Hittan: adatlapok becsült létszámjelentéshez a 2021/22 tanévre

A hittanoktatás szervezésének rendjéről és a hittanoktatók zsinati foglalkoztatásáról szóló [ZST-91/2016.06.01.] szabályrendelet 10. § (1) bekezdése alapján a Zsinati Oktatási Iroda közzéteszi az „Adatlap az október 1-jei becsült adatokról a kötelezően választható református hit- és erkölcstan szervezéséhez 2021/22., egyben adatlap a taneszközök tanulói példányainak rendeléséhez” elnevezésű nyomtatványt.

Kitöltési útmutató

Letölthető PDF formátumban

Letöltés

Kitöltési útmutató

Letölthető szerkeszthető formátumban

Az adatlapot a 2021. október 1-jei becsült állapot szerint kell kitölteni. A veszélyhelyzet okán az állami iskoláknak június 10-ig kell értesíteniük az egyházi jogi személyeket elektronikus úton a létszámokról. Becsült állapotnak az állami/nemzetiségi iskolával folytatott egyeztetés alapján tervezett csoportszámot, valamint az állami/nemzetiségi iskola által közölt, a kitöltés pillanatában ismert létszámokat értjük. [Amennyiben az állami iskola június 10-ig nem adja át a létszámokat, a létszámjelentést az egyházközség által becsült számadatokkal kell leadni. Ez esetben elektronikus levélben kérjük megadni az adatközlést elmulasztó iskola adatait (név, OM-azonosító, cím).] A becsült adatok megadására azért van szükség, mert a Magyar Államkincstár számára az adatszolgáltatási határidő nem tolódik későbbre.

Az adatlap egyben a taneszközök tanulói példányainak megrendelésére is szolgál, azonban az egyházközség kezelésében lévő tartós tankönyvek számát NEM SZABAD LEVONNI a csoportlétszámból, mivel a levonást az Oktatási Iroda végzi el!

tanári példányok rendelése az előző tanévekhez hasonlóan közvetlenül a Kálvin Kiadótól lehetséges!

Kizárólag a postai úton, eredeti példányban 2020. június 10-ig postára adott adatlapok befogadására van lehetőség, mivel a közel ezer adatlap feldolgozására mindössze két hét áll rendelkezésre. Beküldési cím: MRE Zsinati Oktatási Iroda (1427 Budapest, Pf.: 643.). Tisztelettel kérjük, hogy a szoros feldolgozási határidőre való tekintettel lehetőleg elsőbbségi küldeményként szíveskedjenek postára adni az adatlapot! Az e-mailben beküldött adatlapokat a korábbi évekhez hasonlóan NEM tudjuk figyelembe venni!