Bibliai integráció a természettudományos oktatás gyakorlatában

A tavalyihoz hasonlóan Miskolcon rendezték meg a Református Tananyagfejlesztő Csoport országos konferenciáját és jó gyakorlat börzéjét. A november 16-i és 17-i rendezvény fókuszába idén a természettudományos oktatás került.

A november 16-i szakmai programot az áhítatot követően Ábrám Tibor kezdte, aki a készülő Református Oktatási Stratégia aktuális helyzetével ismertette meg a jelenlévőket. Őt Kopp Erika követte, aki a református iskolák innovációs képességéről tartott előadást és bemutatta az erről a témáról szóló friss kiadványt: a Megújuló energiák című kötetet. A következő előadó Szontagh Pál volt, aki Érték, rend, értékrend címmel tartott előadást, a keresztyén pedagógus témáját járva körül. A délelőttöt Pompor Zoltán zárta, aki a református tananyagfejlesztés lehetőségeit és tevékenységeit mutatta be a bibliai integráció fókuszával.

kép

Fotó: Némedi-Varga Dávid / RKK

Az ebédet követően Victor András a teremtett világ sokszínűségére világított rá számos példán keresztül, majd Saly Erika a komplex tanulásszervezési eljárásokban rejlő lehetőségeket mutatta be. Bárdi Árpád a református óvodákban és általános iskolákban végzett kutatásról számolt be, amelyet a terepi oktatás-nevelés gyakorlatáról készített a Református Tananyagfejlesztő Csoport megbízásából.

Falus András videóüzenetben járta körül Isten és az evolúció témakörét, majd Gaál Botond sok képpel szemléltette, hogy mit ért életre hangolt világegyetem alatt. Márkus Gábor arról beszélt, hogy mit taníthatunk a teremtésről történelemórán. A napot pedig egy izgalmas kerekasztal-beszélgetés zárta Pásztor Erzsébet evolúció-genetikus szakember, Gaál Botond teológus és Kurucz Gergő, a Lévay Gimnáziumban 12. évfolyamon tanuló diák részvételével. A beszélgetést Victor András moderálta.

kép

Fotó: Némedi-Varga Dávid / RKK

November 17-én, szombaton a jó gyakorlat börzén öt szekcióban zajlott a tapasztalatok, újszerű megoldások, kipróbált ötletek bemutatása: egész iskolát átható innovációk, komplex tanulási lehetőségek az iskolában, tantárgyfüggetlen digitális megoldások, református hagyományok, karácsonyra készülés az alsó tagozaton.

A résztvevők nagyon hasznosnak találták az elhangzottakat. Az alábbiakban a visszajelzésekből válogattunk össze néhányat:
„Jó volt együtt gondolkodni! Gondolatébresztő előadásokat hallottunk."
„Sok jó és jól hasznosítható információt kaptam, amit fel tudok használni munkám során is."
„A szekcióban tartalmas, jó gondolatokat, gyakorlatokat osztottak meg a kollégák. Külön öröm volt a fiatal kollégákat hallgatni, tőlük tanulni. Színes, érdekes, a napi használatba könnyen adaptálható technikákat, módszereket, feladatokat, megoldásokat láttunk, hallottunk, sőt ki is próbáltunk."
„Számos jó ötlettel lettem gazdagabb, melyeket biztosan be fogok építeni iskolai munkámba azon bibliai gondolatok mellé, melyeket eddig is alkalmaztam oktató-nevelő munkámban."
„Példaértékű volt látni mennyire sokat jelenthet a református többlettel összefogott jó gyakorlat egy iskola életében.

kép

Az előadások prezentációi letölthetők a jobb hasábból. Képgalériánkat is ott találják.