negatív élményekből. Minden kezdet mérföldkő, amely elkísér egy életen át, kitörölhetetlen nyomokat hagy. A Biztos Kezdet program alapgondolata az esélyek megteremtése, illetve a képességek kibontakoztatásának biztosítása. Prevenciós program, amelynek segítségével reális lehetőség nyílik az eltérő élethelyzetből induló gyermekeknél a lehető legkorábbi problémafelismerésre, a korai, célzott képességfejlesztésre, a nagyon korán jelentkező hátrányok mérséklésére, a lemaradás, kirekesztődés elkerülésére. Illényi Éva riportja a Reformátusok Lapjában is olvasható.

Sellye_Gyermekhaz_atadas

Biztos Kezdet Gyerekház ünnepi átadása

Fotó: Kalocsai Richárd

Amint arról korábban már hírt adtunk, idén ősszel ünnepélyesen átadták az idén Ökogyülekezeti címben részesült Biztos Kezdet Gyerekházat. Az ünnepség előtti órákban érkezünk meg az Ormánság fővárosába, Sellyére, ahol a Városháza mellett már várnak bennünket. Nagy a készülődés, lehet érezni, hogy fontos esemény ez a település életében. Megjelennek a gyülekezet aktív tagjai; szeretetvendégség is lesz, érkeznek a finomabbnál finomabb sütemények, saláták, házi készítésű sajtok.

MÁSODIK OTTHON

– Megnézném a gyerekek „második otthonát” – mondom a projekt vezetőjének (aki egyházunk Diakóniai Irodája felzárkózási ágazatának vezetője). Eperjesi Tamás, akit itt mindenki csak Tominak hív, már be is mutat a gyermekház vezetőjének, aki abba a szobába invitál, ahol a 0–3 éves gyerkőcöket várja a sok színes plüss, társasjáték, vidám rajzok a falakon. Az ajtóról nem maradt el az „Isten hozott” tábla.

Sellyei Biztos Kezdet Gyermekház

Sellyei Biztos Kezdet Gyerekház

Fotó: Kalocsai Richárd

– Nálunk az „Isten hozott” nem szlogen, hanem valóban örülünk minden betérőnek, szeretnénk vidámságot, szeretetet, elfogadást sugározni – kezdi is az idegenvezetést Pandur Ibolya. Mielőtt belépnénk, a gyerekház vezetője leveszi a cipőjét, hogy még véletlenül se kerüljön sár a tisztán tartott szobába. Én is így teszek, hiszen itt ez a rend, nem csak a gyerekek miatt. – Ezzel is példát mutatunk a szülőknek, fontos a rendezett ház a kisgyerekes családokban. A sellyei református gyerekház célja a szociokulturális hátrányokkal küzdő gyermekek testi, szellemi fejlődésének biztosítása. Hetente mozgásfejlesztő foglalkozásokat, komplex zenei fejlesztéseket, családi ünnepeket tartunk. Különösen fontos a rászoruló családok esetében a kisétkeztetés biztosítása, ez az egészséges táplálkozást segíti elő. Igyekszünk szeretetteljes légkörben jól érezni magunkat; a bizalom és a családok segítését alapvető feladatának tekinti a Biztos Kezdet Gyerekház teljes közössége – mondja mosolyogva Ibolya. – Fontos, hogy a gyermekek mellett a szülőknek is szervezzünk olyan szolgáltatásokat, amelyek segítik őket, ilyenek a beszélgetőkörök, a szüléssel, kismamasággal kapcsolatos havi dúlaprogramok.

Biztos Kezdet Gyermekhaz_Sellye_szoba.jpg

Biztos Kezdet Gyermekház

Fotó: Kalocsai Richárd

– Itt szeretettel várják a nem hátrányos helyzetű gyerekeket is – mondja egy süteménnyel érkező gyülekezeti tag, és már szalad is a konyhába, ahol más alkalmakkor is sürgölődnek. – A gyerekek születésnapját is meg szoktuk ünnepelni közösen, ilyenkor a torta itt készül ehhez. Az előkészületekbe bevonjuk a gyerekeket; élvezik, hogy ők a naposok, viszik a szalvétát, az evőeszközt. Minden tízórai előtt imádságot mondunk. A felnőttek összeteszik a kezüket, és a kicsik is követik őket; bár mondani még nem tudják az imát, de a keresztyén értékeket már itt, pici korukban magukba szívják. Fontosnak tartom a közös imádkozást, mert ha itt megtanulja a gyerek, később a hittanon, az istentiszteleten már be tud kapcsolódni a szertartásokba – meséli a gyermekház vezetője.

Pandur Ibolya.jpg

Pandur Ibolya, a Biztos Kezek Gyermekház vezetője

Fotó: Kalocsai Richárd

„Fontosnak tartom a közös imádkozást, mert ha itt megtanulja a gyerek, később a hittanon, az istentiszteleten már be tud kapcsolódni a szertartásokba.” (Pandur Ibolya)

KÁR LENNE ABBAHAGYNI

– Mondhatjuk, hogy másodszor ünnepeljük a fennállásunkat, hiszen ez itt a második, végleges helyszínünk – folytatja Ibolya. – Egy hete ünnepeltük a gyerekház első születésnapját, bevontuk a külső szakmai partnereket, az óvónőket, ők elhozták az óvodásokat, akik szintén részt vehettek a bábelőadáson, azután pedig szeretetvendégség volt. A népi játékokat bemutató játékparknak különösen örültek a gyerekek. Ilyenkor a rendezvények díszleteit is mi készítjük a szülőkkel; a gyerekek is szeretik a kézműves-foglalkozásokat, most például Márton-napra készülünk, lámpásokat fogunk gyártani, kis libákat formálunk gyurmából és színes papírból. A gyerekházban elmaradhatatlan az anyák napi ünnepség éppúgy, mint az egyházi ünnepek megtartása a népi hagyományok felelevenítésével. Van, hogy ilyenkor a szomszédos tanoda diákjait is meghívjuk, ők is részt vesznek a termek díszítésében, az ünnepi műsorok előkészítésében.

sellyei kisfiú

Sellyei ünneplő kisfiú

Fotó: Kalocsai Richárd

Akarva-akaratlan jön a kérdés: mi lesz 2022 februárját követően, amikor véget ér a támogatási időszak, hogyan tudják folytatni a munkát? A településen nagy a munkanélküliség, lesz-e utánpótlás?
– Egyre több fejlesztés van városunkban, ezért bízunk abban, hogy az elvándorlási hullám lassulni fog, és idővel akár meg is szűnik. Abban, hogy megtartsuk a fiatalokat, segíthet a fiatal lelkészünk is. Ez olyan innovatív kezdeményezés, amelyet kár lenne abbahagyni. A szülők sokszor értékesebbnek tartják a programjainkat, mint a bölcsődét és az óvodát, hiszen itt tudatosan figyelünk az anya-gyermek kapcsolatának erősítésére. A szülők „megtanulnak” játszani a gyerekeikkel, itt több időt tudnak szánni rájuk, mint otthon, ahol az egyéb feladatok elvonják a figyelmet.

A legkisebb is számít

A „Biztos Kezdet Gyerekház infrastrukturális fejlesztése Sellye” projekttel 2019 tavaszán nyert pályázatot a Magyarországi Református Egyház. Az európai uniós támogatás segítségével a gyerekház működésére alkalmas ingatlant alakítottak ki. A Magyarországi Református Egyház Diakóniai Irodája idén januárban vette át az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával megvalósuló fejlesztési projektet a Magyarországi Református Egyháztól. A projekt keretében az épületet akadálymentesítették. A vizesblokkok teljes átalakításon estek át, korszerűsítették a villanyhálózatot, egy válaszfal elbontásával nagyobb közösségi teret és irodát hoztak létre.

A TANODA

Ibolya lelkes bemutatkozása után elindulunk a második állomásra, a tanodába. Az ajtón itt ez a felirat áll: „Az élet szép. Ebben a tanteremben sokat nevetünk, elnézést kérünk, megbocsátunk, segítünk egymásnak, megértőek, beszédesek, hangosak vagyunk, mindenkit örömmel látunk, nagy álmaink vannak, amiket együtt viszünk véghez.” Kopogtatás után kíváncsian benyitok.

Gyurkovicsne_Ibolya_tanoda_vezetoje_sellye.jpg

Gyurkovics Rudolfné Ilike, a Tanoda vezetője

Fotó: Kalocsai Richárd

Gyurkovics Rudolfné Ilike épp két diákját korrepetálja. – Bejöhetek? – Persze, hogyne – mosolyog. – A verset gyakoroljuk az ünnepségre – teszi hozzá, majd a tanoda bemutatásával folytatja. – 2021 óta állami finanszírozásban működünk, heti 30 tanulóval találkozunk. A tanulássegítésen kívül különböző klubfoglalkozásokat tartunk, a családok részére pedig tartalmas szabadidős programokat kínálunk, amelyekre a gyülekezeti tagok is örömmel jönnek. Sokat túrázunk, kerékpározunk, szeretjük és védjük a természetet – kezdi a tanoda bemutatását Ilike.

Gyurkovicsne_Ibolya_tanoda_vezetoje_sellye.jpg

Gyurkovics Rudolfné Ilike, a sellyei tanoda vezetője

Fotó: Kalocsai Richárd

– Utóbbit le se tagadhatják – mondom, hiszen a terem tele van a természet szeretetére utaló díszletekkel, falevelekkel, rajzokkal, sőt oklevelekkel is. A lelkes tanodavezető örömmel meséli, hogy a cigánymissziós Aranyhíd vers- és prózamondó versenyre is jelentkeztek három tanulóval. Budapestről ezüstéremmel tértek haza, a legnehezebb versekért pedig megkapták a különdíjat. – Amire különösen büszke vagyok – húzza ki magát –, az a teremtésvédelmi játék, amelyben országosan összesen 52 csapat vett részt, öt hónapon és fordulón keresztül tartott az edukációs vetélkedő. Tőlünk három csoport jelentkezett és sikerült is elhoznunk három oklevelet. A 4–5–6. osztályosok az első és a második helyen végeztek, a 7–8. osztályosok a harmadik helyen. A játékban részt vevők örömmel vették a nyereményeket, egy budapesti kirándulást és az ajándékokat. Összesen 15 gyerek vett részt a sellyei tanodából, ők a pandémia idején is keményen dolgoztak.

Tanodások Sellyén

Sellyei tanodások

Fotó: Kalocsai Richárd

A tanulók szerényen, de bekapcsolódnak. – Csoportokra voltunk beosztva a karantén idején – mondja Jázmin –, volt, hogy telefonon kommunikáltunk. Nehezen vészeltem át ezt a zárt időszakot, mert nem láttam azokat, akik fontosak lettek volna számomra. Én apukámmal élek, anyukámmal sem találkozhattam – folytatja elcsukó hangon. – Hiányoztak a barátok és Ilike néni is, de ő gyakran hívott telefonon.

Felzárkóztatás élménypedagógiával

A Sellyei Tanoda 2017. január elsejétől egy európai uniós pályázati támogatásból indulva folyamatosan működik. A felzárkózási szolgáltatásokat elsősorban hátrányos helyzetű gyermekek és fiatal felnőttek veszik igénybe. Az Ormánság egyike Magyarország legszegényebb kistájának, ahol a régi, dicső református múlt emlékét mára sokszor csak az építmények őrzik. Különösen fontos, hogy ezen a nehéz sorsú vidéken élő, hátrányos helyzetű családok gyermekei számára elérhető közösségi programok mellett egyéni fejlesztési lehetőségeket is kínáljanak. A tanodai fejlesztési szerepből a helyi munkatársak alapvető célja a tanulók iskolai sikerességének elősegítése, ehhez biztosított a gyermekek motiválása, tantárgyi felkészítése élménypedagógiai módszerekkel, nagy hangsúlyt helyeznek a szociális hátrányok kompenzálására is.

A GYÜLEKEZET ÉS AZ INTÉZMÉNYEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE

A nap folyamán az is kiderül, hogy Sellyén nagyon jó az együttműködés a partnerekkel, a presbiterekkel is. Ebben a házban mindenki arra törekszik, hogy összefogja az embereket a háromezer fő alatti kisvárosban. Gondolnak a falu lakóira is, legutóbb az idősek otthonába vittek ajándékokat. Én sem távozom üres kézzel, saját készítésű szappant kapok, kreatív kis ajándékdobozban.

A sellyei látogatás alkalmával Sinkovicz Richárd református lelkésszel is találkoztunk, az ünnepi átadáson hangsúlyozta, hogy a református gyülekezet legtöbb programja a családokért, a gyermekekért van, mivel az ország jövőjét ők határozzák meg. – 2019 októbere óta vagyok sellyei lelkipásztor, a pandémia miatt az igazi lelkészi szolgálatom csak most kezdődik. A gyülekezetnek közvetlenül előttem nem volt lelkésze, önszerveződővé és önműködővé vált. Lelkes, ugyanakkor sajnos elöregedő közösség, sok olyan idős tagunk van, aki már el sem tud jönni a hideg templomba.

mg6069-0e03e48bb3.jpg

Sinkovicz Richárd, a sellyei gyülekezet lelkésze

Fotó: Kalocsai Richárd

„A református gyülekezet legtöbb programja a családokért, a gyermekekért van, mivel az ország jövőjét ők határozzák meg.” (Sinkovicz Richárd)

A gyülekezet és az itt működő intézmények között meg kell találnunk azt az összhangot, amellyel az egy cél felé, az Úristen felé tudjuk vinni az embereket. Az utcában az ingatlanok majdnem fele a miénk, területileg több hektár, amit majd egyszer jól kell kihasználnunk. Igyekeznünk kell úgy hasznosítani, hogy az ökogyülekezeti címnek még inkább eleget tegyünk: egy tankert kialakításában gondolkodunk. A gyülekezet fiatalítását szolgálhatják intézményeink, de ehhez meg kell találnunk hozzájuk a lelki utat is, hogy a fiatalok vágyjanak a gyülekezet közösségébe.

Spantler Gábor sellyei gondnok

Spantler Gábor gyülekezeti gondnok

Fotó: Kalocsai Richárd

Spantler Gábor gyülekezeti gondnok, aki az intézmények alapítása óta együttműködik a projektvezetőkkel, azt mondja: ha megnézzük, hogy mit tud adni ez a két intézmény a gyerekeknek, a szülőknek és a gyülekezetnek, akkor egyetérthetünk abban, hogy ezt nem engedhetik el. – Engem többen felhívnak, hogyan tudnák a gyereküket ide „felvetetni”, mert óriási az igény rá. A családbarát programok hatása már Sellyén is érződik; nőtt a lakosság létszáma, a környező falvakban megállt a népesség csökkenése. Vagyis bizakodóan mondhatom: lesz utánpótlás.

A cikket elolvashatják a Reformátusok Lapjában is, amelyben további érdekes és értékes tartalmakat találnak! Keressék a templomokban és az újságárusoknál!