Küldetésünk az öröm pedagógiája

Gyermekek, szülők és az intézmény létrejöttét segítő megannyi résztvevő jelenlétében szombaton délután ünnepélyesen átadták és felavatták a Gyömrői Református Óvodát. Az épület modern, légies és barátságos, mégsem csupán a falak és téglák adják az intézmény szerethetőségét és erejét.

Az óvodaátadó Csűrös András lelkipásztor apostoli köszöntésével kezdődött. Őt követte Takaró András esperes, aki imájában megköszönte az Úr megtartó kegyelmét és azt, hogy megadta a reménységet az épüléshez. A színvonalas ünnepségen Csűrös András köszönetet mondott mindenkinek, aki segített abban, hogy felépülhessen az óvoda.

gyomroi_ovoda3.jpg

Balog Zoltán püspök

Fotó: Hirling Bálint

Igehirdetésében és ünnepi köszöntőjében Balog Zoltán püspök Pál apostol pedagógiai programként is helytálló apostoli üzenetét adta át az ünneplő hallgatóságnak: „Minden dolgotok szeretetben menjen végbe.” Hangsúlyozta, hogy a Biblia tele van olyan élettörténettel, ahol a szeretet legyőzte a félelmet, a gyűlöletet, az önzést, és képes volt megnyerni és kiteljesíteni a világot.

– A mi egyházunk pedagógiai programja: a gyermek Isten ajándéka, és ha felismerjük a gyermekeink életében, hogy mire teremtette Isten őket, akkor leszünk leginkább szabadok. A keresztény szabadság lényege pedig az, hogy fölismerjük az életünk lényegét, ami nem más, mint hogy együtt legyünk egymással és Jézus Krisztussal – mondta beszédében a püspök.

– Azt kívánom ennek az óvodának, hogy legyen ebből közösség, hogy keressétek együtt azt, amire legnagyobb szüksége van nemcsak a gyermekeiteknek, hanem mindannyiunknak, és ez Isten szeretete. Mert ha ebben a szeretetben megy végbe minden dolgunk, akkor mi leszünk a győztes oldalon – buzdította Balog Zoltán a jelenlévőket.

gyomroi_ovoda4.jpg

Fürjes Zoltán egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár

Fotó: Hirling Bálint

Fürjes Zoltán egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár ünnepi gondolatait azzal kezdte, hogy az ilyen alkalmakat nem lehet megunni, mert minden egyes épület mögött más-más történet bújik meg, más és más lehetőségeket, jövőt rejt. Hangsúlyozta, hogy a kereszténydemokrata kormány mindig is nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy helyreállítsa azt, amit a történelem viharai megtörtek, és helyreállítsa a társadalom és az abban ezer szállal jelen lévő egyházi közösségek közötti kapcsolatot, együttműködést.

– Aki életét az egyház tagjai között éli, annak lehetősége legyen arra, hogy az élet minél több területén az egyház által fenntartott intézmények szolgáltatásait vegye igénybe. Ezért is támogatta a kormány a Magyarországi Református Egyház Országos óvoda programját 35 milliárd forinttal, mely összegből közel kilencszázmillió forint a Gyömrői Református Óvoda létrejöttét szolgálta – nyilatkozta a helyettes államtitkár.

A politikus kiemelte, hogy az új óvoda lelkészeinek közös missziója az óvoda életének minden területén nagy segítséget nyújt majd az oda járó gyermekek és szüleik számára is. Lelki gondozások, lelki vezetések és a családok terelgetése mindennapi feladatukká válik. Ehhez kapcsolódva idézte Csűrös András egy korábbi gondolatát is: az óvoda nem cél, hanem eszköz a misszióra.

Ezután Fürjes Zoltán köszönetet mondott a Magyarországi Református Egyház óvodaprogramja keretén belül az intézmények megújításán, bővítésén fáradozóknak és mindenkinek, akik ennek a nagy álomnak a megvalósításán dolgoztak.

gyomroi_ovoda.jpg

Szűcs Lajos országgyűlési képviselő

Fotó: Hirling Bálint

Szűcs Lajos országgyűlési képviselő köszöntőjében ismertette, hogy Gyömrő lakossága az elmúlt évtizedben közel 11 ezer fővel bővült, mivel a város rendkívül népszerű az agglomerációba költöző fiatal családosok körében. Habár ez a nagy népességváltozás komoly kihívást jelent a város vezetésének, szerencsére sok a munkahely, a munkanélküliség aránya pedig alacsony. Az önkormányzat további céljai között szerepel, hogy a közintézmények száma is követni tudja ezt a növekedést.

A képviselő elmondta azt is, hogy a tervezők és a kivitelezők már az építkezés első pillanatától kezdve különös figyelmet fordítottak az energiatakarékosságra. Műszaki és gépészeti szempontból is energiahatékony épület ad otthont az új óvodának.

gyomroi_ovoda2.jpg

Gyenes Levente polgármester

Fotó: Hirling Bálint

Gyenes Levente polgármester köszöntőjében elmondta, hogy a gyömrői önkormányzat üdvözölte és kezdetektől fogva támogatta az óvoda projektjét, majd megköszönte a sok évnyi áldozatos munkát minden résztvevőnek. Hangsúlyozta, hogy ennek a lenyűgöző, impozáns, ugyanakkor kedves és barátságos épületnek a megalkotásához sok ember hite, tenni akarása kellett. Kiemelte az óvoda igazgatónőjének, Bolgár Zsuzsannának a személyiségét, szakmai múltját, tapasztalatát, Csűrös András ambiciózus elképzeléseit és az általa vezetett református egyházközösség összetartását, valamint Balog Zoltán és Szűcs Lajos támogatását is.

– Sziklaszilárd bázis lesz ez az óvoda, egy olyan alap, ahol egymás szeretete, elfogadása és a gondoskodás határozza meg majd a gyermekek értékrendjét. Isten tisztelete, a vallásos lét megismerése erős szellemi táptalajt képez, ami végigkíséri őket egész életük során – mondta. „Mert nem a gyermekek tartoznak kincseket gyűjteni a szülőknek, hanem a szülők a gyermekeknek.” (Kor.12,14) – Mi pedig mi másért dolgoznánk, ha nem a legdrágább kincseinkért, jövőnk zálogaikért, a gyermekeinkért – hangsúlyozta beszédében a polgármester.

A köszöntők sorát Csűrös András vezető lelkész a következő gondolatokkal zárta: – Sokáig vártunk erre a napra és megértük. Most köszönetet mondunk elsősorban az Úristennek, hogy a Gyömrői Református Óvoda létrejöhetett. Hisszük, hogy a Gyömrői Református Óvoda Istennek épült. Övé legyen mindezekért a dicsőség!

Mint mondta, komoly koncepció van a névválasztás mögött is. Mégpedig az, hogy így hivatkozhassanak rá: református óvodába jár a gyermekünk.

– Ez az intézmény szeretetből épült a kisgyermekek számára, és hirdeti a nagy Isten szeretetét. Most ugyan csak az épületet látjuk, amit Ekler Dezső Ybl-díjas építész tervezett, de nem sértődik meg, ha azt mondjuk, egy ennél impozánsabb épület is van itt, aminek lelki falai vannak – emlékeztetett a gyömrői lelkipásztor keresztyén küldetésük fontosságára.

gyomroi_ovoda5.jpg

A Gyömrői Református Óvoda épülete

Fotó: Hirling Bálint

Bolgár Zsuzsanna, az intézmény vezetője pedagógiai hitvallásukat a következőképpen fogalmazta meg: – Óvodánkban a Jóistenbe vetett hitet a gyermekek felé elsősorban az öröm megélésével szeretnénk erősíteni. Az öröm a Jóistentől jövő hatalmas ajándék, és ennek az ajándéknak az átadásában szeretne az óvoda közvetítővé válni. Pedagógiai programunk szimbóluma a betlehemi csillag, amelynek megjelenése és útmutatása adhatta a napkeleti bölcseknek az öröm és a hála érzését, valamint a biztonságot, hogy van előttem út, vezetve vagyok. Pedagógusként hihetetlen hálás dolog a református óvodában dolgozni, mert – túl a tudáson és a tapasztalatainkon – minden nap megélhetjük, hogy vezetve vagyunk, és ebben a vezetésben találjuk meg az örömöt. Küldetésünknek érezzük továbbá, hogy minden problémahelyzet magjában is találjunk valamit, ami örömöt, hitet adhat. Ha megtanítjuk a gyermekeknek, mi az igazi öröm, akkor az örömben meglelik a hála érzését is, és úgy gondolom, ez a boldog élethez vezető út. Így lett az óvoda küldetése az örömpedagógia.