Károli Könyvek az Ünnepi Könyvhéten

Széles kínálattal, újdonságokkal, 25%-os kedvezményes könyvvásárral és író-olvasó találkozókkal várja az érdeklődőket a L’ Harmattan Kiadó és a Károli Könyvműhely a 93. Ünnepi Könyvhéten. A budapesti eseményen, amelyen a Károli Egyetem több oktatója is bemutatja írását, vasárnapig várják a könyvbarátokat a Vörösmarty téren és a Duna-korzón.

A pedagógusok motivációjáról, az értékalapú közigazgatásról, kortárs amerikai költészetről, Pilinszky Jánosról és a magyar szociológiai gondolkodás történetéről szóló könyveket mutat be a Károli Könyvműhely a 93. Ünnepi Könyvhéten.

Az eseményen, amelyen 176 pavilonban összesen száznyolcvankét kiadó kötetével ismerkedhetnek meg az érdeklődők széles kínálattal, könyvheti újdonságokkal, 25%-os kedvezményes könyvvásárral és író-olvasó találkozókkal várják a könyvbarátokat csütörtöktől vasárnapig a Károli Könyvműhely és a L’ Harmattan Könyvkiadó közös standjánál a Duna-korzón.

Trócsányi László, az egyetem rektora úgy fogalmazott: a könyv ünnepe mindannyiunk ünnepe, az egyetem működésének és szellemiségének is a könyv az alapja. A Károli Könyvek sorozat számos kiadvánnyal jelentkezett már a különböző tudományterületekről, melyek azóta is hozzájárulnak az oktatás színvonalának emeléséhez és a tudományos élet gazdagításához.

Az Ünnepi Könyvhéten az olvasók megismerhetik mások mellett Szontagh Pál Miért (nem) leszek pedagógus? című kötetét. A tanulmány hipotézise szerint napjainkban a pedagógus pálya iránti motiváció eltér a nevelés-oktatás hivatása iránti elkötelezettség mértékétől.

„A pedagógusképzés elkötelezettjeként kutatásomban azt vizsgáltam, hogy az óvodapedagógus és tanító hallgatók elkeserítően alacsony pályára állási motivációja mellett milyen a hivatás (konkrét hazai megbecsültségétől független) motivációja. A kutatás eredményei alapján napjainkban a pedagóguspálya (beleértve annak egzisztenciális, szervezeti és infrastrukturális feltételeit is) iránti motiváció rendkívüli módon elmarad a nevelés-oktatás hivatása iránti elkötelezettség mértékétől (amely megélhető informális, vagy a köznevelési intézményrendszeren kívüli formában is). A pedagóguspálya erkölcsi és anyagi megbecsültségének hiánya súlyos kockázatokat rejt a pálya utánpótlása szempontjából. Az anyagi és erkölcsi megbecsülés hiánya hosszútávon felülírnak szinte minden belső motivációt és nagyban megnehezítik (ha ugyan el nem lehetetlenítik) a pedagógusképzés pályaszocializációs küldetését is” – fogalmaz a szerző.

A könyvet Szontágh Pál június 9-én, csütörtökön 17 órától dedikálja.

könyv 2.webp

A könyvhéten bemutatja Értékalapú (köz)igazgatás című írását Birher Nándor is. Írója a monográfiáról azt mondta: a mai napig aktuálisak azok a kérdések, hogy a közigazgatás hogyan lehet egyszerre egyre professzionálisabb, bizonyos értelemben automatizáltabb úgy, hogy a másik oldalon a közigazgatással „szemben” álló egyének személyes érdekei se sérüljenek. Hogyan tudjuk az állampolgárok szempontjait érvényre juttatni egy egyre gépiesebb világban? Ezen a ponton felvetődik a közigazgatási jogvédelem, ahhoz kapcsolódóan pedig az igazságosság és az erkölcs kérdése is. A kutatás célja az volt, hogy bátran visszahozza a közigazgatásról, közigazgatási jogvédelemről szóló diskurzusba az erkölcs területéhez tartozó fogalmakat is.

A kötetet a szerző június 9-én, csütörtökön 18 órától dedikálja.

Az egyik legtöbb tradíciót magába olvasztó kortárs amerikai irodalomból válogat Domokos Johanna (szerk.) – Gyukics Gábor (ford.) Viselnéd a szemem. Kortárs amerikai költészet és próza című műfordításkötete. Az őshonosok erőszakos asszimilálására, az amerikai polgárháborúra, a vietnámi és koreai háborúra, a munkás, a fekete, a feminista és egyéb társadalmi mozgalmaira reflektálnak mindennapjaik miniatűrjeiben a válogatásban szereplő négy generáció alkotói, és keresik az emberi lét lényegének egyéni és közös titkait. Gyukics Gábor műfordító egyebek mellett Tracy K. Smith, Juan Felipe Herrera és Natasha Trethewey Pulitzer-díjas költők verseivel foglalkozott a kötetben. A szerkesztő Domokos Johanna összehasonlító irodalmár, költő volt.

A kötetet június 10-én (pénteken) 16 órától dedikálja a szerkesztő és a fordító.

Könyvek

Sepsi Enikő – Maczák Ibolya (szerk.) Pilinszky János színházi és filmes víziója ma című könyve Pilinszky János színházhoz és filmhez kapcsolódó tevékenysége, azaz színházi víziója, dráma- és kritikaírói munkásságát mutatja be. Szó esik Pilinszky műveinek színházi és filmes feldolgozásairól, illetve ezek hatástörténetéről, utóéletéről is. Több tanulmány méltatja a szerző irodalom-, színház és filmtörténeti jelentőségét a műfajköziség lehetőségeinek maximális figyelembevételével. A kötetet a kerekasztal-beszélgetésben részt vevő költők, színházi és filmes rendezők alkotásai, valamint a művészeti események fotói, továbbá QR-kód segítségével elérhető felvételeik egészítik ki.

A Sepsi Enikő és Maczák Ibolya június 10-én 18 órától dedikálja a művet.

Dupcsik Csaba A magyar szociológiai gondolkodás története 1990-ig című írása áttekintés, tankönyvszerű összefoglalásként is használható monográfia. A szerző úgy véli, a szociológia, mind a nemzetközi színtéren, mind itthon, túljutott tekintélyének zenitjén. A korábbi, mainál nagyobb figyelmet és elismerést talán meg sem érdemelte – de a mai, nem túlzás, elsorvasztásra tett kísérleteket sem. Kötete az örökségünk számbavételének próbája.

A szerző könyvét június 11-én (szombaton) 17 órától dedikálja.