Elhunyt Váradi Sándorné

Váradi Sándorné, az Újfehértói Református Általános Iskola és Óvoda intézményvezetője a járvány okozta súlyos betegség következtében, életének 55. évében megpihent. Szolgatársai búcsúznak tőle.

Váradi Sándorné

1965. december 20-án Nyíregyházán született. Első diplomáját 1988-ban szerezte földrajz-orosz szakos általános iskolai tanárként. A másodikat 2001-ben, mint német nyelvtanár. 2007-ben közoktatás vezető és pedagógus szakvizsgát tett.

2005. szeptember 1-től 2012. augusztus 31-ig az Újfehértói ÁMIPSZ Mályváskerti Általános Iskolai Tagintézmény tagintézmény-vezetője. 2012. szeptember 1-től pedig az Újfehértói Református Általános Iskola és Óvoda intézményvezetője. 2010-től az Újfehértói Református Egyházközség hűséges presbitere, nőszövetségi tag, gyermek kézműves alkalmak és nyári táborok lelkes szervezője, megvalósítója.

Istentől kapott elhívását szépen fogalmazta meg szakmai életútjában:

„Nem véletlenül vagy ezen a földön. Minden, amit Isten teremt, betölt valamilyen szükséget, megoldás valamilyen problémára. Te mire kaptál elhívást, mihez kaptál tehetséget? Abban fogod megtalálni legnagyobb örömödet. Amiben hozzájárulhatsz mások javához, azt tekintsd Istentől rád bízott feladatnak! … A te munkád is támogathatja a szolgálatodat. … ne úgy érj életed végére, hogy nem fedezted fel, és nem töltötted be azt, amire Isten elhívott.”

Nagy álma vált valóra, amikor 2012 szeptemberében megkezdte működését a református fenntartású általános iskola. Megalapításában és működésében teljes emberként vett részt. Valóban az intézményért élt.

Egy igen összetartó, jó közösséggé formált nevelőtestület alakult a kezei alatt. A városszéli kis iskola megmaradásáért, az ott élők érdekeinek képviseletéért, a gyermekek előmeneteléért, az iskola elismerésének folyamatosságáért, az oktatási színvonal mind jobb emeléséért óriási áldozatokat vállalva, rengeteg munkával, önmagát és kollégáit folyamatosan szakmailag tovább képezve, nagy lendülettel, olykor komoly csatákat felvállalva küzdött az iskola fejlődéséért.

Napi kapcsolatban állt a tagóvodával, figyelemmel kísérve az óvodai dolgozók munkáját, személyesen felkeresve a szülőket, hogy óvodánkba írassák be gyermekeiket. Látogatta az óvodai rendezvényeket, figyelemmel kísérte az óvodás gyermekek iskolaérettségét, beiskolázásuk alkalmassági folyamatát. Igen fontosnak tartotta a két intézményi egység, az óvoda és az iskola egymásra épülését.

Igen komoly, szoros, példaértékű, testvéri kapcsolat jellemezte az intézményvezető és intézményfenntartó személyét is, amely igen pozitívan határozta meg az intézmény jó elismerésének és fejlődésének jövőjét.

Kiemelkedő szakmai munkája, és magas szintű hitbeli és erkölcsi szolgálatai jó hírnevet szereztek az intézménynek és az egyházközségnek mind Újfehértón, mind pedig az egész országban.

Nehéz kimondani, de hálával lehetséges, mert igazán köszönjük az ő élét:

„Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úrnak neve.” (Jób 1,21)

Váradi Sándorné Varga Erika november 22-én hunyt el, búcsúztatása november 27-én, pénteken délután egy órakor lesz az újfehértói temető ravatalozójából.