Életpályamodell a református hittanoktatóknak

Szeptember elsején elkezdődik a 2022/23-as tanév, a Magyarországi Református Egyház Oktatási Szolgálata új feladatokkal néz szembe, miközben folytatják a már folyamatban lévő fejlesztéseket is. Ennek része, hogy életpályamodellt dolgozzanak ki a hitoktatóknak, és szorosabbra fűzzék a kapcsolatot az intézmények között. Bruckner Lászlóval, az Oktatási Szolgálat főigazgatójával beszélgettünk.

Január óta vezeti az Oktatási Szolgálatot, milyen tapasztalatokat szerzett az elmúlt hónapokban?

Az elmúlt kilenc hónapban megtapasztaltam, mennyire sokféle helyzetűek az iskoláink. Miközben ott vannak a közoktatást sújtó nehézségek – nemcsak az alacsony bérszintre gondolok, hanem arra is, hogy szinte alig jönnek fiatalok a pályára –, addig a református intézményekben dolgozókban van belső elkötelezettség munkájuk, a gyerekek, a gyülekezet és Isten iránt. És bár látom ezt a többleterőt az intézményeinkben, látom azt is, hogy szigetszerűen működnek. Az intézmények hitoktatói sem tartják a kapcsolatot egymással, pedig hasznos volna szakmailag is megosztani a tapasztalatokat és a jó gyakorlatokat egymás között.

Hogyan lehetne szorosabbra fűzni a viszonyt az intézmények, a hitoktatók között?

Egyrészt a már meglévő országos rendezvények hangsúlyosabbá tételével, de másfajta együttműködésben is gondolkodunk, mint például szakértői találkozók, egyeztetések vagy az intézmények közötti régiós, megyei szintű találkozók, konferenciák szervezése. A hittanoktatók közül szeretnénk egyfajta munkaközösségi feladatra felkérni azokat, akik jól ismerik egy egyházmegyében az oktatás egy adott területét, és össze tudják fogni a hittanoktatók szakmai munkáját. Hasonló okból döntöttünk úgy, hogy szeptembertől minden református oktatási intézménynek biztosítunk két-­két példányt a Reformátusok Lapjából, hogy az abban olvasható, oktatással kapcsolatos írások mindenhová eljuthassanak.

Bruckner László

Bruckner László

Fotó: Hirling Bálint

Mit emelne ki az Oktatási Szolgálat idei tervei közül?

Hittanoktatói, szakmai életpálya kialakításán dolgozunk, amely elég vonzó lehet ahhoz, hogy elkötelezetté tegye a hittanoktatókat. Nagyon szeretnénk, ha többen lennének. Jelenleg ezerhatszáz munkatársunk van jelen az állami és egyházi iskolákban a hittanoktatás területén, ám az oktatók fele a helyi gyülekezetek lelkipásztorai közül kerül ki. A megnövekedett hittanóraszám láthatóan megterheli őket. Az egyház vezetőségének az egyik célja ezért az, hogy találjunk olyan pedagógusokat, hittanoktatókat, akik le tudják venni a lelkészek válláról a feladatok nagy részét, hogy ők a gyülekezetépítésre koncentrálhassanak. Reméljük, hogy a hívő pedagógusok között sokan vannak olyanok, akik a hittanoktatást a saját tanári munkájuk mellett akár heti egy­két órában is vállalnák.

A HITTANOKTATÁS ÉVE

A 2022-es évet a Zsinat a hittanoktatás évének nyilvánította. A hittanoktatói életpálya vonzóvá tételéért az elmúlt hónapokban jelentős béremelés történt, így a hittanoktatóké eléri, sőt egyes esetekben már meghaladja a pedagógusok bérét. Az Oktatási Szolgálat már ősszel szeretné bemutatni a készülő életpályamodellt a hittanoktatók közösségének is, hogy velük együtt véglegesíthessék a református törvényekben.

Mi lesz a következő tanév nagy feladata?

Az ukrajnai háború gazdaságilag is új helyzetet hozott. Minden intézményvezetőnek fel kell készülnie arra, hogy a rezsiárak emelkedésével át kell tervezni az idei költségvetést. Biztosan lesznek olyan fejlesztések, amelyeket el kell halasztani későbbre, a működést kell elsősorban biztosítani. Az is világos, hogy ezt a feladatot valahogy kezelnünk kell majd. Emellett azonban egy iskolafejlesztési program alapjait is szeretnénk letenni, hogy intézményeink a kedvezőtlen időszak ellenére is tehessenek egy lépést előre az oktatás minőségének fejlesztésében.

A cikket elolvashatják a Reformátusok Lapjában is, amelyben további érdekes és értékes tartalmakat találnak! Keressék a templomokban és az újságárusoknál!