Károli Könyvek a Károliról

Új könyvsorozat indul a Károli Gáspár Református Egyetem és a L’Harmattan Kiadó gondozásában. A Károli Könyvekről Sepsi Enikőt, a Bölcsészettudományi Kar dékánját kérdeztük.

Az Egyetem eddig is számos értékes könyvet adott ki, de nem volt koncepciója arra, hogy milyen módon juttassa el ezeket a szélesebb közönséghez vagy akár csak a szakma teljességéhez. Ezért jelentetjük meg a L’Harmattan Kiadóval közös kiadványként a Károli Könyvek sorozatot, amely az országos terjesztőhálózatokon keresztül megvásárolható lesz minden nagyobb könyvesboltban és egyetemi jegyzetboltban. A Károli Könyveknek három alsorozata lesz: az egyikben monografikus jellegű kiadványok, a másodikban tanulmány- és konferenciakötetek, a harmadikban forráskiadványok, fordítások, műfordítások kapnak helyet. A sorozat első darabja a Bagdy Emőke professzor asszony tiszteletére összeállított születésnapi tanulmánykötet lett. A továbbiakban, terveink szerint, nemcsak a Károli Könyveket, hanem az egyetem minden karának publikációit ebben az együttműködésben adjuk ki. A Studia Caroliensia című folyóiratunk évkönyvvé alakul, és az egyetem reprezentatív kiadványa lesz. Szintén a L’Harmattannal közösen adja ki a bölcsészkar az Orpheus Noster című filozófia-, ókor- és kultúratörténeti folyóiratát, amely online formában is elérhető. Mindezzel párhuzamosan elindul az egyetem jegyzetsorozata. Tucatnyi jegyzet vár kiadásra, s ezeket önköltségi áron lehet majd megvásárolni néhány könyv- és jegyzetboltban.

A sorozat első darabját a Magyar Tudományos Akadémián mutatták be Bagdy Emőke köszöntésekor, szeptember 15-én. Mi a jelentősége annak, hogy előtte tiszteleg a Károli Könyvek első kötete?

A professzor asszony alakja szimbolikus értékű a Károli történetében. Debrecenből jött át a Károlira, s megalapította a Pszichológiai Intézetet. Ez a képzés hosszú évekig az első helyen állt a felsőoktatási rangsorokban. Bagdy Emőke dékáni feladatokat is ellátott, és nagyon nehéz körülmények között küzdött a klinikai pszichológia területének önállóságáért, elismeréséért, hogy a lelki szempontok érvényesüljenek a gyógyításban, mindeközben pedig – mintegy lelkészi felmenőinek örökségét folytatva – lelkészi retorikával mondta a szívekbe a pszichológiát a nagyközönségnek. Bagdy Emőke mindenki számára közérthetően ír a pszichofitneszről, a relaxációs technikákról, legújabban pedig a boldogság lélektanáról. Bagdy Emőke személyisége, vonzereje és nyílt károlis elkötelezettsége példamutató, így nagyon is méltó, hogy az ő tiszteletére kiadott tanulmánykötettel indul a Károli Könyvek sorozata. A tisztelgő kötet után a Károli Könyvek sorozatban jelenik meg az Anglisztika Intézet Milton-kötete (Milton Through the Centuries) és a germanisták Inspirationen kötete. Komoly hazai és nemzetközi érdeklődés övezi a 13. századi misztikus Hadewijch műfordításkötetének megjelentetését magyar nyelven, szintén a Károli Könyvek-sorozat részeként. Előkészületben van továbbá a Szellemhívók, áldozárok című vallástörténeti monográfia, és megjelenésre várnak egyéb konferencia-kiadványok, műfordításkötetek és tanulmánykötetek.

kép

Szöveg: Bagdán Zsuzsanna, Fotó: Kalocsai Richárd

A cikk megjelent a Reformátusok Lapja 2011. szeptember 25-i sz

ámában