Keresztyén értékek az alkotópedagógiában

Az úgynevezett makerpedagógia állt a Pécsi Református Kollégium Nagyharsányi Általános Iskolájának szakmai napjának fókuszában. Az alkalom a dráma- és az alkotópedagógia gyakorlatába nyújtott betekintést általános iskola felső tagozatán és gimnáziumban tanító pedagógusoknak. Az iskola 2018 óta a Református Pedagógiai Intézet, 2020 óta pedig az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központjának a bázisintézménye.

Dream City 2060-ban – a város nevét és a kort is a diákok határozták meg abban a projektben, amelynek egy fenntartható település felépítése a célja. Egész évben ezen dolgoznak az alkotópedagógiai műhelyben a hatodik és hetedik osztályos tanulók. Három éve kezdett ezzel a módszertannal foglalkozni a tagintézményben Pintér János, a műhely vezetője, akinek a munkáját szakkörvezető is segíti. – Ezeken a műhelyfoglalkozásokon partneri szerepben vagyunk a diákokkal. Egészen más a közeg, mint a hagyományos órákon. Szabadabban fejezhetik ki magukat, nagyobb teret kapnak az egyéni képességek. Minden folyamat végére kézzel fogható tárgy készül el, lézervágással vagy 3D-s nyomtatással. Fontos az is, hogy az egész műveletsort ők építik fel, így sokkal inkább sajátjuknak tekintik – mondta Mészáros-Máté Melinda, a szakkör vezetője. A tanulási folyamat is más, mint egy hagyományos tanórán. Egy-egy projekt kapcsán kutatnak, terveznek és alkotnak a diákok. Azok a képességek, készségek, amelyeket a szakkörön elsajátítanak, jól alkalmazhatók a tanórákon, legyen szó irodalomról, földrajzról vagy matematikáról.

Nagyharsány, Reflap 2023 alkotópedagógiai műhely

Fotó: Reformátusok Lapja archívum

– Maga a folyamat, ahogyan egy egész éves munkával összeraknak egy ilyen projektet, széles körű látásmódot ad a diákoknak – fogalmaz Mészáros-Máté Melinda. A szakkörön a diákok programoznak, terveznek, 3D-s nyomtatót, lézervágót és forrasztót használhatnak. Ez a lehetőség a környéken egyedülálló, legközelebb Pápán van ilyen műhely. – Nekünk is van alkotópedagógiai műhelyünk, és szerettem volna megnézni, máshol hogyan működik ez a módszer. Néhány szakmai kérdés merült fel bennem, amelyekre ma válaszokat kaphattam – mondta Ferenczi Alpár, a Pápai Református Gimnázium igazgatója a foglalkozás végén. Nyitottság, felszabadult hangulat, mégis fegyelmezettség jellemezte a Szín-játszó-ház foglalkozást, amelyet a harmadik osztályosoknak tartott Bognár Csaba iskolapszichológus a szakmai napon részt vevő pedagógusok bevonásával. A drámapedagógia és a papírszínház elemeit használják az órákon.

A program tizennégy éves múltra tekint vissza az intézményben. – Krízishelyzet hívta életre iskolánkban ezt a módszert: egy különösen súlyos lelkiállapotban lévő gyermeknek tudtunk így segíteni. Az volt az alapvetésünk, hogy a diákot körülvevő közösséget erősítjük meg, így azon keresztül juthat támogató erőforrásokhoz. Ebből nőtte ki magát a Szín-játszó-ház mint program, amelyet ma már preventív jelleggel alkalmazunk az alsó tagozaton – mondta el Pintérné Lázok Orsolya, a tagintézmény vezetője. Az alkalmakon a gyermekek érzelmeivel foglalkoznak, emellett nagy hangsúlyt kap a konfliktuskezelés, az együttműködés, a közös megoldáskeresés. A Pécsi Református Kollégium nagyharsányi tagintézményébe jelenleg százhuszonnyolc gyermek jár. – Iskolánkban azt valljuk, hogy minden diáknak joga van a minőségi oktatáshoz, korszerű eszközökkel és korszerű módszerekkel tanítunk.

Nagyharsány, Reflap 2023 alkotópedagógiai műhely 2.

Fotó: Reformátusok Lapja archívum

– Nevelési elvünk lényege, hogy minden gyermeknek megadjuk azt, amire szüksége van – vázolta fel pedagógiai alapvetésüket Pintérné Lázok Orsolya. Sok hátrányos helyzetű család él a térségben. Az iskolában magas a sajátos nevelési igényű gyermekek aránya, mintegy tizenhét százalék. Emellett beilleszkedési és magatartásbeli nehézségekkel küzdő diákok is járnak az intézménybe. – Igyekszünk olyan befogadó hozzáállást és keresztyén értékeket felmutatni itt, az iskolában, amelyekkel otthon jellemzően nem találkoznak a gyerekek. Nagy hangsúlyt helyezünk az olyan gyakorlati megoldásokra, amelyekkel a gyermekek közötti esély- és értékbeli különbségekre jól tudunk reagálni – tette hozzá. Az intézmény célja a gyermekek közötti empátia fejlesztése, a konfliktuskezelés, fontosnak tartják a befogadó iskolai környezet megteremtését is. Az intézmény mindennapjait, nevelési elvét is jól tükrözi vezérigéjük: „Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” (1Kor 16,14)

A cikket elolvashatják a Reformátusok Lapjában is, amelyben további érdekes és értékes tartalmakat találnak. Keressék a templomokban és az újságárusoknál!