„Harmincéves a szociális törvény, harmincéves a Károli”

Mind a szociális törvény, mind a Károli Gáspár Református Egyetem megalapítása egy olyan társadalmi igényt jelöl, amelyet létrehívásukkal kívántak betölteni. Az idén harmincéves szociális törvény fejlődésével, alakulásával leköveti a hazánkban zajló társadalmi változásokat. Az elmúlt három évtized kiértékelésére rendezett tudományos konferenciát az egyetem gazdaságtudományi, egészségtudományi és szociális kara november 22-én.

Az 1993. évi szociális törvény a hazai jogalkotás történetében egy hiátust töltött be, tanúskodik a segítségre szorulókért érzett felelősségről, illetve a szociális biztonságuk megteremtése és megőrzése érdekében az állam által vállalt ellátásról és garanciákról.

Balla Péter rektorhelyettes, Mészáros József KRE GESZK dékán, Rétvári Bence államtitkár, Fülöp Attila államtitkár, Czibere Károly. 30 éves a Szociális törvény, 30 éves a Károli konferencia 2023 november 22. Fotó: Linszky Franciska

Balla Péter, az egyetem hitéleti rektorhelyettese, Mészáros József, a gazdaságtudományi, egészségtudományi és szociális kar dékánja, Rétvári Bence és Fülöp Attila államtitkárok, valamint Czibere Károly, a Református Szeretetszolgálat főigazgatója

Fotó: Linszky Franciska

Elsőként Balla Péter, a Károli Gáspár Református Egyetem hitéleti rektorhelyettese szólt az egybegyűltekhez. Igei köszöntőjében az ötezer ember megvendégelésének története kapcsán (Lk 9,12–17) rámutatott arra, hogy Jézus bevonta szolgálatába a tanítványait, és ugyanígy bevon minket is. Elmondta, hogy Megváltónk nemcsak a pillanatnyi szükségleteikről, hanem a jövőjükről is gondoskodott a megmaradó élelemmel. A hittudományi kar professzora közvetítette Trócsányi Lászlónak, a Károli Gáspár Református Egyetem rektorának a köszöntését is.

Balla Péter a KRE hitéleti rektorhelyettese. 30 éves a Szociális törvény, 30 éves a Károli konferencia 2023 november 22. Fotó: Linszky Franciska

Balla Péter rektorhelyettes: Jézus bevonta szolgálatába a tanítványait, és ugyanígy bevon minket is

Fotó: Linszky Franciska

Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár felszólalásában Kossuth Lajos hazafiságról mondott szavait parafrazeálta: – Itt nem hirdetni kell a szociális munkát, a szociálpolitikát, hanem leginkább tanulni az itt lévők között – fogalmazott. Beszédében a harminc éve megalkotott szociális törvény társadalmi változásokkal együtt való dinamikus változására, iránytű voltára mutatott rá, mindamellett, hogy ez mekkora önbizalmat jelent az ezen a területen dolgozóknak. Örömét fejezte ki az egyházakkal és civil szervezetekkel való erősödő együttműködéssel kapcsolatban is.

Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár. 30 éves a Szociális törvény, 30 éves a Károli konferencia 2023 november 22. Fotó: Linszky Franciska

Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár: A harminc éve elfogadott szociális törvény iránytű volt

Fotó: Linszky Franciska

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára gratulált a szociális törvény jelen lévő megalkotóinak, kiemelve, hogy valami olyan, teljesen újat hoztak létre, ami kiállta az idő próbáját. A miniszterhelyettes kifejtette, hogy a jogszabályok arra ösztönzik a segítségre szorulót, hogy aktívvá váljon, és ezáltal teljesebb életet élhessen – hozzájárulva Isten teremtő munkájához. Zárásként az államtitkár Ferenc pápa gondolataival szólt a hallgatókhoz: különös lelki adottság, ha valakik jó lélekkel tudnak másokon segíteni, hiszen a másiknak reményt és lelki erőt adnak. A száraz törvényi keretekkel ellentétben a rászoruló szemébe nézni emberi méltósági lépés, hogy ők is teljes értékű embereknek érezzék magukat – fogalmazott az egyetem egykori munkatársa.

Rétvári Bence BM parlamenti államtitkár. 30 éves a Szociális törvény, 30 éves a Károli konferencia 2023 november 22. Fotó: Linszky Franciska

A száraz törvényi keretekkel ellentétben a rászoruló szemébe nézni emberi méltósági lépés, hogy ők is teljes értékű embereknek érezzék magukat – fogalmazott Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára

Fotó: Linszky Franciska

Mészáros József, a törvény egyik megalkotója, a Károli Gáspár Református Egyetem Gazdaságtudományi, Egészségtudományi és Szociális Karának (GESZK) dékánja, az esemény házigazdája név szerint köszöntötte a szociális törvény megalkotásában részt vevő megjelent vendégeket, Lakner Zoltán Lehelt és Pulay Gyula Zoltánt. A fiatal kar érdemeként elmondta, hogy az egészségügyi és szociális szféra üdvözölendő kapcsolata náluk is megvalósul. Felhívta a figyelmet arra is, hogy idén egy harmadik harmincas évfordulót is ünnepelhetnek, hiszen három évtizeddel ezelőtt kezdődött el a szociális képzés, a diakónusképzés a Károli Gáspár Református Egyetemen. – A segítő, gondoskodási pályák mindig értékelkötelezettek. Segíteni, gondoskodni értékek nélkül nem lehet – mutatott rá a keresztyén tanításnak a hasonló képzésekkel szemben az egyetem által is vallott többletére a Szociális Munka és Diakónia Intézet vezetője. Az egyetemi tanár ambíciókról és a különböző egyházakkal való együttműködésről is beszélt: – Szeretnénk képzésünkkel megkerülhetetlen szereplő lenni a szociális képzések területén – jelentette ki.

Mészáros József KRE GESZK dékán. 30 éves a Szociális törvény, 30 éves a Károli konferencia 2023 november 22. Fotó: Linszky Franciska

Mészáros József: Segíteni, gondoskodni értékek nélkül nem lehet

Fotó: Linszky Franciska

Ezt követően Czibere Károly, a Református Szeretetszolgálat főigazgatója előadásában a szociális törvény három évtizedes történetéből, fejlődésével kapcsolatosan osztott meg tanulságokat hat témakörben. Az egyetem docense elsőként a gondoskodási felelősségről beszélt: az úgynevezett gondoskodási piramis vagy felelősségi sorrend alapján az egyén, utána a hozzátartozók, majd pedig csakis ezt követően a helyi és központi kormányzat tartoznak felelősséggel a segítségre szorulóért. Ez egyrészt erősíti az egyén autonómiáját, valamint ennek a láncnak nem részei az egyházak, civil szervezetek, vagyis ők nem számonkérhetők ebben – tette hozzá. A gyermektartás és szülőtartás, az egymásról való kölcsönös gondoskodás mint szociális védőháló az utóbbi években a jog felől elmozdult a kötelesség irányába – fejtette ki az egykori államtitkár.

Czibere Károly 30 éves a Szociális törvény, 30 éves a Károli konferencia 2023 november 22. Fotó: Linszky Franciska

Czibere Károly, a Református Szeretetszolgálat főigazgatója szerint az egymásról való gondoskodás az elmúlt években elmozdult a jog felől a kötelesség irányába

Fotó: Linszky Franciska

Másodszor az ellátási felelősség helyi és megyei szinten tapasztalt kudarcairól beszélt, ami miatt az egy recentralizációs folyamaton ment keresztül. Harmadik pontjában a kar docense a jogosultság kérdését taglalta: a korábbi puha szabályozásokkal, az ellenőrzés hiányával járó hibákkal szemben egyértelműbben megfogalmazták az ellátásra jogosultak körét, amiben viszont továbbra sincs jövedelmi célzás, különbséget téve gazdagok és szegények között. A szülőtartás erősítéséről és megoldási lehetőségekről, valamint a fejkvóták miatt a szakmai minőségben való érdektelenség és a túlkeresleti helyzetek negatív tapasztalatairól is beszélt a Református Szeretetszolgálat főigazgatója. Czibere Károly elmondta, hogy a térben és időben változó szükségletek indokolttá teszik az elérhetőség, a kapacitások területi illesztését is.

30 éves a Szociális törvény, 30 éves a Károli konferencia 2023 november 22. Fotó: Linszky Franciska

Fotó: Linszky Franciska

Végül a segélyezés kapcsán az aktivitásért való harc gondolatát járta körül a közgazdász, beszélve a rendszerváltás utáni rokkantosítások és előnyugdíjazások utáni inaktivitási hullám hatásainak megfékezéséről. A segélyek befagyasztása, a munkanélküli járadék hosszának és mértékének csökkentése is ezt a célt szolgálja – fűzte hozzá. A Református Szeretetszolgálat főigazgatója szerint tartós küzdelem folyik a magukon segíteni akarásról leneveltek aktivizálásáért.

30 éves a Szociális törvény, 30 éves a Károli konferencia 2023 november 22. Fotó: Linszky Franciska

A szervezők szekciókban hívták közös gondolkodásra a résztvevőket

Fotó: Linszky Franciska

A felszólalások után Haász Sándor egyetemi docens egy poszterkiállítást nyitott meg. A gazdaságtudományi, egészségtudományi és szociális kar tanárai által és alkalmazott társadalomtudományi megközelítéssel készült poszterek mind a szociális munka területét érintették a hajléktalanellátástól kezdve a gyermekvédelemig. A szervezők négy szekcióban hívták közös gondolkodásra a tudományos konferencia résztvevőit. A rendezvény a szekcióvezetők összefoglalóival és kerekasztal-beszélgetéssel zárult.