Lelki edzettség a hittanoktatásban

Baráti ölelések, szakmai beszélgetések, keresztyén légkör fogadta a lelkipásztorokat, hittanoktatókat és vallástanárokat április 20-án a Pécsi Református Kollégium Általános Iskolájában. Hetvenen vettek részt a Dunamelléki Református Egyházkerület Katechetikai Támogató Szolgálatának tavaszi találkozóján és szakmai napján, amelyhez a szakmai hátteret a Református Pedagógiai Intézet biztosította.

A nyitóáhítatot követően a helyszínt biztosító intézmény képviseletében Kádár Péter, a Pécsi Református Kollégium főigazgatója köszöntötte a résztvevőket. A többi között egy nemzetközi kutatás eredményéről beszélt, amely szerint a távol-keleti országokban a leghatékonyabb az oktatás. A kutatók szerint ez a tekintélytiszteletre, a közösségi szellemre és arra vezethető vissza, hogy a diákokat ott nem kell fegyelmezni.

Az eseményen bemutatták a Dunamelléki Református Egyházkerület Katechetikai Támogató Szolgálatának megyei munkatársait az egyházkerület hittanoktatóinak. Szó volt a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel élő, a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a tehetséges tanulókról is.

A szakmai napról a teljes beszámolót a Parókia oldalán olvashatják.