Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!

A ballagás és az érettségi vizsga visszavonhatatlanul jelzi számotokra, hogy életetek fordulóponthoz érkezett. Felnőttetek az életre, teherhordozásra, a felelősségvállalásra. A felnőtt keresztyén ember számára azonban egyértelmű, hogy „egyedül nem megy”, élete minden pillanatában szüksége van a Gondviselő Istenre – olvasható az Magyarországi Református Egyház Elnökségének ballagási körlevelében.

„Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!” (Ézs 43,1b)


Kedves Ballagó Testvéreink!

A ballagás és az érettségi vizsga visszavonhatatlanul jelzi számotokra, hogy életetek fordulóponthoz érkezett. Sokan a régóta áhított szabadság kezdetét látják ebben, a pályaválasztásban kiteljesedés lehetőségét várják, de ha felnőtt fejjel visszatekintetek ezekre a napokra, tisztábban látjátok majd, hogy egy életszakasz is véget ért, a középiskolai tanulmányok vége pedig vízválasztót jelent, amikor a megnyíló szabadság a biztonságot jelentő kötöttségek elvesztését, meglazulását is magában rejti.

Felnőtté lesztek, felnőtté kell válnotok, a család, az iskola már másképp fog rátok tekinteni, ahogy a ti értékrendszeretek, önképetek is valószínűleg sokat fog változni. Felnőttetek az életre, teherhordozásra, a felelősségvállalásra. Mostantól úgy kell magatokra tekintenetek, mint akikről nem mások viselnek gondot, sőt nektek kell mások gondját viselnetek. Mostantól nem rólatok vagy helyettetek döntenek, ti döntötök magatok sorsáról, mostantól ti feleltek életetek alakításáért. De a nagykorúság még ennél is többet jelent. A felnőtt keresztyén ember számára egyértelmű, hogy „egyedül nem megy”, élete minden pillanatában szüksége van a Gondviselő Istenre.

Az egyház ebben az élethelyzetben a gyülekezeteibe hív, egy olyan helyre, ami végigkísérheti az egész életeteket, egy olyan közösségbe, ahol az élet nagy eseményei közepette az ember mindig otthonra talál. A gyülekezet a találkozások színhelye: az ünneplésé, a beszélgetéseké és a meghallgatásé, az éneklésé és az imádkozásé, a tervezésé és a tervek megvalósításáé, a legfontosabb történeté.

Szeretettel és imádságban gondolunk most rátok. Sikeres érettségi vizsgát, az előttetek álló megmérettetésekhez, erőpróbákhoz és küzdelmekhez sok erőt kívánunk. E nemes harc megvívásához kívánjuk és hirdetjük nektek az Úr Jézus Krisztus üdvözítő erejét. Kívánjuk, hogy megtaláljátok életetekben azt az utat, szolgálatot, hivatást, amire Isten elrendelt, amihez ő erőt is ad és gazdagon meg is áld.

„Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre.” (2Kor 9,8)

Budapest, 2011. április 29.


Dr. Bölcskei Gusztáv püspök
a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke

Dr. Huszár Pál főgondnok
a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi elnöke