Iskolaigazgatót keresnek Miskolcon

A Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség intézményvezetőt keres a fenntartásában működő miskolci Jókai Mór Református Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvodába. A megbízás határozott időre, 2022. augusztus 15-től 2027. augusztus 15-ig szól, jelentkezni május 15-ig lehet.

Az intézményvezetői megbízás feltételei:

 • felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség;
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezető szakképzettség, vagy annak megszerzésére való elköteleződés a lehető legrövidebb időn belül;
 • pedagógus-munkakörben szerzett, öt évet meghaladó szakmai gyakorlat; a középvezetői gyakorlat (pl. munkaközösség-vezető) előny;
 • magyar állampolgárság;
 • a református vallás gyakorlása;
 • református gyülekezeti tagság;
 • büntetlen előélet;
 • a nyelvtudás előny.

Az intézményvezető feladata:

 • az iskolai SZMSZ-ben és pedagógiai programban foglaltak alapján az intézmény szakszerű vezetése, állami és egyházi törvényi rendelkezéseknek megfelelő működtetése a fenntartóval és az intézmény gazdasági vezetőjével való együttműködés alapján;
 • takarékos gazdálkodás;
 • munkáltatói jogok gyakorlása;
 • az intézmény képviselete;
 • a Magyarországi Református Egyház és a fenntartó egyházközség elvárásainak megfelelve elősegíti a református szellemiség megvalósulását és gyakorlását az intézményben;
 • a nevelőtestület folyamatos motiválása és támogatása az intézmény szakmai és erkölcsi színvonalának fejlesztése érdekében.

A magasabb vezetői beosztás időtartama: 2022. augusztus 15. napjától 2027. augusztus 15. napjáig tart. A beosztáshoz kapcsolódó juttatásokra a hatályos jogszabályok az irányadók.

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • szakmai önéletrajz (fényképes);
 • érvényes erkölcsi bizonyítvány;
 • vezetői program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel;
 • végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolata;
 • lelkészi ajánlás attól a gyülekezeti lelkipásztortól, ahol a pályázó a hitét közösségben gyakorolja;
 • nyilatkozat arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, illetve a betekintésre jogosultak általi megismeréséhez;
 • 2 db referencia levél, nevelőtestületi tagtól és vezetőtől, elérhetőséggel, a referenciát adó személy írásos hozzájárulásával.

A pályázat benyújtásának határideje: május 15., postai úton: Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség, 3501. Miskolc. pf. 383.; elektronikus formában: reftetemvar@gmail.com

További információkat az im.tetemvar@gmail.com e-mail címen kaphatnak.