Regionális katechéta nap lesz Sárospatakon

A Református Pedagógiai Intézet, a Tiszáninneni Református Egyházkerület Tanulmányi Bizottsága és a Sárospataki Református Teológiai Akadémia Lelkésztovábbképző és Regionális Katechéta Napot tart.

Téma: A katechézis kihívásai és lehetőségei napjainkban


A nap célja: A résztvevők szakmai tájékozódásának segítése, és a MRE 21. századi katechéziséből egy-egy részterület kihívásaival és lehetőségeivel való foglalkozás a műhelymunkák során.

Célközönség: a katechézis különböző területén tevékenykedő szakemberek: lelkészek, hitoktatók, vallástanárok, teológiai hallgatók, református pedagógusok.

Időpont: 2011. március 23. 10:00-tól
Jelentkezési határidő: 2011. március 20.
Jelentkezés az elektronikus jelentkezési lapon
Postai úton történő jelentkezés a Teológia levelezési címén.
Helyszín: Sárospataki Református Teológiai Akadémia (Imaterem, II. emelet), 3950 Sárospatak, Rákóczi út 1.

Részletes program

10.00 – 10.20: Igei köszöntés – Kádár Ferenc, rektor
10.20 – 11.50: Hittanoktatásunk törvényeink tükrében – Szászi Andrea, Márkus Gábor
11.50 – 12.15: Katechetikai aktualitások a RPI-ben
12.15 – 13.00: Ebéd
13.00 – 15.00: Műhelyek

1. Kreatívan a hittanórán: a tanulók egyéni képességei alapján (Szászi Andrea)
2. Cigány tanulók hittanoktatása: lehetőségek és kihívások (Barnóczki Anita)
3. A keresztyén pedagógia esszenciája: a változó tanári szerep az oktatáspolitika és a szakma kihívásai alapján (Márkus Gábor)

15.00 – 15.30: Zárás, rövid beszámoló a műhelyekről

További lelkésztovábbképző alkalmak