„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket”

A Magyarországi Református Egyház Országos Óvoda Programjának 2022. évi beszámolója

A Magyarországi Református Egyház Országos Óvoda Programja keretében 2022-ben a tervezett fejlesztések felét, harminchárom óvoda építését vagy bővítését és korszerűsítését sikerült megvalósítani. Huszonnégy új óvoda épült és kilenc meglévő óvoda felújítása történt meg országszerte. Ezáltal az elmúlt esztendőben 1592 új református óvodai férőhely jött létre. A fejlesztési program végrehajtásáról, céljairól Siposné Hamza Krisztina, az Óvodafejlesztési Projektiroda ágazatvezetője nyilatkozott.

A Magyarországi Református Egyház Országos Óvoda Programjának megvalósításához Magyarország Kormánya harmincötmilliárd forint vissza nem térítendő támogatást biztosított. A fejlesztési időszakban összesen közel háromezer új óvodai férőhely létesül, így a református óvodai férőhelyek száma a programnak köszönhetően több mint negyven százalékkal emelkedik. A hatvanhat óvodafejlesztéshez kapcsolódóan háromszázötvennégy új munkahely jön létre, ebből óvodapedagógusi munkakörben több mint százötven szakember számára biztosít munkalehetőséget az egyház.

Amint Siposné Hamza Krisztina irodavezető lapunknak elmondta, a kivitelezések koordinációját, a program pénzügyi-számviteli felügyeletét, valamint a tanügyigazgatási feladatok összehangolását a Magyarországi Református Egyház Óvodafejlesztési Projektirodája végzi. A program részeként korszerű óvodák épülnek, illetve már meglévő épületeket újítanak fel és korszerűsítenek. Céljuk, hogy a gyermekek és a pedagógusok az óvodai nevelést a lehető legjobban szolgáló környezetben tölthessék mindennapjaikat.

Az óvodák pedagógiai programjában egyformán hangsúlyt kap a magas színvonalú szakmaiság és a keresztyén értékrend. A református óvodában a három-hat éves korú gyermekek fejlesztése, iskolássá szocializálása ugyanúgy elvárás és kötelezettség, mint minden más óvodában. Ugyanakkor a nevelést a keresztyén szellemiség hatja át. A gyermekek mindennapi életében jelen van hitük életkoruknak megfelelő gyakorlása a játékban, a tanulásban, az imákban, a bibliai történetekben, az ünnepekben, a jelképekben és a kapcsolatokban. Az óvoda összes dolgozója egész személyiségével, magatartásával a református hit és erkölcs szellemiségét közvetíti.

A 2022-es év kiemelkedő időszak volt a református óvodafejlesztések esetében. Ekkor már számos olyan intézmény működött, amelyet az előző évben adtak át. – Örömmel láthattuk, hogy az elkészült épületek megteltek gyermekzsivajjal, élettel, és elkezdődhetett bennük a keresztyén szellemiségű nevelés. Ugyanakkor országszerte több mint harminc egyházközségünknél zajlottak már az építkezések, ahol a korábbi tapasztalatokat is kamatoztatni tudtuk. Emellett előkészítettük azokat a beruházásokat, amelyeket majd 2023-ban fejezünk be – magyarázta Siposné Hamza Krisztina.

Mindegyik egyházkerületben jelentős fejlesztések történtek

A Dunamelléki Egyházkerületben tizenegy új óvoda épült, három intézmény pedig teljesen megújult.

– Az anyaméh gyümölcse jutalom, a gyermek Isten ajándéka, és hogyha a jövő nemzedékbe fektetünk be, akkor a legfontosabb dolgot tesszük. Az a kötelezettségünk keresztyén emberként és teremtett emberként, hogy gondoskodjunk a jövő nemzedék legjobb állapotáról szellemileg, lelkileg, testileg egyaránt. Ez a mi nemzedékünknek a feladata, ennek az óvodaprojektnek is ez a lényege – fogalmazott a kunszentmiklósi Áldás Református Óvoda 2021-es alapkőletételekor Balog Zoltán, az egyházkerület püspöke. Az új óvoda 2022. szeptember 11-én kezdte meg működését. A háromcsoportos intézmény hetvenöt kisgyermek ellátását biztosítja tornateremmel, melegítőkonyhával és kiszolgálóhelyiségekkel.

Ugyanebben az évben, február 26-án tartottak hálaadó istentiszteletet a Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség templomában, ekkor adták át a fővárosi gyülekezet Rákospalotai Forrás Református Óvodájának új épületét. Ezzel kapcsolatban Hekli Katalin, a gyülekezet lelkipásztora kifejezte, hogy hálásak lehetünk Isten minden ajándékáért. Elsősorban a gyülekezeti közösségért, amelynek tagjai a felmerülő akadályok ellenére is egy emberként küzdöttek és imádkoztak az óvoda létrejöttéért. A száz új óvodai férőhelyet biztosító, sokoldalúan használható négy csoportszobát az utca zajától védetten, a kertre nézően alakították ki. Az intézmény kivitelezéséhez a rákospalota-óvárosi önkormányzat hétmillió forinttal, a magyar állam hétszáztizenhétmillió forinttal, a Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség százmillió forint önrésszel járult hozzá.

Az egyházkerületben további kilenc új református óvodát adtak át tavaly: Tabajdon, Lovasberényben, Érdligeten, Halásztelken, Dunaharasztin, Gyömrőn, Szigetszentmiklóson, Gárdonyban és Erdőkertesen.

Ugyancsak a 2022. év folyamán valósult meg már három meglévő intézmény bővítése és felújítása. Nyár elején hálaadó istentisztelettel ünnepelték a dombóvári Margaréta Református Óvodát és Csákváron a Lorántffy Református Óvoda és Bölcsődét. A régi református iskolaépületet kibővítve október 23-án adták át az ötven férőhelyes dabasi Apró Tanítványok Református Óvodát.

A Dunántúli Egyházkerületben hat óvodafejlesztés fejeződött be. Két új református óvoda épült.

2022 szeptemberében ünnepélyesen átadták a balatonalmádi Nádas Református Óvodát és Mezőörsön a Talentum Református Óvodát és Mini Bölcsődét.

Az esztendő folyamán négy meglévő intézmény bővítése és felújítása történt meg. Az Országos Óvoda Program keretében augusztus 3-ra készült el a Hajnalcsillag Tatai Református Óvoda játszóudvarának megújítása és az intézmény sportpályájának kialakítása.

Hajnalcsillag Tatai Református Óvoda sportpálya

A Hajnalcsillag Tatai Református Óvoda sportpályája

Fotó: Magyarországi Református Egyház Óvodafejlesztési Projektiroda

Az önkormányzat tulajdonában lévő épületben működő, száz kisgyermeket ellátó, négy csoportszobás református óvodának nem volt udvari sportfoglalkozásra alkalmas területe. Komplex jellege miatt az új sportpálya különböző sportágak alapjainak elsajátítására alkalmas, de használható ügyességi játékok és mozgáskoordinációs feladatok gyakorlására is. A kivitelezés és a játszóudvar megújításának összköltsége 23,5 millió forint lett.

Hajnalcsillag Tatai Református Óvoda, fedett sportpálya

Fotó: Magyarországi Református Egyház Óvodafejlesztési Projektiroda

Szeptember végére a Szóládi Magvető Református Óvoda újult meg kívül-belül, október végén a pápai Édenkert Református Óvoda korszerűsített épületének ünnepélyes átadóján adtak hálát az Úrnak. November 11-én ünnepélyesen átadták a Balatonfüredi Óvárosi Óvoda Mogyoró Tagóvodáját. A beruházás során a már két csoporttal működő, negyvennégy férőhelyes óvoda műemlék épületének korszerűsítésére és játszóudvarának megújítására került sor. A kétszáz éves ingatlan a Balatonfüredi Református Egyházközség saját tulajdona. Az óvoda 2019-ig önkormányzati fenntartásban működött, ekkor vette át a gyülekezet a feladat ellátását. Az épület felújítását, korszerűsítését az indokolta, hogy műemlék jellegéből fakadóan az épület földszintje vizesedett, a falak penészedtek, salétromosak voltak, gépészete elavult, a fenntartási költségek egyre növekedtek. Az óvoda modernizálása 2021 végén kezdődött és az udvarral együtt teljes rekonstrukción és korszerűsítésen esett át. A beruházás eredményeként a csoportszobák és a konyha az épület földszintjén kaptak helyet, az emeleten alakították ki a gazdasági blokkot és a tornaszobát. Az épület elektromos és gépészeti hálózata teljes egészében cserélve lett. Hőszigetelt faablakokat építettek be az eredetiekkel megegyező formában. A megújult udvaron EU-tanúsítvánnyal ellátott játszóeszközöket telepítettek. A beruházás összköltsége kettőszázhatmillió forint lett. A kivitelezés jelentős részét kitevő kormányzati pénzügyi forrás mellett az elnyert energiahatékonysági pályázat is segítette a finanszírozást.

Balatonfüredi Óvárosi Óvoda - Mogyoró Tagóvodája

A Balatonfüredi Óvárosi Óvoda Mogyoró Tagóvodája

Fotó: Magyarországi Református Egyház Óvodafejlesztési Projektiroda

Az intézmény honlapján értesítette látogatóit, miszerint Isten iránti hálával és örömmel tudatják mindenkivel, hogy 2023. január 9-én a megújult, megszépült Mogyoró utcai óvoda megnyitotta kapuit. Programjuk kiemelt nevelési területe, missziója a hitéleti nevelés: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket!” (Mk 10,14) Pedagógiai munkájukat a jeles napok, ünnepek köré építve alakítják, amelyekhez bibliai történetmondások kapcsolódnak, az áhítatokkal és napi imádságokkal szoros egységet alkotva.

Balatonfüredi Óvárosi Óvoda - Mogyoró Tagóvodája

A Balatonfüredi Óvárosi Óvoda Mogyoró Tagóvodája

Fotó: Magyarországi Református Egyház Óvodafejlesztési Projektiroda

A Tiszáninneni Egyházkerületben három beruházás valósult meg 2022-ben, amelyek közül október végén a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény miskolci tagintézményét, a Mesekert Óvodát adták át.

A Magyarországi Református Egyház által fenntartott intézmény bővítése a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésében megmutatkozó komoly szükségletekre ad választ. A speciális óvodában öt csoportszobát, tornaszobát, foglalkoztatókat és kiszolgálóhelyiségeket, valamint irodákat, melegítőkonyhát és korai fejlesztőhelyiséget alakítottak ki. A kis létszámú, hat-kilenc fős csoportokban összesen negyven óvodás számára hoztak létre férőhelyet. A tervezés során figyelembe vették a sajátos nevelési igényű gyermekekre vonatkozó óvodai irányelveket is, hiszen a Mesekert Óvoda célja az, hogy ezeket a kisgyermekeket felkészítse az iskolai integrált oktatásra.

Az esztendő első óvodaátadó ünnepségére a Tiszáninneni Egyházkerületben, Hevesen került sor, az Eötvös József Református Oktatási Központ Tündérkert Tagóvodájának intézményi bővítését követően. A már működő óvodában a gyarapodó gyermeklétszám miatt vált szükségessé a férőhelyek növelése. Az új épületszárny kétszáz négyzetméterén óvodai tornatermet, egy huszonöt férőhelyes csoportszobát és plusz családi bölcsődei csoportszobát is létesítettek. Ezzel egy időben történt meg az új kiszolgálóhelyiségek kialakítása és a fűtéskorszerűsítés. Az óvoda teljes körű bővítése száznyolcvanhárommillió forintba került.

A Tiszántúli Egyházkerületben tíz óvodafejlesztés fejeződött be az elmúlt esztendőben. Nyolc új református óvodát építettek.

Szeptember és október folyamán átadóünnepségek sora követte egymást. A tavalyi év első új egyházkerületi református óvodáját, a Gyöngyszem Református Óvodát Kisvárdán avatták, amelyet a mándoki Csillagvirág Református Óvoda követett. „Bizony az Úr ajándéka a gyermek” – olvasható az épület belső falán (Zsolt 127,3). A református közösség régóta vágyott már egy helyi óvodára, amely a református templom szomszédságában, egy keskeny telken kapott méltó helyet. Az óvoda és az itt működő mini bölcsőde hetvenkilenc új férőhellyel várja a családokat.

Az ősz folyamán a békési Csillagfürt Óvodáért, a püspökladányi Csillag Református Óvodáért, majd Debrecenben a Bánki Református Óvodáért és a Fészek Református Óvodáért, valamint a nyíregyházi Jókai Mór Református Általános Iskola és Óvoda Kiss Ernő utcai telephelyéért és az örökösföldi Mustármag Református Bölcsőde megépüléséért adhattak hálát az egyházkerületben.

Két óvodában végeztek jelentős intézménybővítést. Március közepére a Kunhegyesi Református Óvoda férőhelyeinek száma növekedett egy új csoportszobával. Szeptember elsejére pedig a bővítést követően a mátészalkai Csemetekert Református Óvoda nyitotta meg új csoportszobáját a gyermekek előtt.

Mátészalka megújult Csemetekert Óvoda

A megújult Csemetekert Református Óvoda Mátészalkán

Fotó: Magyarországi Református Egyház Óvodafejlesztési Projektiroda

„Palánták ők az Úrnak házában, a mi Istenünknek tornácaiban virágzanak” – vallja a zsoltárossal (Zsolt 92,14) a fenntartó gyülekezet (csemetekertrefovi.hu). A Mátészalka-Kertvárosi Református Egyházközség óvodaindítási szándékának érdekében 2021 júliusában vásárolta meg az önkormányzat által működtetett négy csoportszobás városi óvodát. Ezt követően az épületben kisebb felújítási munkákat végeztek és a játszóudvarra új udvari játékokat telepítettek. Egy év múlva már új, nagyobb volumenű beruházás kezdődött, mert az intézmény korszerűsítése és öt csoportszobássá fejlesztése halaszthatatlanná vált. A teljes átalakítás során az óvoda a meglevők mellé egy ötödik csoportszobát kapott, a hozzá kapcsolódó vizesblokkal együtt. Megvalósult a melegítőkonyha teljes felújítása, az új tornaterem és a tűzjelző rendszer korszerűsítése. Az udvari játékok alá szükséges EU-szabvány szerinti burkolat is elkészült. A csoportszobák előtti terasz árnyékolására a teljes homlokzati fronton végigfutó előtetőt alakítottak ki. A beruházás költsége 79,4 millió forint volt, amelynek eredményeként a mátészalkai református óvoda százhuszonöt férőhelyessé vált.

Mátészalka Csemetekert Óvoda terasza

A mátészalkai Csemetekert terasza

Fotó: Magyarországi Református Egyház Óvodafejlesztési Projektiroda