Megalakult a koreai tanszék a Károlin

Az alapító ünnepség május 15-én zajlott a Károlyi-Csekonics-palotában. A rendezvényt Szedzsong egykori koreai király születésnapjára szervezték, aki maga is sokat tett hazájában az oktatásért és a tehetséggondozásért, valamint az ő nevéhez fűződik a koreai írásmód megalkotása is. A koreai tanszék vezetője Csoma Mózes, a Károli-egyetem Keleti Nyelvek és Kultúrák Intézetének docense.

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) koreai kapcsolatai 2010-ben kezdtek el fejlődni, az egyetemnek jelenleg hat koreai partnerintézménye van, és csereprogramokat kínál a hallgatóknak. Az intézmény keleti nyelvek és kultúrák alapképzésén tanuló hallgatói a japán és kínai szakirányon kötelezően tanulnak egy másik keleti nyelvet is, amelyek közül a koreai nyelv már korábban is választható volt. Az új tanszék megalapításával tovább bővül a Koreával kapcsolatos kurzusok köre.

Karoli, Koreai Tanszek 2023. 2. (f.KRE)

Fotó: Károli Gáspár Református Egyetem

A koreai tanszék alapító ünnepségén Trócsányi László rektor kiemelte, hogy megalapítása méltó helyet foglal el az egyetem harmincéves évfordulójának programsorozatában. Az új tanszék létrejötte jelzi, hogy az intézmény virágzik és bizakodva tekinthet a jövőbe. A rektor hozzátette: a tanulmányok nemcsak tudományos ismereteket nyújtanak a hallgatóknak, hanem értékeket is közvetítenek: az új és a régi, a hagyomány és az innováció harmóniáját, és fontosnak tartja a múlt ismeretét. Kiemelte: ha tudatában vagyunk annak, hogy múltunk miként táplálja a jelenünket és a jövőnket, akkor hűek maradunk hagyományainkhoz és eszményeinkhez.

Karoli, Koreai Tanszek 2023. 1. (f. KRE)

Fotó: Károli Gáspár Református Egyetem

A tanszékalapítási ünnepségen felszólalt még Hong Kyu Dok, a Koreai Köztársaság magyarországi nagykövete, Horváth Géza, a KRE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (BTK) dékánja, In Sukjin, a Koreai Kulturális Intézet igazgatója, Csoma Mózes, a KRE BTK Keleti Nyelvek és Kultúrák Intézetének docense, a koreai tanszék vezetője.

A tanszéknek az egyetem Reviczky utca 4. szám alatti épülete ad otthont.