Gondold újra, alkoss másképp!

A Kálvin Kiadó gondozásában jelent meg Szabó-Nyulász Melinda animációs rendező, illusztrátor és művészeti oktató Gondold újra, alkoss másképp! című könyve. A kötet bemutatóját a pápai Pannonia Reformata Múzeumban tartották. A szerzővel és Halászné Kapcsándi Szilvia múzeumpedagógussal Farkas Judit, a Református Tananyagfejlesztő Csoport vezetője beszélgetett.

Talán sokunkban ott él az emlék, hogy bármennyire igyekeztünk, az iskolában nem mindig sikeredett úgy egy alkotás vagy rajz, amilyennek elgondoltuk mi vagy akár a tanárunk. Szabó-Nyulász Melinda mindenkit megnyugtatott: ha alkotunk, és az örömet szerez, akkor nem tudunk hibázni. Melinda az örömteli alkotáshoz segítséget is ad: a Gondold újra, alkoss másképp! című könyvét, amely kreatív ötlettár részletes leírásokkal. Tizenöt esztendeje tart táborokat – néhány éve már a Pannonia Reformata Múzeumban is –, így ezek kipróbált és bevált ötletek.

– A késztetés, hogy gyerekekkel foglalkozzak, onnan indul, hogy én is úgy tudok igazán jól alkotni, ha előhívom magamban a gyermekkori énemet – tehát a táborokban, foglalkozásokon összeér a kettő. Látva a különböző gyerekeket azon gondolkodtam, miként tudnám őket ugyanazzal a feladattal, mégis a nekik megfelelő módon, egyénileg segíteni. A célom az volt, hogy megélhessék saját magukat az alkotásban, és levetkőzzék szorongásukat, megfelelési kényszerüket. Ebből kiindulva, a játékos feladatokkal kezdtem el a módszer kidolgozását – mondta Szabó-Nyulász Melinda.

A kötetben több mint harminc foglalkozás található. Ezek egymásba építhetők, ami azt jelenti, hogy ha valaki ügyesen kombinálja őket, kilencven különböző feladatot tud megvalósítani. A feladványokat öt nehézségi kategóriákba sorolva találhatjuk a könyvben. Vannak például egyszerűen kivitelezhető rajzolós, festős játékok, báb-, jelmez- és díszlettervezés, valamint két- és háromdimenziós, illetve filmes feladatok. A kötet beszélgetésre hív, kirándul más művészeti területekre is, például irodalmi témát is felvet. Halászné Kapcsándi Szilvia, a Pannonia Reformata Múzeum vezetője, múzeumpedagógus hívta meg táborvezetőnek már több alkalommal is a szerzőt Pápára. Örömmel látta, hogy a gyerekeket magával ragadja Melinda kreativitása és kedvessége, és a táborok végére a legbátortalanabb résztvevő is önfeledt alkotóvá vált.

Szabó-Nyulász Melinda

Szabó-Nyulász Melinda animációs rendező, illusztrátor és művészeti oktató

Fotó: Bazánth Ivola

– Szabó-Nyulász Melinda értékteremtő munkássága egybecseng a Pannonia Reformata Múzeum alapkoncepciójával: érték – élmény – önfeledt találkozás egymással és Istennel. Isten különböző talentumokkal ajándékozott meg bennünket. A teremtés, a közös gondolkodás, az alkotás öröme és szabadsága is Isten csodálatos ajándékaiként köszönnek vissza. Ezért nagy öröm számomra, hogy a kötetben megjelenik számos nálunk is kipróbált alkotás, így tulajdonképpen részesei vagyunk a könyvnek. Emellett a Református Tananyagfejlesztő Csoporttal is vannak közös projektjeink, sőt a Kálvin Kiadó révén ez a könyv egy rendkívül hatékony csapatmunka eredménye, aminek véleményem szerint a református identitást erősítő üzenete is van. Melinda nagyon tudatosan és 21. századi módon áll bele keresztyén missziós tevékenységünkbe, múzeumi, illetve református egyházunk küldetésébe is – mondta Halászné Kapcsándi Szilvia.

– Ez a kiadvány nem kézműveskönyv, rendkívül összeszedett, látványos, jól érthető és gyakorlatias. Gondolkodásmód-váltásra, szemléletváltásra ösztönöz felnőttet és gyermeket egyaránt. Gondolkodjunk komplexen, nézzünk a látott dolgok mögé, keltsük fel a gyermekek érdeklődését! Olyan ötleteket, módszereket ad a kezünkbe, amelyeknek csak a saját képzeletünk szab határt, hogy hogyan alkalmazzuk, milyen témát húzunk rá, és hogyan hasznosítjuk iskolai, hittanórai, otthoni vagy éppen egy keresztyén intézmény múzeumpedagógiai óráin. Tetszik, hogy épít a gyerekek alaptudására, egyszersmind további kutatásra sarkall, olyan szereplőket és technikákat választ, amelyek közel állnak hozzájuk – tette hozzá a múzeumvezető.

A Református Tananyagfejlesztő Csoport öt éve működik, tudtuk meg Farkas Judit vezetőtől. – Könyveket, digitális tananyagokat is fejlesztünk. Köteteinkkel is igyekszünk a teremtett világ teljességére, összetettségére, a jelenségek közötti összefüggésekre felhívni a diákok figyelmét. Kiemelt céljaink a szövegértés és szövegalkotás fejlesztése, az olvasás megszerettetése, a tantárgyakon átívelő tananyagok fejlesztése. A Pannonia Reformata Múzeummal több területen is együtt dolgozunk, például a Tudás fái című online tanulási keretrendszerbe több pápai kvíz is bekerült a kollégiumtörténet, illetve Jókai és Petőfi kapcsán, és készül egy kisfilm is a Petőfi-bicentenáriumra. Mivel fontosnak tartjuk a vizuális nevelés fejlesztését is, örültünk Szabó-Nyulász Melinda kötetének. Úgy látjuk, hogy éppúgy, mint mi, összetetten gondolkodik a művészeti nevelésről, ami összeköthető akár a verssel, a zenével is. E szemlélet miatt támogattuk a kötet megjelenését – mutatott rá Farkas Judit.

A könyvbemutató Köntös László gyűjteményi igazgató találó zárszavával ért véget: – A mű címe tulajdonképpen színtiszta teológia, hisz alkotásra, azaz teremtésre hív, ebben pedig az ember istenképűsége jelenik meg, hisz az ember is képes alkotni és teremteni. Alkoss, és gondold újra! Keresztyénnek lenni azt jelenti, hogy mindig újra kell gondolni Istentől kapott küldetésünket.