Iskolalelkész-vallástanárt keres a Pécsi Református Kollégium

A Baranyai Református Egyházmegye fenntartásában működő Pécsi Református Kollégium pályázatot hirdet teljes munkaidejű középiskolai iskolalelkészi–vallástanári állásra.

Feltételek:

- református lelkészi oklevél
- lehetőleg: középiskolai vallástanári oklevél
- büntetlen előélet

Illetmény:

Kjt. (pedagógus-bértábla) szerint.

A munkakör fő tevékenységként tartalmazza hit-és erkölcstan órák megtartását és az iskolalelkészi szolgálat ellátását az intézmény gimnáziumában.

Szükség esetén az intézmény segítséget nyújt a lakhatásban.

Előnyt jelent a területen szerzett gyakorlat, nyelvtudás, szakmai ajánlás.

Az álláshely betölthető: augusztus 16-tól – a Mt-ben kikötött próbaidővel. (A lelkészi szolgálat megkezdéséhez a Dunamelléki Református Egyházkerület püspökének kirendelő okirata és a Baranyai Református Egyházmegye esperese által kiadott díjlevél szükséges!)

Érdeklődni lehet: Kovách Péter intézményi lelkipásztornál (kovach.peter@refipecs.hu).

Jelentkezés:

augusztus 10-ig, fényképes önéletrajz, diplomamásolatok és erkölcsi bizonyítvány beküldésével.
Postacím: Pécsi Református Kollégium, 7630 Pécs, Engel János József utca 15.
A pályázati dokumentációt elektronikusan is várjuk az alábbi e-mail címekre: molnar.peter@refipecs.hu, kovach.peter@refipecs.hu és foigazgato@refipecs.hu.