Dékáni pályázat

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) pályázatot írt ki az intézmény Állam- és Jogtudományi Kara dékáni tisztségének betöltésére.
A pályázat megjelent az Oktatási és Kulturális Közlöny 2014. évi 8. számában, 2014. május 8-án.

A pályázat – amely csatolva a cikk jobb hasábjából elérhető – a pályázatot benyújthatók köre, a pályázóval szemben támasztott követelmények között felsorolja a vezetői gyakorlatot, valamint a büntetlen előéletet. Az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint dékán csak egyetemi tanár, főiskolai tanár vagy egyetemi docens lehet

A dékáni megbízatás várható kezdete szeptember 1. időtartama három év.

A pályázat benyújtásának határideje az Oktatási és Kulturális Közlönyben való megjelenéstől számított 30 nap. A pályázat elbírálásának határideje a benyújtási határidő lejártát követő 60 nap.

A pályázat benyújtásának helye: Károli Gáspár Református Egyetem, Rektori Hivatal, 1091 Bp. Kálvin tér 9.

Reformatus.hu