„Ecclesia semper reformanda” - fórumzáró tanácskozás Debrecenben

Október 14-16. között tartotta az Európai Protestáns Egyházak Közössége fiatal teológusokból álló munkaközössége záró tanácskozását a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen.

Az ökumenikus szervezet megbízásából a munkaközösség egy olyan dokumentumot állított össze, amely a tagegyházaknak – köztük a Magyarországi és a Romániai Magyar Református Egyház, illetve a Magyarországi Evangélikus Egyház – az egyházi megújulással kapcsolatos iratain és felmérésein alapszik.

A munkafolyamat 2009-ben kezdődött és több mint tizenegy protestáns egyházat képviselő fiatal teológus dolgozott a dokumentum megírásán. A fórum célja egy aktuális, teológiai megalapozottságú, és a küldöttekkel végzett empirikus kutatást magába foglaló munka megírása volt. A folyamat következő lépése a dokumentum bemutatása a szervezet 2012-es firenzei nagygyűlésén, illetve a tagegyházak által megvizsgált, elfogadott változat közlése.

A dokumentum alapmondata: "Ecclesia semper reformanda", mely az európai protestáns egyházak strukturális (angolul „reform”) és hitbeli (angolul „renewal”) megújulását tűzte ki célul, ekkléziológiai, dogmatikai és gyakorlati teológiai megalapozottsággal.

A dokumentum hangsúlyt fektet arra, hogy a tagegyházak egymás módszereit megismerve, a múlt hibáit felismerve, a már 1989 óta megkezdődött hitbeli és strukturális megújulási törekvéseit bővítse, optimalizálja.

kép

Számunkra, magyar reformátusoknak, egyedülálló lehetőség, hogy egy szinten és hatékonyan, sőt döntéshozó helyzetben tárgyaljunk olyan – számbelileg – nagyobb protestáns egyházakkal, mint a német, angliai, norvég, finn, dán, holland református és lutheránus egyházak.
Hangsúlyos mindenekelőtt a „fiatal teológusok” fogalma a munkában, hiszen Martin Friedrich egyháztörténelem professzor útmutatásával, az elkészített munkát a nemzetközi szervezet tanácsa, majd az egyházak kinevezett szakemberei is felülbírálják majd. Másodsorban pedig példamutató jellegű, hogy a több évtizedes múltú ökumenikus szervezetek között ez az egyetlen, mely a jövendő értelmiségének a szavára, munkájára ilyen kivételes hangsúlyt fektet.

Annak ellenére, hogy a dokumentum angol nyelven íródott, megvizsgálása és elfogadása után, minden tagegyház a maga nyelvén is magáénak tudhatja majd.

A dokumentum folyamatosan kiemeli, hogy nemcsak az ember által lehetséges megújulást kell figyelembe venni, hanem legfőképpen Isten Igéjének, gondviselő bölcsességének megújító erejét kell a megújulás alapjaként látni és láttatni.

A munkacsoport tagjai, de maga az Európai Protestáns Egyházak Közössége is egyetértenek abban, hogy nagy szükség van arra, hogy a tagegyházak tudjanak és tanuljanak egymás megújulási folyamataiból, egyfelől a megbotránkozás elkerülése érdekében, másfelől a tagegyházakban felmerülő problémák, hiányok orvoslása céljából.

A munkacsoport debreceni konzultációja során találkozott a Hittudományi Egyetem tanári karával, református és evangélikus egyházi vezetőkkel értekezett a protestáns egyházak magyarországi helyzetéről, valamint istentiszteleten vett rész a Debreceni-Nagytemplomban.

Mint a munkaközösség tagja, Isten áldását kérem a dokumentum pozitív hatóerejére és a tagegyházak befogadóképességére, munkájára egyaránt.

Gáspár Károly