Megjelent a Magyar Református Nevelés idei harmadik száma

A református pedagógiai szaklap legújabb száma a tanévkezdés mellett a magyarországi és határon túli hittanversenyekről számol be, s ennek kapcsán a versenyzés és a versengés jelenségét járja körül. Pompor Zoltán szerkesztő ajánlja a lapot.

Korább sokszor hallhattuk a kétkedő kérdést: szabad-e osztályozni hittan órán? Azoknak, akik nem kaptak kielégítő választ a kérdésre, bizonyára még nagyobb kétségként vetődik fel: szükséges-e hittanversenyt rendezni? Ezeken a református oktatási intézmények pedagógusai vagy éppen egyházmegyék katechetikai előadói által szervezett a programokon természetesen nem a hitüket mérik össze a diákok, hanem bibliaismereti tudásukat, hittanórán szerzett ismereteiket.

Csattanós válasz a kétkedő kérdésre: vannak olyan református hittanversenyek, amelyek több mint tízéves múltra tekintenek vissza, de évente értesülünk újabb kezdeményezésekről. Mind több református iskola szeretne bibliai témájú versenyt indítani, ám ahhoz, hogy újdonsággal álljanak elő, kreatívnak kell lennie a tantestületnek, hiszen a hagyományos versenyeket (bibliaismereti, zsoltáréneklő, szavaló-, rajzverseny) már rég „lefoglalták”. Így született meg a szentesi iskola pedagógusainak ötleteként a multimédiás bibliaismereti verseny, és így van születőben a Lónyay Gimnáziumban egy bibliai kommunikációs program.

A Magyar Református Nevelés 2011. évi 3. számában a legismertebb, legnagyobb hagyománnyal bíró hazai és a határon túli versenyeket gyűjtöttük egybe. Törekedtünk a teljességre, s talán a bemutatkozásokból kikerekedik egy olyan kép, ami alapján megismerhetővé válik a hittanversenyek identitásformáló szerepe is.

Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta bevezető tanulmányában a versenyzés és a versengés kettősségét vizsgálja a Biblia tükrében, fontosabbnak tartva a szerző a versenyt (sőt csapatversenyt), mint a másikat elsöpörni vágyó versengést. A versenyzés / versengés személyiségre gyakorolt hatásáról, és ezzel kapcsolatban a diákok egészséges énképének fejlődéséről ír Botos Imola.

képA két bevezető tanulmányt követően előbb a magyarországi református intézmények és egyházmegyék versenyeiből hozunk jó gyakorlatokat, példákat, majd tágítva a perspektívát a határon túli hittanversenyek szervezésének örömeiről és gondjairól kapunk beszámolót a Felvidékről, Erdélyből és Kárpátaljáról. Öröm volt olvasni a határontúli versenyekről készült beszámolókban, hogy milyen sok fiatal vesz részt ezeken a versenyeken – s válnak ezek a programok az ismeretek összehasonlításának játékos terepe mellett magyarságmegtartó, közösségformáló, sőt családmissziós alkalmakká.

Számunk második részében három tanévnyitó istentisztelet igehirdetéseit, köszöntő beszédeit adjuk közre. A 482. évébe lépő magyar református közoktatás ünnepi alkalma volt a Kálvin téri református templomban megrendezett évnyitó ünnepség, ahol százhuszonkilenc magyarországi intézmény képviselői vettek részt. Úgy gondoltuk a hittanversenyekhez hasonlóan érdemes szélesebb perspektívából tekintenünk a magyar református oktatási rendszerre, ezért közöljük a Rimaszombatban megtartott kárpát-medencei református intézmények tanévnyitójának, illetve a kárpátaljai református iskolák beregszászi ünnepségének beszédeit is.

A közlemények rovatban beszámolunk a Béres Ferenc énekversenyről és a vecsési református óvodások hagyományteremtő találkozójáról.

Dr. Pompor Zoltán szerkesztő


A Magyar Református Nevelést a kiadó elérhetőségein lehet megrendelni. Ugyanitt korábbi számok megrendelésére és előfizetésre is van lehetőség.
Postacím: 1440 Budapest 70., Pf: 5.
Tel./Fax: 06-1-351-9842
E-mail: mrn@refpedi.sulinet.hu