Drogprevenciós továbbképzés tanároknak

Kreditpontot adó, akkreditált pedagógustovábbképzést szervez a Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója (KIMM). A képzés célja a drogprevenció és személyiségfejlesztés elősegítése az iskolákban.
Az érett személyiség kialakulásának egyik legfontosabb színtere az iskola, ezért annak egészségfejlesztő szerepe egyre hangsúlyosabb. A pedagógusok eszköztelenek a drogprevenciós foglalkozások megtartására, a diákok lelki problémáinak kedvező irányú befolyásolására a pedagógusképzés nem készíti fel a tanárt. A KIMM továbbképzése a drogprevenciós tevékenység bevezetésére alkalmas szemlélettel és módszerekkel ismerteti meg a résztvevőket.

A résztvevők alapvető addiktológiai ismeretekhez jussanak, tanulják meg a drogfogyasztás felismerésének szempontjait és megnyilvánulásait. Elméleti és gyakorlati ismereteket sajátítsanak el a segítésben alkalmazható módszerek, eszközök, technikák használatára.

A képzés 30 órás bentlakásos (10 óra elmélet és 20 óra gyakorlat), majd 30 órás esetmegbeszélő részből áll. Az elmélet felöleli az addiktológia és a drogmegelőzés kérdésköreit. A képzés különlegessége, hogy a megszerzett ismeretek és készségek napi alkalmazásában is segíti a pedagógust. A második 30 órában a résztvevők személyközpontú esetmegbeszéléseken kapnak segítséget konkrét drogprevenciós tapasztalataik feldolgozásához.

Részletek, jelentkezés, további információ a csatolmányban.