A minőség és közösség ünneplése

A hittel gazdagított oktatás és értékközvetítés a legfontosabb cél a Károli Gáspár Református Egyetem számára. Az intézmény fennállásának harmincadik évfordulója alkalmából Trócsányi László rektorral beszélgettünk, aki a minőségi tudás átadása mellett a közösségteremtésre és a szövetségben tett szolgálatra helyezte a hangsúlyt.

A református oktatásügy egységére törekvés elsődleges cél és feladat Trócsányi László, a Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) rektora számára. Ebben a szerepvállalásban hangsúlyosnak nevezte a szoros együttműködést a református óvodák, általános és középiskolák, illetve a felsőoktatási intézmények között. A KRE kiemelt szerepét látja ebben, hiszen az egyetemen óvónők, tanárok, lelkészek képzése is zajlik. Az intézményvezető szerint hangsúlyos, hogy hallgatóik református óvodákban, iskolákban végezzék gyakorlatukat. – Szövetségben gondolkodom. Ha ezt sikerül megvalósítanunk, egységet képezhetünk, amelyben minden résztvevőnek adott a szerepe és a felelőssége. Fontosnak tartom, hogy képzési intézményeinkben egymás tudására, tapasztalataira építkezzünk, ezen értékek mentén a társadalom hasznos tagjaivá váljunk – fejtette ki Trócsányi László.

KRE 30, Trócsányi László 2023. (f.Sebestyén László)

A KRE jelszava: „Minőség és közösség.” E fogalmak a rektor számára ma is útmutatók

Fotó: Sebestyén László

A rektor szerint a hazai református felsőoktatási intézmények ereje többek között a kollégiumi hagyományokban rejlik. Bár napjainkban is vannak hasonlóságok a múlt századi tradíciókkal, figyelembe kell venni, hogy digitalizált világunkban másképpen kommunikálnak a fiatalok, mint két-háromszáz évvel ezelőtt. A KRE-n nyolcezer hallgató tanul, a nagy létszám miatt kevésbé lehetséges megőrizni a klasszikus kollégiumi életformát, de prioritás maradt a versenyképes tudás átadása és a tehetséggondozási formák megtartása. – Célként tűztem ki a karok közötti falak lebontását. Hasznos és építő, ha különböző érdeklődésű fiatalok a szakkollégiumokban közös kutatásokban vehetnek részt, például a teológus a jogász- vagy a bölcsészhallgató társával. A műhelymunka mentén kialakulhat a közös gondolkodás, cselekvés, amely hosszú távú tudást és értéket képvisel – fűzte hozzá. A KRE élen jár abban, hogy az egyetemi kutatási pályázatokban a tanárok és hallgatók együttműködve vegyenek részt.

A modern kollégiumi képzési forma feladata összeilleszteni a különböző tudást ugyanarról a kérdésről: az élet kezdetéről, a környezetvédelemről. Kincset rejt magában, ha különböző elhivatottságú emberek egyesítik képességeiket, párbeszédet folytatnak egymással. Mindezt XXI. századi körülmények között tehetik meg.

– Az, hogy jó nevű egyetemmé válhatott a KRE, annak a tanári karnak és azoknak a vezetőknek köszönhető, akik az elmúlt harminc évben hittel, kitartással és töretlen lendülettel tették bele tudásuk legjavát – folytatta. Trócsányi László egy éve tölti be a rektori tisztéget, de az 1990-es évek elején ő is részt vett a jogi kar alapításában. Látta azt a hitet és azt a küzdelmet, amelyet többek között Hegedűs Loránt, Barátossy Jenő és Benda Kálmán beletettek az új intézmény létrehozásába. Újfalussy József rektorral például együtt dolgozhatott. A KRE jelszava: „Minőség és közösség.” E fogalmak számára ma is útmutatók. A lélekkel gazdagított tudás átadása különleges értéket képvisel a felsőoktatásban. Trócsányi László kiemelte: elvárás minden oktató felé, hogy ne felületes tudást adjanak át, és ne akarjanak megfelelni az individualizmus felé vezető szempontoknak, amelyek az emberi szabadság mindenhatóságát hirdetik. Az intézmény az egyén és a közösség közötti harmónia kialakításának képviseletét hirdeti. Valamint azt, hogy minden embernek társadalmi felelőssége a közért cselekedni. Az egyetemi polgárok közössége ezt a szerepvállalást is képviseli.

Minőségi képzés családias légkörben

A Károli egyes képzései országos jelentőségűvé váltak, ilyen például a pszichológia szak, amelyért a rektor köszönetét fejezte ki Bagdy Emőkének. A legnépszerűbb intézetnek körülbelül ezer hallgatója van. Véleménye szerint napjainkban kiemelten fontos a pszichológusképzés, hiszen egyre nagyobb az igény a lelkigondozásra. A hittantanárképzés szintén jó hírnévnek örvend. A jogi kar ugyancsak fontos terület, mert nem mindegy, hogy milyen jogászok kerülnek ki az egyetemről. Az intézmény hitvallásában elődleges, hogy az igazság keresésének szándéka vezesse a náluk végzett hallgatókat. Trócsányi László kiemelte az új képzéseket is: a Gazdaságtudományi, Egészségtudományi és Szociális Kart és a nyelvi szakirányokat. A japán szak például rendkívül népszerű, és most indul a koreai szakirány. A Károli elismertséget vívott ki az elmúlt harminc év alatt a hazai felsőoktatásban, ám megfogalmazása szerint nem dőlhetnek hátra, minden nap új kihívások elé állítja az intézményt. Hozzátette: a múlt ad alapot, de abból építkezni nem lehet, mindig a jövőbe kell tekinteni, hogy képesek legyenek helytállni.

KRE 30, Trócsányi László 2023. borító (f.Sebestyén László)

„Szeretném, hogy a nálunk végzett hallgatók büszkék legyenek az intézményre"

Fotó: Sebestyén László

A rektor fontosnak nevezte megőrizni a KRE családias jellegét, miközben több ezer fős karokból álló intézménnyé vált, a növekedésnek azonban véleménye szerint vannak határai. Az egyetem a jelenleg is működő társadalomtudományi területeken szeretne helytállni, míg az egyéb, például a műszaki szakirányok esetében együttműködésekkel bővíti a tudásbázist. Trócsányi László célként fogalmazta meg az egyetem jelenlegi méretének megőrzését, az oktatási színvonal emelését és a közösség erősítését, valamint azt, hogy intézményük egyházi képzési helyként megadja a lehetőséget mindenkinek arra, hogy találkozzon a hittel és megismerhesse a református egyházat. Úgy véli, az egyetemi lelkészeknek jelen kell lenniük az egyetem életében. Kiemelt célként fogalmazta meg, hogy a középiskolások számára is biztosítsák a megismerkedési lehetőséget az egyetemmel. Elindult a Károli Junior Akadémia, amelynek keretében szombatonként képzéseket tartanak számukra. Emellett versenyeket szerveznek a részükre, valamint osztálykirándulások keretében is ellátogathatnak a diákok az egyetemre. Az intézmény úgy is törekszik növelni a református hallgatók számát, hogy bemutatkozik a gyülekezeteknek szerte az országban, amiben a lelkipásztorok segítéségre is számít. A rektor fontosnak tartja, hogy a teológia szakos hallgatók más szakirányon tanuló társaikkal is kapcsolatban legyenek, és hogy a teológiai háttértudás megszerzése mellett a napi élettel is találkozzanak a lelkészképzésben résztvevő diákok.

KRE Csekonics Sebilaci

A Károli Gáspár Református Egyetemen prioritás maradt a versenyképes tudás átadása és a tehetséggondozás

Fotó: Sebestyén László

Együttműködési lehetőségek határon innen és túl

A magyarországi református felsőoktatási intézményekkel – a sárospatakival, a pápaival és a debrecenivel – való együttműködés mellett az intézmény számára kiemelt misszió a Kárpát-medencei szerepvállalás. A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsváron, a Partiumi Keresztény Egyetem Nagyváradon, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Beregszászon, a Selye János Egyetem Révkomáromban, az Európa Kollégium Újvidéken fontos társintézmények. A KRE fennállásának harmincadik évfordulója alkalmából készített programsorozat részeként nyáron találkozót szervez a Kárpát-medencei szakkollégiumok számára. A hallgatók minél szélesebb körű ismeretszerzése érdekében jelentős szereppel bírnak az Erasmus-szerződések, a pár hónapos külföldi nyelvtanulási lehetőségek is. Fontos a közösségteremtésben a sportélet szervezése, ezért megalakították a Károli Sport Clubot, ahol öt szakosztály jött létre. A tervek között szerepel egy táncházi program beindítása. A fiatalok számára olyan közösségi életet szeretne nyújtani az intézmény, amely vonzó és értéket közvetít. A KRE törekszik nemzetközi szinten is megjelenni, külföldi hallgatókat idehívni, az üldözött keresztyének számára ösztöndíjprogramot biztosítani. A nemzetközi törekvések a presztízs mellett költségvetési szempontból is kedvező irányt jelenthetnek. Az egyetem rendelkezik ugyan tartalékokkal, de a háború, a gazdasági körülmények, a magas energiaárak és az infláció a mindennapi működésre is hatással vannak.

A KRE fennállásának harmincadik évfordulója alkalmából Trócsányi László születésnapi kívánságot is megfogalmazott. – Szeretném, hogy a nálunk végzett hallgatók büszkék legyenek az intézményre, az itt töltött idő, a tudás és a diploma megszerzése példaként szolgáljon gyermekeiknek is. Jó szívvel emlékezzenek ránk, és át tudják adni a következő generációnak is azt, hogy az egyetem értéket, közösséget biztosító intézmény – zárta gondolatait.

Február 24. és október 1. között magyar és idegen nyelvű konferenciákkal, jubileumi kötettel, számos programmal készül fennállása harmincadik évfordulójának megünneplésére a KRE. A februári dátum a Magyarországi Református Egyház Zsinatának 1993. február 24-i ülésére utal, amelyen döntés született az egyetem megalapításáról. Ezt követően az Országgyűlés 1993. október elsejei hatállyal fogadta el azt az előterjesztést, amely az egyetem megalapítását kodifikálta.