Kárpát-medencei Magyar Református Középiskolák XXV. Találkozója

Huszonötödik alkalommal tartották meg a Kárpát-medencei Magyar Református Középiskolák Találkozóját. A nagyszabású rendezvénysorozatnak a Karcagi Nagykun Református Gimnázium adott otthont. Az összejövetelen 42 iskola képviselői vettek részt. Az eseményt többek közt kulturális gálaesttel, városismereti túrával, hortobágyi kirándulással, valamint a találkozók történetét felidéző lézershow-al tették felejthetetlenné a jelenlévők számára.

Idén június 30. és július 3. között huszonötödik alkalommal találkoztak a Kárpát-medencei magyar református középiskolák küldöttei: igazgatók, tanárok, lelkipásztorok és diákok. A 27 magyarországi, hét erdélyi, két partiumi, két kárpátaljai, egy felvidéki intézmény és egy pedagógiai-szakmai szolgáltatószervezet képviselői testvéri közösségben osztották meg tapasztalataikat, tájékoztatták egymást az országainkban folyó magyar református középiskolai oktatás helyzetéről, eredményeiről, gondjairól.

A találkozó zárónyilatkozatában olvashatjuk, hogy a kárpátaljai református líceumok veszélyben vannak. Megmaradásuk feltétele a jelenléti oktatás újraindítása ez év őszén. Ehhez biztonsági fejlesztések, óvóhelyépítések, és a pedagógusok személyes védettsége szükséges. A Kárpát-medencei Református Oktatási Alap olyan kommunikációs csatornát alakít ki, amely biztosítja, hogy a líceumok igazgatóinak jelzése alapján tudjanak arról, ha egy Kárpátaljáról menekülni kényszerülő pedagógus vagy diák az oktatással, továbbtanulással, tanulmányi munkával kapcsolatos segítséget igényel.

Új lehetőségként élik meg a Hitoktatás Éve meghirdetését, a hit- és erkölcstanoktatás szakmai eszközrendszerének Kárpát-medencei szintű koordinált fejlesztését, valamint a Magyarország Kormánya által támogatott református óvodafejlesztési programot, iskolaépítéseket, a református tananyagfejlesztés eredményeit. Hálát adnak az intézményeikben évről évre tapasztalható lelki és közösségi épüléséért, amelyből erőt merítve a mindennapok világában felmutatták, hogy a nemzeti összetartozás megélhető, jövőt építő cselekvő küldetés.

MRKT

A nemzeti összetartozás megélhető, jövőt építő cselekvő küldetés.

Fotó: Facebook

Minden érintett félnek és a közéleti véleményformálóknak haladéktalanul összehangolt erőfeszítéseket kell tennie a pedagógusok szakmai és társadalmi megbecsülésének helyreállításáért. Szükségesnek látják a pedagógusbérek fokozatos hozzáigazítását a magyar, majd az európai diplomás átlagbérekhez; a pályakezdő pedagógusok lakhatásának jelentős támogatását; a tanulói kontakt-órák szakspecifikus meghatározását a teljes pedagógus munkaidőn belül; a tananyagtartalom megújításával kapcsolatos reformok átgondolt ütemezését és fenntarthatóságát; a köznevelési intézményrendszer szerkezeti átalakításának és a családpolitikai törekvéseknek egymást erősítő rendszerként való szemléletét.

Az aktuális köznevelési fejlesztések hatékonyságát a rendszerszemlélet növelheti, ennek érdekében a bevezetésre kerülő új érettségi rendszerben szükséges a kerettantervek, a vizsgakövetelmények és a tankönyvek összehangolása. A református oktatási stratégiához illeszkedően egyre sürgetőbb az iskolalelkészek feladat- és jogkörének, képzettségi elvárásainak leírása és egységes szabályozása.

KMRK istentisztelet

A Magyar Református Középiskolák XXV. Találkozójának megnyitója

Fotó: Facebook

Bátorítják intézményeiket, hogy a következő tanévben indítsák újra cserediák- és tanárcsere-kapcsolataikat. Továbbá nem szűnnek meg reménykedni abban, hogy egyes erdélyi és partiumi református középiskolák vitatott elhelyezése, igazságos és szakmailag méltányos módon rendeződik a kölcsönös együttműködés szellemében.

A nyilatkozat végén köszönetüket fejezték ki a Karcagi Nagykun Református Gimnázium igazgatójának, munkatársainak, diákjainak, fenntartójának, valamint Karcag város közösségének a szeretetteljes vendégfogadást. Hiszik, hogy a gondviselő Isten minden külső változást a javukra fog fordítani.

A XXVI. találkozón 2023-ban a rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium közössége várja a vendégeket.