„Fölfedezni gyermekeinkben azt, amivel Isten megajándékozta őket”

A települést is gazdagítja az újonnan átadott, összefogással elkészült lovasberényi óvodaépület

– Azt valljuk, azt hisszük, hogy Isten teremtő társai vagyunk. Teremtő társak vagyunk az isteni pedagógiában: kollégák, munkatársak, szolgatársak. A Teremtő ránk bízta a gyermekeinket – mondta Balog Zoltán, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke Lovasberényben, a Reményik Sándor Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Intézmény és Óvoda új óvodaépületének átadása alkalmából tartott istentiszteleten, március 25-én.

A Reményik Sándor Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda fennállásának 10. évfordulója és az új óvodaépület átadása alkalmából tartott hálaadó istentiszteleten Balog Zoltán az igehirdetésében kiemelte a keresztyén ember örök kérdését: mi a legnagyobb parancsolat? A szeress, szeresd jézusi tanítást nevezte a keresztény élet titkának. – Ha teljes szívedből Őt szereted, akkor tudod legjobban szeretni a felebarátodat. Szeresd felebarátodat, mint magadat – hangzik a figyelmeztetés. Szabad magunkat is szeretni? Magad megismerése, Isten megismerése, e kettő összetartozik és nem szabad különválasztani. Isten szeretetében tudjuk igazán megszeretni magunkat, azt az életet, amit tőle kaptunk. Ha ezekkel az erényekkel vagyunk felvértezve, akkor fölfedezhetjük gyermekeinkben azt, amit Isten beléjük helyezett, és tudjuk értékelni, ahogy kibontakozik nyiladozó értelmük, mindaz, amivel Isten megajándékozta őket – hangsúlyozta a püspök.

458a6432-6815013157.jpg

„Ha teljes szívedből Őt szereted, akkor tudod legjobban szeretni a felebarátodat” – mondta ünnepi igehirdetésében Balog Zoltán református püspök Lovasberényben.

Fotó: Hirling Bálint

Hajdú Szabolcs Koppány esperes, a lovasberényi gyülekezet lelkésze az ünnepi alkalmon arról számolt be: 2012 óta fenntartói Lovasberény és Vértesacsa általános iskoláinak, az intézmény idővel művészeti iskolával, majd 2016-tól egycsoportos óvodával bővült, amely a Reménység nevet kapta.

458a6496-12d8ec66e0.jpg

Hajdú Szabolcs Koppány esperes: Minden perc azért adatik, hogy a jövőt építsük.

Fotó: Hirling Bálint

Az esperes kiemelte: a történelemben nincs olyan, hogy egy eseménynek csak kezdő évszáma legyen. – Azok az események, amelyek kiérdemelték az „ez már történelem” megjelölést, két évszám közé vannak elhelyezve. Ha valaminek csak a kezdő dátumát ismerjük, az bizonyos szempontból még nem történelem, hanem zajlik, éppen most történik, nem látjuk még a végét. Minden perc azért adatik, hogy a jövőt építsük. Ha mi, emberek belegondolnánk abba, hogy minden perc, ami adatik, egyszer történelem lesz, sőt, egyszer a mi életünk is két dátum közé beilleszthető lesz, azt hiszem, sokkal tudatosabban, igazabban és szebben élnénk – mondta Hajdú Szabolcs Koppány. Hozzátette: amit ma megteszünk, az alakítja az elkövetkezendő tíz percünket, holnapunkat, az elkövetkezendő éveinket, sőt évtizedeinket is.

– Mielőtt továbbmennénk, mielőtt természetessé válna majd a következő tíz év, és majd ez az új épület is, álljunk meg hálát adni. Visszanézve, és innentől már előretekintve elmondhatjuk, ami újra és újra irányt szab gondolatainknak, tetteinknek, a jézusi felszólítást: Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat. Eszközök lehettünk a teremtő Isten kezében – zárta gondolatait az esperes.

458a6717-a20c3464c7.jpg

A nemzeti színű szalag átvágása után

Fotó: Hirling Bálint

A nemzeti színű szalag átvágása előtt, az új óvoda épületének teraszán mondta köszöntő beszédét Vuityné Sárándy Klára, az intézmény igazgatója. 2016 tavaszán a régi ebédlőből alakították ki az első óvodát, s ez 2016 őszén meg is kezdte működését. Akkor egy csoportban fogadhatták a gyermekeket, de hamar kiderült: jóval nagyobb óvodára lenne szükség. 2020 szeptemberében kezdődött az építkezés, és bő egy év múlva, 2021 novemberében fejeződött be.

– Ez a fejlesztés is ékes példája annak, hogy egy összetartó közösség mit képes kihozni az elképzeléseiből annak érdekében, hogy az intézmény – tágabb értelemben pedig az egész faluközösség – érdekeit szolgálja, mert ez az építkezés a falunkat is szépíti és gazdagítja – hangsúlyozta az intézményvezető.

Vuityné Sárándy Klára tájékoztatása szerint míg 2016-ban nyolc kisgyermekkel kezdték meg a működést, egycsoportos óvodában, jelenleg kétcsoportosként, egy-egy csoportban 25-25 fővel indulhatnak a foglalkozások. A 640 négyzetméteres épületben kertkapcsolatos csoportszobák és egy 130 négyzetméteres tornahelyiség várja a több településről (a Velencei-tó környékéről, Csákvárról és más környező helységekből is) érkező gyerekeket. – A keresztyén értékek átadásával tűnhetünk ki. Felekezeti hovatartozás nélkül várunk gyerekeket – hívta fel a figyelmet az intézményvezető.

458a6845-e7c89c48ff.jpg

Vuityné Sárándy Klára intézményvezető

Fotó: Hirling Bálint

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter beszédében kiemelte: nagy öröm a református egyházzal együttműködve fejleszteni a vidéki infrastruktúrát, amelyhez a gyermekek oktatása, nevelése is hozzátartozik. Elmondta: tapasztalatuk szerint még mindig nagyobb az igény az egyházi óvodákban, az egyházi iskolákban a tanulói, óvodai helyekre, mint amekkora a kapacitás. – Sokak: az egyház, a térség országgyűlési képviselői, a kormány együttműködése kellett ahhoz, hogy ez a fejlesztés „magától” megvalósuljon. Azt tudjuk csak mondani: ez a „magától" valóban a kegyelem.

458a6327-40fd84ceaf.jpg

Fotó: Hirling Bálint