Értékorientált számvetés

Tizenöt éve kezdődött el a gazdasági képzés a Károli Gáspár Református Egyetemen. Az apró „csíra” a jogi karon indult növekedésnek, hogy később önálló karként „szökkenjen szárba”: a Gazdaság- és Vezetéstudományi Intézet joghallgatóknak tanított általános közgazdaságtant, pénzügyi ismereteket, nemzetközi gazdálkodást, európai uniós szakpolitikákat. Pulay Gyula Zoltán, a folyamatot az egyik alapítóként végigkísérő oktató ezt az időszakot úgy látja, találkozott két lényeges gondolat: egyrészt egy igazi universitashoz úgy illik, hogy gazdasági képzése is legyen, másrészt fontos alternatíva azok számára, akik a gazdaságra és a kar többi szakterületére keresztyén nézőpontból tekintenek.

A gazdasági képzés lehetséges céljaként tűzték ki, hogy az egyházi intézményeket szakképzett munkavállalókkal segítse. 2022 augusztusától indult el a gazdasági kar. Három területet is lefed: gazdasági és egészségtudományi, valamint szociális képzés szerepel a repertoárjában. Voltaképpen az egyelőre nem önálló karként működő részegységek álltak benne össze, és próbálják egymást erősíteni.

– A kiindulópont az emberi erőforrás szak meghirdetése volt, amelybe a jogi kar oktatóit is bevonták. A hagyományos gazdasági tárgyak esetében is erős volt kezdetben a jogi tartalom, erről híresültünk el – emlékszik vissza a kezdetekre Pulay Gyula. – Szinergia jött létre a jogi és az új kar között. Lassan bővültünk, a második a gazdálkodás és menedzsment szak lett, amely szintén tág területen hasznosítható. Harmadikként pedig marketinget kezdtünk el oktatni. Ezek mellett folyamatban van a pénzügyi és számviteli alapképzés elindítása, és kész az első mesterszakunk, a vezetésszervezés, amely a másik három alapszak végzős növendékeire épít. Nem haladunk nagy léptekkel, de jó irányba megyünk – sorolja Pulay Gyula a fejleményeket.

A kezdeti néhány tíz főből százhallgatós nappali és levelezős évfolyamok fejlődtek ki, és egyre erősödő szemponttá vált az egyetemi életben az elméleti tudás mellett a gyakorlatban használható ismeret. Az egészségügyi szakon a Bethesda Gyermekkórház, szociális területen pedig a Református Szeretetszolgálat partnersége a garancia arra, hogy a tanulmányok gyakorlatorientált, releváns, mai tudást adjanak. A kar humánerőforrás-menedzsment nevű képzése az ország második legnépszerűbbje, ennek ellenére családias közösséggel várja a hallgatókat.

pulay_gyula_zoltan_kre_foto_todoroff_lazar_1_jpg

Fotó: Todoroff Lázár

Az egyetemi oktató nem titkolja, hogy nehéz felvenni a versenyt a nagynevű, régi és rangos gazdasági egyetemekkel, de ilyen fiatal képzés számára nem kevésbé rangos a másodvonalba tartozni és kihasználni e helyzet előnyeit.

– A közgazdaságtan eléggé világias tudomány, miközben a gazdaságnak sok olyan értéke lehet, amelyet érdemes a keresztyén etika szemszögéből megközelíteni. Szerettünk volna lehetőséget nyújtani arra, hogy a diákság ne csak a liberális közgazdasági felfogást képviselő oktatókkal találkozzon. Ráadásul a református egyházban is dolgoznak olyan szakemberek, akiknek szükségük van ilyen típusú ismeretekre. Református fenntartású szociális és oktatási intézményekben sokan lettek úgy akár vezetők is, hogy nem vettek részt gazdasági képzésben – figyelmeztet Pulay Gyula.

Kérdésünkre, hogy létezik-e keresztyén megközelítésű közgazdaságtan vagy marketing, azt feleli: bár ugyanazt az ismeretanyagot tanítja minden felsőoktatási intézmény, a legkevésbé sem mindegy, mire helyezi a hangsúlyt. – A marketingfogások közül a nem túl tisztességeseket lehet követendő példaként is tanítani, de úgy is, hogy bár ilyenek is vannak, érdemes ezeket idejében felismerni. Egy tisztességes ember nem manipulálni akarja a vevőket, hanem tájékoztatni. Ugyanez igaz a számvitel területén, amelyet én is tanítok. Ott is vannak fogások arra, mit hogyan lehet eltitkolni, de mi azt tanítjuk, mennyire elemi a számvitel pontossága, hogy valós képet adjon a gazdálkodó szervezet működéséről. Nincs kétféle számvitel vagy marketing, minden területnek megvannak a kiskapui vagy elítélendő eljárásai, amelyeket nem árt ismerni, de nem jó alkalmazni – magyarázza az oktató.

Nem látja kivételnek a közgazdaságtant sem, hisz míg bizonyos ágai erősebben hangsúlyozzák a piac mindenhatóságát, mások a verseny helyett inkább annak a korlátaira igyekeznek rávilágítani, és az együttműködés kívánalmát kiemelni, vagy épp az állam szabályozó szerepét. – Április folyamán olyan kerekasztal-beszélgetést tartunk a karon, amelyen azt vizsgáljuk, milyen értékeket hogyan építhetünk be a közgazdasági képzésbe. Nélkülözhetetlen ezekről beszélni, hiszen majdnem minden terület jogi szabályozása is azoknak az értékeknek a meghatározásával kezdődik, amelyeket a további kifejtésben és részletszabályokban szeretnének követni. Törekvésünk ismertetni ezeket az alapelveket, egyúttal megmutatni azt is, ezek a gyakorlatban hogyan bontakoztathatók ki.

Úgy látja, egyre meghatározóbb, hogy ne csak mottó maradjon a tisztesség, az innováció vagy a jó közösség egy szervezet honlapján, ezekkel legyen képes motiválni is a munkavállalóit, legyen megtartó erő, hogy büszke lehessen rá az ott dolgozó. A családbarát munkahely lehet üres címke – vagy része a mindennapoknak, például abban is, mikorra hívnak össze értekezleteket. – A gyakorlati alkalmazás nagyon fontos. Az emberek boldogabbak, ha ilyen körülmények között dolgoznak. Ezért könnyebb is munkaerőt szerezni oda, ahol láthatóan nemcsak elméletben fontosak a hirdetett értékek, hanem valóban törekednek azok gyakorlatra váltására. Egy beosztottam egyszer azt mondta, sosem kértem tőle olyat, amit neki nehezére esett volna teljesíteni. A tisztességes vezetői viszonyulás számos tisztességes beosztottat meg tud őrizni. Ezek az értékek tehát működnek – hangsúlyozza.

pulay_gyula_zoltan_kre_foto_todoroff_lazar_2_jpg

Fotó: Todoroff Lázár

PULAY GYULA ZOLTÁN tizenhárom évig volt közigazgatási államtitkár, emellett három évig a Magyar Közlöny szerkesztőbizottságának elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja. Államtitkársága után került az Állami Számvevőszékhez, s ott máig folytatja munkáját, emellett 2008 óta oktat a Károli-egyetemen. Kilenc gyermek édesapja, huszonkét unoka nagypapája, katolikus. A tanítás szeretetét az anyatejjel szívta magába, mert szülei és két testvére is pedagógusok. Már az egyetem elvégzése után szívesen oktatott volna, de a párttitkár nem látta jónak, hogy vallásos ember tanítson. Vezérigéje Pál rómabeliekhez írt leveléből való: „Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a jóval a rosszat.” Meggyőződése szerint nem a rosszal kell állandó harcban állni és a konfliktusokat keresni, hanem a jót tenni, így az utóbbi mintegy túlcsordulva nem engedi a károsat kibontakozni.

Már nem sokáig kell az alapszakok hallgatóinak más egyetemek mesterszakjain folytatni a tanulmányaikat. Ezenkívül szervezik a gazdasági képzés öregdiák-hálózatát, hogy pontosabban nyomon tudják követni, ki maradt a pályán, hogyan állta meg a helyét, feljebb lépett-e a ranglétrán. Az ifjak nagy része már az egyetemista időszaka alatt is dolgozik, jellemzően már akkor a leendő területén. – Két alapszak kialakításán dolgozunk: a pénzügy és számvitel, illetve az eddig csak felsőfokú szakképzésben elérhető marketing, továbbá egy mesterszakon, amelyre doktori képzés is épülhet a jövőben. A mesterszak – keresztfélévesen – már 2025 januárjában elindul. Dolgozunk azon is, hogy a három terület szakmaisága ne csak lézengjen egymás mellett a karon: egészségügyi- vagy szociálismenedzsment-képzésben gondolkodunk. Ezzel fontos képzési lehetőséget adnánk a református egyház egészségügyi és szociális intézményei számára is, ezenkívül szerepünk lehet a vezetőképzésben.

Vonzó lehetőségként említi az egyházi intézmények számára megmaradt Erasmus-programot, bár valójában azt reméli, újra minden egyetem számára nyitottak lesznek ezek a külföldi ösztöndíjak. – Nagy előnye a Károlinak – és ezt szívesen hangsúlyozzuk –, hogy a kis létszám miatt meglehetősen családias karként működünk. Az évfolyamonként épp csak százat elérő létszám révén jó emberi kapcsolatok alakulhatnak ki diákok és oktatók között. Jobban tudunk figyelni egymásra, mint a „versenyistálló” jellegű képzéseknél. Alapos tudást lehet szerezni, emellett az emberiesség és a kapcsolatok sem szorulnak háttérbe – emeli ki Pulay Gyula Zoltán a Károli egyik legnagyobb vonzerejét.

A cikket elolvashatják a Reformátusok Lapjában is, amelyben további érdekes és értékes tartalmakat találnak. Keressék a templomokban és az újságárusoknál!