Konferencia az ókori keresztény világról

Az országos doktorandusz konferenciát április 29-én tartották a Debreceni Egyetemen.

A Magyar Patrisztikai Társaság Debrecen-nyíregyházi Csoportja és a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Patmosz Újszövetségi Kutatóintézete „Az ókori keresztény világ” címmel rendezett országos doktorandusz konferenciát április 29-én a Debreceni Egyetemen.

A konferencia résztvevőit a főszervező, Dr. Tóth Judit, a Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének oktatója köszöntötte.

Dr. Peres Imre, a DRHE Újszövetségi Tanszékének vezetője, valamint Dr. Bujalos István, a Debreceni Egyetem  Filozófia Intézetének igazgatója üdvözlő szavaival folytatódott a tanácskozás. Beszédükben mindketten kihangsúlyozták, a cívis város e két egyeteme közötti összefogás fontosságát, amelynek eredménye képen sikerült megrendezni az ókeresztény korral foglalkozó országos tudományos konferenciát.

Az előadások első szekciója az „Ókori kereszténység – modern teológia”címet viselte. Kormos Erik adventista lelkipásztor, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának doktorandusza  „A hapax legomenonok szerepének vizsgálata a Galatákhoz írt levélben a kortárs kutatások fényében” című  előadásában, Pál apostolnak e levélében az egy alkalommal előforduló szavak jelentésének értelmezési lehetőségeit mutatta be.

Kustár György, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem (DRHE) doktori iskolájának hallgatója Gerd Theissen (1943- ) német teológus Jézus-kutatásának módszerét ismertette, amely a szociológia tudományának eszközeivel vizsgálja az evangéliumokat.

Dudás Tamás, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) Hittudományi Karának doktorandusza a XX. század egyik legjelentősebb protestáns gondolkodójának, Jürgen Moltmannak (1926-) a munkásságát vizsgálta, abból a szempontból, hogy  a teológusra milyen hatást gyakoroltak az egyházatyák írásai.

Millisits Máté, ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola PhD-hallgatója előadásában bemutatta azt a szemléletváltozást, amely a XX. századi magyar katolikus egyháztörténet-írásban végbement az ókori keresztény világgal kapcsolatban.

A konferencia délutáni programja az ókeresztény kor teológiájának vizsgálatával folytatódott. Szabó Ádám a Szegedi Tudományegyetem doktorandusza a  III. században élt Szent Cyprianus gondolatait ismertette, azokról a „püspöktársairól”, akik hűtlenné váltak az Egyház tanításához.

Buzádi-Sallai Zsófia, aki ez év őszétől lesz PhD-hallgató, a IV. században élt Poitiers-i Hilariosnak Szentháromságról írt munkáját mutatta be.

Magyar Zsolt régész, a Közép-Európa Egyetem doktori képzésének résztvevője „Jelen volt-e  Sopianaeban az arianizmus?” címmel fogalmazta meg előadása nyitó  kérdését.  Kutatásai ismertetése során kifejtette, hogy sem régészeti, sem írott adatok alapján nem bizonyítható, hogy az ókori Pécs városában az arianizmus tanítása követőkre talált volna.

Siklósi István ELTE BTK Filozófia Doktori Iskolájának doktorandusza előadásában az V. és a VI. század fordulóján élt Boethius teológiájába adott betekintést. Ezt követően a  konferencia két  párhuzamos szekcióval  folytatta munkáját: az egyik a "Kereszténység, hatalom, politika az ókorban" címet viselte, A másik párhuzamos szekció az „Ókori kereszténység – modern kultúra” címet kapta.

Millisits Máté

A konferenciáról részletes beszámoló olvasható a Reformátusok Lapja 2011. május 8-án megjelenő számában.