Elkezdődött a 2022/2023-as tanév a Károli Gáspár Református Egyetemen

Az ünnepélyes központi megnyitót szeptember 5-én Budapesten, a Kálvin téri református templomban tartották. A rendezvényen Trócsányi László, az intézmény idén februárban kinevezett új rektora mondott köszöntőt. Az ünnepségen Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára üdvözölte a diákokat. A beszédeket az elsőéves hallgatók hagyományos ünnepi fogadalomtétele követte. A Károli Gáspár Református Egyetem továbbra is az ország egyik legnépszerűbb felsőoktatási intézménye, összesen 2616 diák tanul az egyetem öt karán.

Az elnökség ünnepélyes bevonulását követően Papp Anette, a Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Hittudományi Kar himnológiai tanszékének vezetője köszöntötte a vendégeket, majd ünnepi istentiszteletet tartott Káposztás Gábor vezető egyetemi lelkész, Vass Réka Adrienn intézményi lelkész asszony és Gér András zsinati tanácsos.
Ezután Trócsányi László, az intézmény rektora köszöntötte az egyetemi polgárokat és a vendégeket. Beszédében célként fogalmazta meg egy olyan szakmai és emberi közösség létrehozását, ahol mindenki otthon érezheti magát. A diákok ne legyenek magányosak az egyetemen, éljenek a programok adta lehetőségekkel, váljanak egy családdá, ahol mindenki jól érzi magát – hangsúlyozta az intézmény vezetője.
A rektor a most egyetemi polgárrá fogadandó hallgatók számára Károli Gáspár ma is időszerű tanításait idézte. Kiemelte beszédében a lelkész nevével szorosan összekapcsolódó reform szót, ami a megújulást jelenti, a régi rend átalakítását. Hangsúlyozta, hogy a világ majd tőlük várja el, hogy az egyetemen megszerzett tudással a nemes tradíciókat megőrizve megújítsák a társadalmat, a gazdaságot, a kultúrát, akár az egyházat is.

Trócsányi László.jpg

Fotó: Hirling Bálint

Hankó Balázs államtitkár ünnepi beszédében a Klebelsberg 2.0 programról szólt. Mint fogalmazott, a program az utóbbi száz év legnagyobb innovációja a magyar felsőoktatásban. Ahogy a sok megrázkódtatást követően a Trianon utáni Magyarországon, úgy most is a keresztyén hagyományokon alapuló oktatás és az abból fakadó tudás és innováció jelenti az utat nemzetünk megmaradásához és felemelkedéséhez – jelentette ki. Ebben a megújítási folyamatban a történelmi egyházaknak is meghatározó a szerepük, hiszen az egyházak évszázadok óta oktatási intézményeink mintaadó fenntartói – tette hozzá az államtitkár.

Károli Gáspár Református Egyetem.jpg

Fotó: Hirling Bálint

A tanévnyitó ünnepség a hallgatók fogadalomtételével folytatódott. Az egyetem hittudományi karának I. évfolyamos lelkész szakos, majd pedig az állam- és jogtudományi kar, a bölcsészet- és társadalomtudományi kar, a pedagógiai kar, valamint a gazdaságtudományi, egészségtudományi és szociális kar első évfolyamos hallgatói mondták el fogadalmukat. Az ünnepi tanévnyitó a Himnusz eléneklésével ért véget.

A tanévnyitót követően Trócsányi László, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora és Szontagh Pál Iván, a Református Pedagógiai Intézet igazgatója a két intézmény közti együttműködési megállapodást írt alá. Szontagh Pál szerint sokak számára talán nem világos, hogy miért van szükség a református egyházon belül külön pedagógiai karra és pedagógiai intézetre. Míg a Református Pedagógiai Intézet a református köznevelési hálózatot támogatja és a már pályán lévő pedagógusok számára biztosít együttműködési, továbbképzési, tájékozódási lehetőségeket, addig a KRE Pedagógiai Kar fő profilja a pedagógusok képzése és pályára állítása.