Érték, kapaszkodó, mérték

Kedden délután ünnepélyes keretek között adták át a móri Ábrahám János Református Óvodát és Minibölcsődét. Az intézmény a Magyarországi Református Egyház országos óvodaprogramjának támogatásával készülhetett el, amelynek köszönhetően országszerte hatvanhat helyszínen épültek, bővültek, valamint újultak meg óvodák és bölcsődék, ezzel közel 3200 férőhelyet és több száz munkahelyet is létestíve.

Az intézményért tartott hálaadó istentiszteleten Steinbach József püspök ünnepi áhítatában az új dolgokra hívta fel a figyelmet: az óvoda és a minibölcsőde új szolgálati terület, új épület, új gyermekek, új családok és új kapcsolatok lehetősége a fenntartó móri gyülekezetnek. – A Dunántúli Református Egyházkerületben összesen tíz új óvoda épült és szépült meg, ami nyolcszáz férőhelyet és közel százötven munkahelyet teremtett, s ezért a hálaadásunk igen bőséges – mondta a püspök.

– Újuljatok meg testetekben, lelketekben és elmétekben, szól hozzánk az Ige – folytatta igemagyarázatában Steinbach József, és arra hívta fel az ünneplő gyülekezet figyelmét, hogy itt az Ige tartós megújulásról beszél, nem pedig ideig valóról. – Hogyan lehetséges ez? – merülhet fel a kérdés. Úgy, hogy a megtérés által levetkezzük a régi természetünket, szokásainkat és gondolkodásunkat, és felöltözzük az újat, a krisztusit. A kisgyermekkorban elkezdett hitbeli nevelés értéket, kapaszkodót és mértéket adva ezt az új „ruhát” kezdi a gyerekekre szabni. Nem tudunk vigyázni rájuk az Úr nélkül, ahogy hitet sem tudunk adni nekik, de megismertethetjük velük a megváltó Krisztust – fogalmazott a püspök.

óvodaátadó_mór_2023_november_fotó_Magyaródi_Milán_10

Fotó: Magyaródi Milán

Nemes Pál, a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnoka köszöntőjében elmondta, hogy a névadó Ábrahám János a település korábbi lelkésze volt. Az ő évtizedeken át tartó hűséges szolgálata nyomán egyesült a település sváb és magyar református közössége, amelyek most így, egy közösséggé válva, a települést gazdagítva vállalták az óvoda és a minibölcsőde működtetését. Ez az az örökség ­a főgondnok szerint, amit a jövő generációnak is át kell adni, hogy a megismerésből felismerés, a felismerésből pedig annak az elismerése fakadjon, hogy nemcsak az egymással, hanem a Krisztussal való közösségre is szükségünk van.

Az ünnepségen felszólalt Nikovicsné Naszályi Orsolya intézményvezető is, köszönetét fejezve ki a támogatásért, a kivitelezésért és az új lehetőségért, amit a város kapott. Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a kormány a keresztyénséget mint lelki, erkölcsi és hitbéli üzeneteket hordozó és megőrző közösséget támogató törekvéseit emelte ki. Mint elmondta, ennek a támogatásnak a része a református óvodafejlesztési program is.

óvodaátadó_mór_2023_november_fotó_Magyaródi_Milán_9

Fotó: Magyaródi Milán

A Magyarországi Református Egyház Zsinata 2018 márciusában hozta létre az Óvodafejlesztési Projektirodát. Az iroda feladata az óvodák építésére alkalmas területek felkutatása, az ingatlan-adásvételek feltételeinek megteremtése (hatósági egyeztetések, ügyvédi szolgáltatás biztosítása, pénzügyi teljesítés), a teljes tervezési folyamat megvalósítása, a kivitelezések előkészítése és irányítása volt. Feladata továbbá az óvodák és minibölcsődék működési feltételeinek megteremtése (hatósági engedélyeztetések elvégzése, óvodai személyzet és tárgyi felszerelések biztosítása) a Református Pedagógiai Intézettel együttműködve. Az országos óvodaprogramban összesen háromezer új óvodai és közel kétszáz minibölcsődei férőhely jött létre országosan, így a református óvodai férőhelyek száma a programnak köszönhetően hozzávetőlegesen negyvennyolc százalékkal emelkedett. A beruházásokhoz kapcsolódóan országosan mintegy négyszázötven új munkahely is létrejött. Jelentős tény, hogy huszonnégy olyan hely is bekerült a programba, ahol korábban nem volt református óvodai szolgáltatás, így ezeken a településeken a fenntartó egyházközségek hatalmas lehetőséget kaptak a gyülekezetük bővítésére, a családok keresztyén közösségbe fogadására. Az óvodák pedagógiai programjában egyaránt fontos szerepet kap a magas színvonalú szakmaiság és a keresztyén értékrend átadása, amely jelen van az óvodai élet hétköznapjaiban is. A református óvodák fogadják a sajátos nevelési igényű gyermekeket, fejlesztésükre humán erőforrással és pedagógiai programmal is felkészültek.